/  Специално за Вас

Tailor-made курсове

Това са курсове, ‘скроени по Ваш размер’. Обичайно този тип курсове се провеждат индивидуално, като за целта се изготвя много подробен разбор и анализ на езиковите Ви умения.

Обичайно за провеждане на такъв тип курс, трябва да сме наясно с целта, която преследвате - дали ще е кандидатстване в дадена институция или надграждане на определени знания, или ще сте лектор на даден семинар, за който искате да се подготвите. Във всичките случаи е изключително важно да спазвате препоръките на нашите методисти, за да гарантираме висока ефективност и успеваемост.

Tailor-made курсовете са подходящи за хора с висок работен интензитет. Могат да се провеждат на място и онлайн.