/  Специално за Вас

Езикови игри

Обучението по чужд език включва множество методи, които са с различна ефективност, в зависимост от целите, нивото, възприятията на всеки един човек и комплекс от множество фактори. Ние Ви предлагаме един малко по-различен подход, който ще Ви извади от традиционния стил на обучение и ще Ви предостави възможност да развиете езиковата си компетентност на едно по-високо равнище.

Чрез организиране на индивидуални часове, в които материалът се усвоява чрез езикови игри, Вие ще получите един съвсем нов поглед към езика и начина, по който го възприемате.

Езиковите игри могат успешно да служат за създаване на подходяща и спокойна среда, в която да се обсъдят и вземат решения по важни въпроси за организация или за фирма чрез т.нар. метод фасилитация, който цели да улесни достигането до решението на казус, важен за Вашата фирма.

Езикът е процес – той не е само граматика, нови думи и теория, той е необятна материя и жива система, която ни предлага богатство от общуване, емоции, култура, образование и развитие в едно и ни носи ползи във всяка една сфера от нашия живот. Чрез езиковите игри Вие ще имате възможност да се докоснете именно до тази страна на езика като съвкупност и до неговата необятна вселена, като същевременно обогатявате своите познания по един различен начин.