Корпоративно обучение

Желаете ли да разширите възможностите пред Вашата компания? Вероятни знаете, че е важно с лекота да общувате на езика на Вашите партньори. Служителите са най-ценния Ви ресурс и като успешен мениджър Вие се стремите да ги развивате и стимулирате. Повишаването на квалификацията и ефективността на персонала е сигурна инвестиция и силен мотивиращ фактор за работещите.

Езикови училища Интелект са верния партньор и могат да съдействат за развиване и подобряване на езиковите умения на Вашия екип. Повече от 17 години Езикови училища Интелект предоставят услугата Корпоративно Обучение по английски, немски, италиански, испански, френски и български език за чужденци.

Обучението е съобразено с работното време и специфичните нужди и изисквания на всяка компания. Провежда се в няколко възможни форми: групово, полуиндивидуално и индивидуално.

Нашите преподаватели са квалифицирани и са натрупали своя опит в обучения в различни сфери на бизнеса. Вие избирате къде да се провежда процесът на обучение: online в реално време, в учебни зали на фирмата Възложител или във филиалите на Езикови училища Интелект.

ИНТЕЛЕКТ ЗА БИЗНЕСА е пакет, който включва:

  • езиков одит на нуждите на компанията-клиент;
  • провеждане на тест за определяне на входящото ниво на служителите на компанията;
  • определяне на най-подходящата и ефективна учебна система, хорариум и график на обученията;
  • провеждане на демонстрационен час;
  • текущи контролни тестове по време на курса;
  • финален тест;
  • издаване на сертификат;
  • постоянна обратна връзка за проведените учебни часове, присъствие и успеваемост на курсистите, както и резултатите им от междинни и финални тестове.

Нашите клиенти могат да се възползват и от услуга по преводи и легализация на документи.

Компании, които ни се довериха

Някои от нашите клиенти

Нашите предложения за

Повишаване на уменията на служителите Ви

Нашите предложения за

Сплотяване на Вашия колектив