Немски език за бизнеса

Курс по икономически немски се организира за курсисти и организации, които използват несмкия като основен работен език. Успешността на методологията на програмата се дължи на факта, че:

Какво трябва да знаете преди да започнете?

 • За начинаещи — A1
 • За средно напреднали — A2
 • За напреднали — B1
 • За силно напреднали — B2
 • За професионалисти — C1
 • За кандидат студенти
 • Интервюта за работа
 • Индивидуални сесии
 • тематиката на обучение е изцяло професионално ориентирана
 • използват се оригинални документи
 • поставят се стратегически задачи за разрешаване
 • бизнес казусите са изцяло автентични
 • ежедневните ситуации са тематично разпределени
 • застъпени са основни социо-културни особености
 • разглежда се бизнес етикета, както и моделите на общуването в несмко-говоряща среда
 • упражняват се четирите умения: четене, писане, говорене, слушане, както и граматика и лексика

Курсът за икономически немски подготвя за изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD), който се провежда един път годишно (през м. май) от Германо-Българската индустриално-търговска камара и Гьоте Институт.

С успешното полагане на Prüfung Wirtschaftsdeutsch international (PWD) Вие доказвате, че можете да ползвате успешно немски език в подобаваща форма във всички ситуации, свързани с професионалното ежедневие, както и да реагирате адекватно. Изпитът отговаря на петата степен (С1) от шестстепенната скала за отчитане нивото на развитие на уменията по ЕЕР.

Курсът за бизнес кореспонденция на немски включва основни теми, като:

 • уговаряне и потвърждаване на срещи
 • резервации
 • изготвяне на оферти
 • уговаряне на условия да доставка, плащане и други
 • преговори и споразумения, съставяне на договори
 • отговаряне на рекламации и покани

Курсът е изключително детайлен и много подходящ както за всеки, който работи в сферата на икономиката, така и за развитие на добра обща култура на общуване.