/  Специално за Вас

Езиков одит

Езиковият одит е специализирана услуга, която анализира в детайли езиковата компетентност на Вашите служители.

Комуникацията е движещата сила за един бизнес и в съвременния свят все повече нараства необходмостта от владеенето на чужд език. Спрямо изискванията на Европейската езикова рамка се проверява нивото на слушане, четене, писане и говорене на съответния език. Това е необходимо, за да бъде осъществено възможно най-ефективно обучение на служителите на дадена организация, съобразено с техните знания и спецификата на работната среда.

Езиковият одит е първата стъпка към изготвянето на работеща езикова програма, която да осигури качествено обучение. Оценяването включва подробен писмен отчет за компетентността на всеки един служител, съобразен с владеенето на езика, както и препоръки за по-нататъшно обучение.