Френски език B2

Дава нужните знания за водене на разговор с носители на езика, във формални и неформални ситуации. Позволява спонтанно и свободно да участвате в обсъждане на различни теми. Ще може да описвате характера човек, както и да обсъждате междуличностните отношения.

Курсове за възрастни

Отзиви от клиенти

Николай Тодоров

Английският език в езиков център Интелект е на много добро ниво на преподаване. Фирмата има индивидуален подход към всеки свой ученик. Смятам, че за желаещите да започнат да изучават бизнес английски ще бъде от голяма полза ако се обърнат към езиков център ИНТЕЛЕКТ. Съчетаването в учебните занятия на превод, разговори и слушане на оригинален текст на английски по системата Business opportunities определено води до бързи резултати в усвояването на езика.

Изпратете отзив

Преди  да започнете курс Echo B2, Вие:

  • Можете да говорите и пишете в минало време
  • Можете да разговаряте на теми за почивка, спорт и празници
  • Можете да искате и давате информация относно ориентиране в града

 

След приключване на курс Echo B2, Вие:

  • Можете да водите разговор като използвате сложни изречения
  • Можете да правите описание за характера на човек
  • Можете да изразявате междуличностни отношения
  • Можете да разбирате сравнително дълги изложения и лекции и да следите дори сложна аргументация, при условие, че темата Ви е позната
  • Можете да разбирате повечето информационни радио и телевизионни предавания, актуални репортажи и филми
  • Можете да разбирате статии и доклади със съвременна проблематика, в които авторите отстояват определени  позиции.
  • Можете да общувате с носители на езика сравнително леко и непринудено, да участвате активно в дискусии на познати теми, да излагате и отстоявате становищата си. Можете да давате ясни и подробни описания по широк кръг от теми

График за курса  Заявка за курса

Попитай за цена:

0700 13 002 | 0878 465861