Условия за ползване Езикови училища "Интелект"

ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРСИАЛНА УПОТРЕБА
Този уеб-сайт е създаден за Ваша лична и некомерсиална употреба. Съдържанието и информацията в него са собственост на Училища за езиково обучение ИНТЕЛЕКТ.

Главното условие да използвате този уеб-сайт е да не използвате съдържанието му за каквито и да били комерсиални или не-лични цели (преки или косвени). При тези условия Вие се съгласявате да не изменяте, разпространявате, публикувате, лицензирате, продавате или препродавате каквато и да била информация, продукт или услуга, произлезли от този уеб-сайт без писменото съгласие на Училища за езиково обучение ИНТЕЛЕКТ.
Също така, независимо дали имате или нямате комерсиална цел, се съгласявате да не:
- копирате информация от този уеб-сайт използвайки автоматична или ръчна обработка за каквито и да било цели без писменото съгласие на Училища за езиково обучение ИНТЕЛЕКТ
- използвате средства за ограничаване или предотвратяване достъпа до този уеб-сайт

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Училища за езиково обучение ИНТЕЛЕКТ в никакъв случай не отговаря за каквито и да било директни, наказателни, случайни, специални или вторични вреди свързани с употребата на този уеб-сайт.

Поради това, че някои страни или юрисдикции не позволяват освобождаването от ограничението на отговорност за вторични или случайни вреди, написаното по- горе може да не се отнася за Вас.

ВРЪЗКИ СЪС САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Този сайт може да съдържа линкове към други интернет сайтове които са собственост и се поддържат от трета страна.

Училища за езиково обучение ИНТЕЛЕКТ не носи отговорност за съдържанието разпространено чрез който и да е подобен сайт.