Въпроси и отговори

Езикови училища Интелект – 16 години опит в преподаването на английски, немски, италиански и испански. Какво предлагаме:

- Съвременна методика за преподаване на чужди езици
- Интерактивни технологии на обучение
- Индивидуален подход към всеки един от обучаващите се
- Допълнителни консултации по време на обучението
- Бърза реализация на поставените цели

За нас

Отзиви от клиенти

Гергана Маркова

Прекрасно място за научаване на език. Най-вече преподавателят има подход към всички и предразполага още в час да се запомни голяма част от материала. Още по-хубаво би било едно ниво да има повече часове за работа, не само за упражнения,  а и за speaking and listening.

Изпратете отзив

Как да разбера в кое езиково ниво съм?

Определящият тест за входящо ниво е задължителен, за да имаме реална представа за знанията на курсистите ни. Входящият тест се попълва или в самия сайт или на място в шестте ни офиса. (вж. Контакти).

Ако до момента не сте изучавали съответния език, нивото Ви е първо (A1).

Ако имате познания за езика, но не сте сигурни доколко точно, тогава е добре да направите входящ тест за второ ниво. Ако резултатът Ви е над 70%, можете да се включите във второ ниво (A2) на съответната система.

Ако сте учили преди известно време езика в продължение на няколко години е добре да направите входящ тест за трето ниво (B1). Когато резултатът Ви е над 90%, е добре да направите входящ тест за следващо ниво (В2).

След оценяването на теста Ви, екипът на ИНТЕЛЕКТ ще Ви предложи най-подходящите варианти за обучение.

Издавате ли сертификат при завършено ниво?

Сертификати за успешно преминато обучение, се издават само на обучаеми, които са присъствали на минимум 60% от занятията и са показали успеваемост от тестиранията (текущи и финален тестове) – минимум 70%, за съответното ниво на обучение.

Сертификатът е разработен по европейските езикови стандарти и финалната оценка е съобразена със стандартизираните нива на езикова компетентност.

На каква възраст са курсистите в ИНТЕЛЕКТ?

Най-малкият ученик в ИНТЕЛЕКТ е на 3.5 години, а най-възрастният на 69. Нашите курсове са разработени за хора във всички възрастови групи.

Каква е най-ранната възраст, в която едно дете може да започне езиковото си обучение в ИНТЕЛЕКТ?

Най-ранната възраст, на която е добре дете да започне езиковото си обучение е 3 и половина – 4 години. Системите, по които работим са на издателство Oxford и са съобразени с възрастовите характеристики и езиковата компетентост на децата.

Какви са преподавателите в ИНТЕЛЕКТ?

Преподавателите ни са млади и опитни филолози; резулатите, постигнати от нашите ученици са най-доброто доказателство за професионализма на учителите ни.

Попитай за цена:

0700 13 002 | 0878 465861