/  Специално за Вас

Европейско портфолио

Европейското езиково портфолио е общовалиден официален документ, който съдържа подробно описание на езиковата компетентност за конкретен чужд език. Придобиването на такъв документ е от голямо значение за всеки, който иска да представи своите познания по чужд език на високо професионално равнище. Езиковото портфолио е необходимо, за да се осигури най-ясна представа на владеенето на чужд език и е огледало на Вашите познания в най-ясния им и същевременно най-пълен вид.

Включва в себе си 3 основни компонента:

Езиков паспорт – в него се описват общите познания за съответния чужд език, съобразени с таблицата за самооценяване от Общата европейска рамка по езиците на Съвета на Европа, както и спрямо придобитото образование до този момент.

Езикова биография – в тази част на езиковото портфоило се включват и описват детайлно всички умения, които даден човек може да прави на съответния чужд език в следните компоненти: четене, писане, говорене, слушане. Посочва се културен и професионален опит, свързан със езиковите познания с цел най-точна представа за познанията и употреба на езика в реална среда.

Досие – досието съдържа приложени всички документи, които удостоверяват твърденията в езиковото портфолио.