график на курсовете Офис Лозенец

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B2 Общ английски 22.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A1 Общ английски 23.01.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A2 Общ английски 23.01.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
B1 Общ английски 29.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30
C1 Общ английски 06.02.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
B2 Разговорен курс 09.02.2018 Петък
18:30

Немски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B2.1 Общ немски 03.02.2018 Събота
Неделя
10:00
A1.1 Разговорен курс 10.02.2018 Събота
Неделя
13:00
A1.1 Общ немски 22.02.2018 Понеделник
Сряда
18:30

график на курсовете Офис Младост

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B1 Общ английски 15.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A1 Общ английски 22.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A2 Общ английски 23.01.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
B2 Общ английски 23.01.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A1 Разговорен курс 27.01.2018 Събота
Неделя
09:00

Немски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
A1.1 Общ немски 22.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A1.2 Общ немски 29.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30

график на курсовете Офис Борово

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
A2 Общ английски 10.01.2017 Понеделник
Сряда
18:30
B2 Общ английски 15.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30
B1 Общ английски 15.02.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A1 Общ английски 19.02.2018 Понеделник
Сряда
18:30
C1 Общ английски 26.02.2018 Понеделник
Сряда
18:30

график на курсовете Офис Център

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
A1 Разговорен курс 27.09.2017 Понеделник
Сряда
9:00
B2 Разговорен курс 18.01.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
C1 Общ английски 05.02.2018 Понеделник
Сряда
18:30
B2 Общ английски 10.02.2018 Събота
Неделя
09:30

Немски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B2.2 Общ немски 08.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A1.2 Общ немски 15.01.2018 Понеделник
Сряда
18:30
C1.1 Общ немски 16.01.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A1.1 Общ немски 20.01.2018 Събота
Неделя
10:00
A1.1 Общ немски 22.01.2018 Понеделник
Сряда
09:30