Нашите офиси Офис Лозенец

бул. "Черни връх" 70-72, ет.1

0879 336 283 lozenetz@intellect.bg

Мениджър: Илияна Илиева

Офис Лозенец График на започващите курсове

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
A2 Общ английски 08.02.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A1 Общ английски 13.02.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A2 Общ английски 24.02.2018 Събота
Неделя
10:00
B1 Общ английски 13.03.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
B2 Общ английски 24.03.2018 Събота
Неделя
10:00

Немски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B2.1 Общ немски 10.03.2018 Събота
Неделя
10:00
B1.1 Разговорен курс 10.03.2018 Събота
Неделя
13:00
Направи безплатен тест за определяне на езиковото си ниво.