Нашите офиси Офис Лозенец

бул. "Черни връх" 70-72, ет.1

0879 336 283 lozenetz@intellect.bg

Мениджър: Илияна Илиева

Офис Лозенец График на започващите курсове

Английски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
B2 Общ английски 17.09.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A1 Общ английски 19.09.2018 Понеделник
Сряда
18:30
A2 Общ английски 20.09.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
A2-B1 Разговорен курс 25.09.2018 Вторник
Четвъртък
18:30
B1 Общ английски 29.09.2018 Събота
Неделя
10:00
Подрастващи 01.10.2018 Понеделник
Сряда
17:00
Предучилищна 02.10.2018 Вторник
Четвъртък
17:45
Подрастващи 02.10.2018 Вторник
Четвъртък
16:30
Подрастващи 02.10.2018 Вторник
Четвъртък
9:30

Немски език

Ниво Тип на курса Стартова дата Дни Час
A1.1 Общ немски 29.09.2018 Събота
Неделя
13:00
Предучилищна Разговорен курс 30.09.2018 Неделя
15:00
B1.1 Общ немски 02.10.2018 Понеделник
Сряда
18:30
C1.1 Общ немски 20.10.2018 Събота
Неделя
10:00
Направи безплатен тест за определяне на езиковото си ниво.