Национално състезание по чужди езици

Резултати от Национално състезание по чужди езици 2016.

За нас

Отзиви от клиенти

Наска Димова

Доволна съм от преподаването в училища Интелект. Имаме много строга преподаватвелка, която изисква много от нас и затова усвояваме много добре материaла.

Изпратете отзив

Състезанието се провежда върху три основни компетентности в три етапа – слушане с разбиране ("Интервю"), четене с разбиране ("Тествай знанията си") и създаване на текст ("Изрази себе си в есе"). Изпитните материали отговарят на актуалните международно признати и утвърдени сертификационни практики. Методологията на провеждане е съобразена с одобрените учебни програми по чужди езици, както за профилираните така и за непрофилираните паралелки в училище. Изпитните етапи са специално разработени за целите на националното състезание, като се обявяват в деня на състезанието и всяка година се разработват нови.

Една от целите на състезанието е да запознае в действие учениците с международно признатите и утвърдени сертификационни практики по чужди езици. Неотменна цел е и насърчаването на изучаването на чужди езици не само в училищата, но и извън тях и популяризирането на богатото езиково и културно разнообразие с цел повишаване нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство.

Изисквания към участниците:

В Националното състезание по Чужди езици, речеви и комуникативни умения "Аз мога - тук и сега" могат да участват ученици от 7 до 12 клас в редовна форма на обучение през учебната 2016-2017 година от цяла България, изучаващи английски и немски език, като първи или втори чужд език. Формата под която участват учениците в състезанието е само индивидуална и само в една категория, като всеки един участник според това в кой клас е към настоящата учебна година попада в една от следните възрастови групи в категорията, която е избрал за участие: 7 - 8 клас, 9 - 10 клас и 11 - 12 клас.

Всеки ученик участва с придружението на ръководител. За ученици от 12 клас, навършили 18 години, не е задължително придружението на ръководител. Ръководителят може да бъде и родител на ученика. Задължителна е регистрацията на участника в официалния уеб сайт (http://registrator.az-moga.bg/) на състезанието, както на ръководителя и на всички други придружаващи - административни лица, родители, шофьори и т.н..!

Категории и възрастови групи:

За изданието през 2016 година, състезателните категории са две:
Английски език →
Немски език →

Всеки участник може да участва само в една категория, като според това в кой клас е към настоящата учебна година попада в една от следните възрастови групи: 7 - 8 клас, 9 - 10 клас и 11 - 12 клас.

Етапи на състезанието:

1. "Изрази себе си в есе" - Участниците в различните възрастови групи на категориите получават различни теми за разработване на писменна експозиция. Темата на есето ще бъде оповестена в деня на състезанието.

За различните възрастови групи в категориите има изисквания за приблизителния общ брой думи:
7 - 8 клас от 100 до 120 думи
9 - 10 клас от 180 до 220 думи
11 - 12 клас от 180 до 220 думи

Този етап се провежда през първия ден на състезанието след пристигането, настаняването и церемонията по откриване на състезанието. За целта е необходимо стриктно да следите графика на състезанието!

2. "Тествай знанията си" - Участниците попълват тест за определяне на езикова компетенция. Въпросите към различните възрастови групи в категориите са както следва:
7 - 8 клас – 40 въпроса
9 - 10 клас – 50 въпроса
11 - 12 клас – 60 въпроса

Участниците разполагат с един астрономически час за работа след получаване на тестовете.

3. "Интервю" - Само участниците, преминали първите два етапа с най-голям брой точки и са класирани в ТОП10 на състезанието в различните възрастови групи на категориите, са допуснати до устно изпитване, което се провежда под формата на събеседване/интервю.

Темата на събеседване е различна за всяка възрастова група на състезателните категории и се обявява след проверка на резултатите от етап 2. След обявяването на темите участниците класирани за етап 3, имат 2 астрономически часа в които могат да се консултират с ръководители и да се подготвят за финалния етап.

Критерии и оценяване:

За всеки етап участниците получават точки, като общият максимален брой точки за трите етапа е 100. За всеки етап mаксималният брой точки е, както следва:
етап 1 - 40
етап 2 - 40
етап 3 - 20

Оценяващите ще разясят методологията, както и критериите в детайл по време на техническата конференция, както и след крайното класиране по време на дискусия.

Жури:

Всяка категория има комисия от 2-ма члена, които са изявени специалисти в чуждите езици и по-конкретно в категорията на журиране. Оценяващите предварително събеседват и определят заданията за трите етапа, както и критериите за оценяване. Журито определя и крайното класиране!

Такса правоучастие:

За участието си в състезанието учениците, ръководителите и/или придружаващите ги НЕ заплащат такса за правоучастие! Всички материали, както и лекции/дискусии и т.н. са абсолютно безплатни.

Хотелско настаняване

Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения се провежда в 4 звездния SPA & WELLNESS комплекс ИСМЕНА - град Девин.

Цената на нощувка със закуска, обяд и вечеря т.е. за 1 ден е 45,00 лева на участник /ученик, учител, ръководител и т.н./ или общо за престоя през цялото състезание (пълен пансион) е 90,00 лева. Закуските са на порции, обядът е сандвич /месни и безмесни/, а вечерите са ястия /месни и безмесни/.

Нощувките се заплащат на място в град Девин на хотела домакин и се издават фактури с възможност поотделно за нощувка, храна и транспорт.

Домакините предлагат и предварително заплащане, чрез банков превод - това улеснява настаняването в деня на пристигане, при интерес моля свържете се с нас - registrator [at] az-moga.bg и моб. тел.: 0878 707 666 и/или 0878 707 555!

Транспорт от Пловдив до Девин:

Предлагаме организиран транспорт от град Пловдив до град Девин, който се обявява при сформирането на групи - при заявлението за регистрация моля обърнете внимание, че във формуляра има въпрос относно вида транспорт, който ще използвате! Цената на организираният от нас транспорт е на стойност от 12,00 лева в едната посока т.е. 24,00 лева за двете посоки и се заплаща при регистрация за състезанието на място в град Девин в хотела домакин.

Екипът на "Аз мога - тук и сега" е пряко ангажиран с настаняването и транспортирането до град Девин на всички участници. За тази цел, моля съгласувайте с нас ако имате други предпочитания за транспорт и настаняване!

Напомняме Ви, че участието в състезанието НЕ е обвързано с настаняване и транспорт, който е организиран от нас т.е. можете да се настаните и пътувате, както и където пожелаете, но е важно да ни уведомите предварително!

Награди:

Състезатели класирали се на призови места ще получат парично-предметни награди. Всички останали участници ще получат сертификати за участие, както и подаръци от приятелите/партньорите на събитието, които ще разберете на място :)

Попитай за цена:

0700 13 002 | 0878 465861