/  Специално за Вас

Правопис и пунктуация

Чрез този курс ще усвоите основните правила за поставянето на препинателни знаци, за да можете безпроблемно да осъществявате всякакъв вид писмена комуникация. Познаването на правилата за правопис и пунктуация е нещо, което мнозина смятат за придобито в училище, но все по-често в ежедневието си се сблъскваме с въпроса къде точно трябва да поставим запетая.

Курсът ще Ви представи логиката на пунктуацията, нейните правилата и разбира се – изключенията от тях. Правописните грешки са проява на неуважение към нашия читател, независимо от сферата на общуване. Чрез примери и различни задачи ще Ви помогнем да затвърдите и опресните знанията си, за да бъдете компетентни, пишейки всякакъв вид текстове.