Специализиран английски

Кратките „Експрес серии“ са разнообразие от тясно специализирани курсове, развиващи различни професионални умения в различни сфери на работната среда и индустрията. „Експрес сериите” са подходящи за работещи хора, които искат да контактуват по-добре на английски език. Тези кратки курсове могат да бъдат завършени за 30 учебни часа, през които обучаемите ще могат да съблюдават прогреса си. По време на курса на обучение, обучаемите имат достъп до актуални теми от работната среда, голямо разнообразие от упражнения, които подсигуряват необходимата лексика за всяка сфера на работа.

Курсове за възрастни

Отзиви от клиенти

Симеон Кръстев

Нивата, които имах възможност да премина по време на обучението ми в езикови училища „Интелект“ обогатиха знанията ми по английски език и ми помогнаха в професионалното ми развитие.

Изпратете отзив
English for Logistics

English for Logistics

Кратък бизнес курс, предназначен за работещи и студенти в сферата на логистиката, които се нуждаят от английски език с цел комуникация при транспортирането, доставянето и складирането на стоки. Курсът е изключително комуникативно разработен и обхваща теми като логистични акроними, продуктови гами, 3PL доставчици, услуги с добавена стойност, управление на инвентара, оборудване за транспортиране, товарене и разтоварване, типове контейнери и стоки, маркировки, товарене, съвети и инструкции за доставка, складови бази, документация за чуждестранна търговия, инструкции за внос, методи на плащане и др.
повече
English for Sales and Purchasing

English for Sales and Purchasing

Кратък бизнес курс, предназначен за студенти и работещи в сферата на заетостта. Курсът е комуникативно насочен и гарантира ефективното развиване на умението за говорене. Обучението обхваща актуални теми като професии, продажби, реквизиция, посещение и участие на търговски панаир, изграждане на връзки, имейл комуникация и фрази, съвети за успешни преговори, стилове на преговаряне, телефонни нареждания, онлайн нареждания, промяна на заповед, термини и фрази за договори и онлайн формуляри за жалба.
повече
English for Legal Professionals

English for Legal Professionals

Кратък бизнес курс, разработен за нуждите на студенти по право и професионални юристи, на които се налага да използват английски език, изпълнявайки служебните си задължения. Курсът е изключително комуникативен и гарантира бързо и ефективно развиване на уменията за общуване с клиентите на английски език.
повече
English for Cabin Crew

English for Cabin Crew

Курсът е подходящ за всички, които работят или учат в сферата на маркетинга и рекламата или искат да започнат да се занимават с тази дейност. Курсът подготвя обучаемите като изгражда у тях умения за ефективно общуване с клиенти и конкуренти на пазара. По време на обучението се разглеждат и дискутират рекламни кампании, правят се маркетингови планове и се изграждат умения за писане на прес рилийз.
повече
English for Marketing and Advertising

English for Marketing and Advertising

Курсът е подходящ за всички, които работят или учат в сферата на маркетинга и рекламата или искат да започнат да се занимават с тази дейност. Курсът подготвя обучаемите като изгражда у тях умения за ефективно общуване с клиенти и конкуренти на пазара. По време на обучението се разглеждат и дискутират рекламни кампании, правят се маркетингови планове и се изграждат умения за писане на прес рилийз.
повече
English for Human Resources

English for Human Resources

Курсът е подходящ за HR мениджъри, техните отдели, както и за всички, които работят в агенции за набиране на персонал. Обучаемите научават подходящи за сферата изрази и лексика, необходими при процесите на търсене, селектиране, подбор и наемане на персонал. Обогатяването на лексикалния запас на английски език в тази област дава увереност в компетенциите и уменията на служителите.
повече
Общо: 21