/  Специално за Вас

Езикови тиймбилдинги

„Учи с удоволствие“ е мотото, зад което стои Интелект и при организирането на езиков тиймбилдинг ние отново доказваме, че полезното може да бъде съчетано с приятно.

Езиковият тиймбилдинг ще даде възможност на Вашите служители да развият езиковите си умения в една неангажираща среда. Организирането му е съобразено с теми и лексика, подходящи за сферата на Вашата компания, както и със специфичните желания на персонала.

Чрез езиковия тиймбилдинг Вашият екип успешно ще подобри своите умения за комуникация, за сътрудничество помежду си и за ефективност на работния процес. Креативността, заложена в езиковите ни игри ще провокира оригиналното мислене и ще произведе много нови идеи, които биха били полезни за изграждането на един добър работен ритъм в последствие. Същевременно с това, ние ще Ви предоставим едно запомнящо се забавление, което ще разупи досегашните Ви представи.

Чудесен начин да сплотите своя екип, съчетан със забавни и интерактивни езикови игри, езиковият тиймбилдинг ще се превърне от едно обикновено събитие във възможност за Вашите служители да научат нещо ново и да затвърдят своите умения по чужд език.