Езиков одит от най-ново поколение.

Audit by Intellect е иновативна платформа за проверка на знанията по чужди езици. Разработката на платформата е плод на дългогодишна работа и професионален опит на езикови експерти на езикови училища “Интелект” и на развойната дейност на студио “Фундаментал”.

Опитът, който Интелект има в езиковата проверка и в провеждането на изпити за големи и малки компании, подкрепен с дигиталната и технологична иновация, превърна Audit една от предпочитаните платформи на специалистите в областта на човешките ресурси.

Заяви своето демо

Процес на одитиране

Най-доброто време да започнеш да учиш чужд език е днес.

Езиков тест

Одитирането е индивидуално – за всеки кандидат е предвидена персонална сесия и персонален езиков експерт.

Писмена експозиция

Кандидатите преминават през изпит с нашия Intellect Modus. Това е “умна” система за езикови въпроси, която е с огромен интелектуален капацитет.

Устен изпит

Времето за изпит е съобразено с работния процес на кандидатите и с желанието на работаделя за времеви диапазони

Тестова част

Кандидатите преминават през изпит с нашия Intellect Modus. Intellect Modus e “умна” система за сервиране на езикови въпроси, която е с огромен интелектуален капацитет. Системата води кандидата до най-високите нива на неговите познания и съумява да прецени кои са силните и слабите области на познания на изпитвания. След успешен синтез и анализ, нивото на кандидата е успешно определено с 99.8% ниво на точност. Intellect Modus е система, която е в процес на патентоване на световния пазар, с което сме много горди.

  • Бърз и лесен одит на всеки кандидат
  • Качествена обратна връзка
  • Професионално подаден репорт за постижения
  • Сигурна и утвърдена методика на оценяване
  • Възможност за персонализация

Защо да изберете Одит?

Най-доброто време да започнеш да учиш чужд език е днес.

Искате да проверите нивото си

Осигуряваме Ви професионално изготвено досие, което може да бъде отправна точка на последващо надграждане на езика.

Ако сте мениджър в дадена компания

Ваш личен асистент ще Ви преведе през процеса, и ще имате отговори на въпроси, които могат да бъдат стратегически важни за Вас, като работодател.

Гаранция за езиково ниво

Като езикова институция, ще Ви предоставим гаранция за езиковото ниво на Вашите служители или кандидат-служители.

Заяви демо на системата

Гъвкави ценови предложения за нуждите на Вашата компания.

Starter
до 10 лица

Добър старт за старт-ъп и малки бизнеси.

Писмен изпит

Тестова част

Устно събеседване с преподавател

Персонализиран репорт

Заяви своето демо
Business
до 50 лица

Приложим за средни към големи компании.

Писмен изпит

Тестова част

Устно събеседване с преподавател

Персонализиран репорт

Агрегиран отчет

Заяви своето демо
Enterprise
до 200 лица

Най-доброто предложение за корпорации.

Писмен изпит

Тестова част

Устно събеседване с преподавател

Персонализиран репорт

Агрегиран отчет

Профилирани изпитни задачи

Заяви своето демо

Заяви демо на системата

Гъвкави ценови предложения за нуждите на Вашата компания.

Често задавани въпроси
Audit by Intellect е платформа за езикова проверка от най-ново поколение. Платформата е B2B решение, с възможност за проверка на кандидати в четирите езикови умения. Бизнеси във всяка една икономическа сфера могат да се възползват от функционалността на Audit.
Платформата е построена върху фундамента на исторически лингвистичния модел IR Theory от 60. години на миналия век, в комбинация със съвременните възможности на изкуствения интелект. В допълнение, всеки одитиран курсист получава детайлизиран анализ на писмено изложение, след което за него се организира онлайн среща в дигитална среда с наш езиков специалист.
Имаме капацитета да изпитваме голям брой курсисти дневно, стига да сте заявили удобни за Вас времеви интервали.
Тестовата част отнема средно около 20 – 30 минути. Писмената част отнема 30-40 минути. Устното събеседване е 10 минути.
За всеки одитиран кандидат, компанията-възложител получава изключително подробен отчет. Извън него, компанията-възложител получава и агрегиран отчет за всички кандидати, явили се на езиков одит.
Езиковият одит може да бъде реализиран в англо, немски и италиано-говорящи страни. Няма териториални ограничения.
Необходимо е да се свържете с нас, да създадем Ваш корпоративен профил, в който да можете да заявявате кандидатите за одитиране.
В рамките на два работни дни, всяка компания получава репорт за одитираните кандидати.