/  Специално за Вас

Бизнес етикет

Познаването на правилата в бизнес общуването е необходимост за всеки един съвременен човек. Целта ни е да Ви запознаем с важни принципи, които ще Ви осигурят професионално, кариерно и личностно развитие.

От най-основните правила до малките детайли – всичко е от значение, за да можете да комуникирате успешно, да впечатлите събеседника си и да направите най-доброто впечатление, представяйки не само бизнес идеите си, но и самите себе си. По време на курса ще се запознаете с техники и принципи, които са задължителни, ако искате да бъдете адекватни и успешни във всяка една професионална сфера –как да се представите на клиент, как да сте облечени и какъв език на тялото да спазвате.