Английски за бизнеса

Специализирани курсове по английски за бизнеса

Английски език за Авиация

Курсът обхваща обучение в авиационната терминология, комуникационни умения и практическо приложение.

Прочети повече
Английски език за Автомобилна индустрия

Курсът предлага детайлно изучаване на техническа терминология и общуване, насочено към професионалите в автомобилния сектор.

Прочети повече
Английски за Счетоводство

Курсът насочва фокус към финансовата терминология и практики, необходими за ефективна международна комуникация в счетоводната област.

Прочети повече
Английски език за Кабинен екипаж

Курсът предлага специализирано обучение в авиационната терминология и ефективни умения за безпроблемна работа на борда на самолета.

Прочети повече
Английски език за Обслужване на клиенти

Курсът предоставя ключови умения за ефективна и професионална комуникация с клиенти в международна среда.

Прочети повече
Английски език за Имейли

Този курс осигурява практически умения за създаване на професионални и ефективни мейли, подобрявайки вашата бизнес комуникация.

Прочети повече
Английски език за Логистика

Този курс разкрива ключовата лексика и концепции, свързани с логистиката, чрез практически уроци на английски език.

Прочети повече
Английски език за Модна индустрия

Курсът разглежда модната терминология и комуникативните нюанси на модната индустрия с подробни анализи и спецални упражнения.

Прочети повече
Английски език за Човешки ресурси

Курсът обхваща специализирана лексика и практики за комуникация в сферата на управлението на човешките ресурси.

Прочети повече
Английски език за Футбол

Курсът обхваща специфичната терминология и изрази, свързани с футбола, насочени към обучаващи се с интерес към този спорт.

Прочети повече
Английски език за Общуване по телефона

Курсът разглежда нюансите на ефективното общуване на английски език, с фокус върху вербалните и невербални комуникационни стратегии.

Прочети повече
Английски език за Общуване

Този курс обхваща ключови техники и езикови структури за ефикасно и професионално телефонно общуване на английски език.

Прочети повече
Английски език за Право

Курсът предлага задълбочено изучаване на английската правна терминология и практически умения за правна комуникация.

Прочети повече
Английски език за маркетинг и реклама

Курсът обхваща изучаването на специфични английски термини и концепции в сферата на маркетинга и рекламата.

Прочети повече
Английски език за Телекомуникации

Курсът разглежда техническата лексика и комуникативни умения в областта на телекомуникациите на английски език.

Прочети повече
Английски език за Фармацевтика

Курсът се фокусира върху английската терминология и професионални умения, необходими в сферата на фармацевтиката.

Прочети повече
Английски език за Презентации

Този курс подчертава уменията за създаване и провеждане на ефективни презентации на английски език.

Прочети повече
Английски език за Енергетика

Курсът разглежда специфичната терминология и комуникативни умения в областта на енергетиката на английски език.

Прочети повече
Английски език за Водене на преговори

Курсът насочва участниците към усвояване на стратегии и техники за ефективно водене на преговори на английски език.

Прочети повече
Английски език за Продажби

Този курс подготвя участниците да комуникират продуктивно и убедително в средата на англоезичните продажби.

Прочети повече
Английски език за Бизнес срещи

Курсът обогатява участниците с конкретен и практически английски езиков набор за ефективно участие в бизнес срещи.

Прочети повече

Бизнес курсове по английски за бизнеса

Бизнес английски, Starter

Курсът предлага основно запознаване с английския език в бизнес контекст, подходящо за начинаещи.

Прочети повече
Бизнес английски език, А1

Курсът е насочен към начинаещи и покрива основните английски фрази и терминология, необходима в бизнес среда.

Прочети повече
Бизнес английски език, А2

Курсът разширява знанията от A1 ниво, включвайки по-сложна бизнес терминология и практически умения за комуникация в работната среда.

Прочети повече
Бизнес английски език, B1

Курсът предлага задълбочено разбиране за бизнес езика, като акцентира върху развитието на уменията за ефективна писмена и устна комуникация.

Прочети повече
Бизнес английски език, B2

Курсът фокусира върху усъвършенстване на бизнес комуникативните умения, като разширява знанията в специализирана английска лексика.

Прочети повече
Бизнес английски език, C1

Курсът предлага изучаване на английския език в бизнес контекст, насърчавайки критическо мислене и усъвършенстване на деловата комуникация.

Прочети повече

Кариерни курсове по английски за бизнеса

/> /> />
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е личният електронен дневник на всеки ученик на Интелект, който помага бързо и лесно да се проследят всички активности, както и да се решават тестове, за по-бърз напредък в езиковото обучение.

Задълбочен анализ на обучението

Това приложение е направено изцяло за ученика. В допълнение към напомнянията за всяко домашно или тест, сме подготвили цяла секция с отстъпки от партньори.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация.

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B2

Всеки урок беше полезен и преподаден с интерес за мен.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше изключително полезно за мен! Успях да подобря нивото си, а работата с преподавателката ми беше повече от удоволствие!

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А2

Нямам препоръки към школата. Доволна съм от курса и ще запиша следващо ниво.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше полезно - разясненията на правилата, граматическите упражнения, четенето с разбиране на тестове.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А1.2

Най-полезни за мен бяха презентациите и допълнителните материали направени от преподавателя ми. Единственият учител, който някога съм имала и наистина се съобрази с индивидуалните ми нужди и не преподаваше шаблонно.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, B1.2

Нямам препоръки, страхотни сте. Постигнали сте оптимално натоварване с две посещения седмично. Обема нов материал също е оптимален. За часа на приключване на занятията, ако имаме въпроси има удължение от няколко минути, което е положително. Съжалявам, че не ви намерих по-рано.

Направи безплатен тест

Знаете ли, че можете да проверите съвсем неангажиращо своето езиково ниво? Това е нашият подарък за всеки човек, решил да измери нивото на знанията си по чужд език.

Започни сега