Курсове за възрастни Английски език, B1/ B2

BUSINESS RESULT Intermediate Ви дава възможност да разгледате реални съвременни случаи и да упражните научения материал във Вашата работна среда. Това е първата учебна система с интегрирана интерактивна работна тетрадка, която е съвкупност от множество интересни и предизвикателни задачи.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • РАБОТА

  • Лекция 1
   Социализация; Представяне и дефиниране на заеманата длъжност; Преговор на сегашно просто време; Наречия за честота
   180 мин.
 • ПРОЕКТИ

  • Лекция 1
   Срещи; Актуализиране и прехвърляне на задължения;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно просто и продължително време
   180 мин.
 • СВОБОДНО ВРЕМЕ

  • Лекция 1
   Обмен на информация; Дискусии за свободното време; Обмен на информация, свързана с контакти; Сегашно просто и продължително време
   180 мин.
 • УСЛУГИ И СИСТЕМИ

  • Лекция 1
   Презентиране; Описване на начина, по който нещо работи; Сравняване на ново със старо; Сравнителни форми
   180 мин.
 • КЛИЕНТИ

  • Лекция 1
   Обмен на информяция; Получаване на информация; Уговаряне и промяна на срещи; сегашно просто и сегашно продължително време
   180 мин.
 • ГОСТИ И ПОСЕТИТЕЛИ

  • Лекция 1
   Посрещане на посетители;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Задължение, необходимост, забрана
   180 мин.
 • СИГУРНОСТ

  • Лекция 1
   Презентиране; Разясняване и питане за промени;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно префектно
   180 мин.
 • РАБОТА В ЕКИП

  • Лекция 1
   Срещи; Презентиране и обсъждане на планове; Говорене за бъдеще време - going to, will и модални глаголи
   180 мин.
  • Тест 2
   Progress test
   180 мин.
 • ЛОГИСТИКА

  • Лекция 1
   Обмен на информация;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Обработка на поръчки; Непряка реч
   180 мин.
 • УСЛОВИЯ

  • Лекция 1
   Срещи; Допускане на опредположения и отправяне на препоръки; Съществителни, изброими форми
   180 мин.
 • РЕШЕНИЯ

  • Лекция 1
   Срещи; Участие в дискусия;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения
   180 мин.
 • НОВОВЪВЕДЕНИЯ

  • Лекция 1
   Презентиране; Официална презентация;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Сравнителни форми
   180 мин.
 • ПРОВАЛИ

  • Лекция 1
   Обмен на информация - обсъждане на проблеми; Съвети и препоръки; too и enough
   180 мин.
 • ПРОЦЕСИ

  • Лекция 1
   Социялизация; Планиране на бъдещ контакт;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Пасивни форми
   180 мин.
 • ИЗПЪЛНЕНИЕ

  • Лекция 1
   Срещи - оценка на изпълнение и поставяне на цели; Минало продължително и минало префектно време
   180 мин.
 • УСПЕХ

  • Лекция 1
   Срещи
   180 мин.
  • Лекция 2
   Докладване за срещи
   180 мин.
 • ПРЕГОВОР

  • Лекция 1
   Практически упражнения
   180 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   180 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Изразявате себе си на по-високо ниво, използвайки лексика, свързана с логистика, доставки, обслужване, системи и маркетинг;Говорите за рутинни дейности, задължения на колеги, баланс между работа и личен живот и настоящи проблеми;Използвате разказвателните граматически времена за изразяване на състояли се минали събития и последиците от тях;Правите коментари и обсъждате екстремни ситуации на работното място;Давате обратна връзка на клиенти, обобщавате важна информация и правите оценка на проведено проучване. <