график на курсовете Офис Лозенец

Немски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B2.1 Общ немски 15.04.2018 Събота
Неделя
10:00

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B2 Общ английски 12.05.2018 Събота
Неделя
10:00
A1 Общ английски 16.05.2018 Понеделник
Сряда
18:30
B2 Общ английски 21.05.2018 Понеделник
Сряда
18:30
B1 Общ английски 22.05.2018 Вторник
Четвъртък
18:30

график на курсовете Офис Младост

Немски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
A1.1 Общ немски 23.04.2018 Понеделник
Сряда
9:00
A1.2 Общ немски 08.05.2018 Понеделник
Сряда
18:30

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B1 Общ английски 08.05.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A1 Общ английски 12.05.2018 Събота
Неделя
10:00
B2 Разговорен курс 12.05.2018 Събота
Неделя
10:00
A2 Общ английски 14.05.2018 Понеделник
Сряда
09:30
B2 Общ английски 14.05.2018 Понеделник
Сряда
18:30
C1 Общ английски 15.05.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A2 Общ английски 11.06.2018 Понеделник
Сряда
18:30

график на курсовете Офис Борово

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B2 Общ английски 29.03.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
B1 Общ английски 16.04.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A2 Общ английски 16.05.2018 Понеделник
Сряда
18:30

график на курсовете Офиси Център

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
A2 Общ английски 17.04.2018 Вторник
Четвъртък
18:30

Немски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
A2.2 Общ немски 09.05.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A1.1 Общ немски 09.05.2018 Понеделник
Сряда
18:30
B2.1 Общ немски 17.05.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A1.2 Общ немски 29.05.2018 Вторник
Четвъртък
18:30