Немски език за бизнеса Икономически немски

Курс по икономически немски се организира за курсисти и организации, които използват несмкия като основен работен език. Успешността на методологията на програмата се дължи на факта, че:

 • тематиката на обучение е изцяло професионално ориентирана
 • използват се оригинални документи
 • поставят се стратегически задачи за разрешаване
 • бизнес казусите са изцяло автентични
 • ежедневните ситуации са тематично разпределени
 • застъпени са основни социо-културни особености
 • разглежда се бизнес етикета, както и моделите на общуването в несмко-говоряща среда
 • упражняват се четирите умения: четене, писане, говорене, слушане, както и граматика и лексика

Курсът за икономически немски подготвя за изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), който се провежда един път годишно (през м. май) от Германо-Българската индустриално-търговска камара и Гьоте Институт.

С успешното полагане на Prüfung Wirtschaftsdeutsch international (PWD) Вие доказвате, че можете да ползвате успешно немски език в подобаваща форма във всички ситуации, свързани с професионалното ежедневие, както и да реагирате адекватно. Изпитът отговаря на петата степен (С1) от шестстепенната скала за отчитане нивото на развитие на уменията по ЕЕР.

Немски език за бизнеса Бизнес кореспонденция на немски

Курсът за бизнес кореспонденция на немски включва основни теми, като:

 • уговаряне и потвърждаване на срещи
 • резервации
 • изготвяне на оферти
 • уговаряне на условия да доставка, плащане и други
 • преговори и споразумения, съставяне на договори
 • отговаряне на рекламации и покани

Курсът е изключително детайлен и много подходящ както за всеки, който работи в сферата на икономиката, така и за развитие на добра обща култура на общуване.