Close Up, B1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Най – интересните статии от списаниe National Geographic са пригодени и включени към системата на обучение. Чрез тях учениците могат да упражняват усвоената до момента граматика и лексика като дискутират различни теми. Системата разширява кръгозора на учениците и спомага за интелектуалното им развитие.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Чете и разбира текстове с обем от около 600 думи;
  • Борави относително добре с всички прости, продължителни, перфектни и перфектни продължителни времена;
  • Използва добре условни изречения от нулев, първи, втори и трети тип, модални и полу-модални глаголи и др.;
  • Говори сравнително свободно на теми, засягащи взаимоотношения, екстремни ситуации, екология, технология и др.
  • Пише e-mai-иl, статии, истории, есета, официални и неофицилни писма, като се съобразява с жанра и разказните времена;
  • Слуша и лесно извлича съществената информация в потока на речта;
  • Разбира лесно темата и съдържанието на учебни филми и с лекота отговаря на въпроси по тях.


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Лексика: семейство. Сегашно просто и продължително време. Статични глаголи. 90 мин.
Бройни и небройни съществителни имена. 90 мин.
Модификатори. Писане на имейл. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 1 90 мин.

Урок 2
Лексика: храна. Минало просто и продължително време. 90 мин.
Употреба на "used to", "would", "be used to", "get used to". 90 мин.
Ред на прил. имена. Въпроси с избор от няколко отговора. 90 мин.
Преговор на уроци 1, 2 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 2 90 мин.

Урок 3
Лексика: околна среда. Сегашно перфектно просто време. 90 мин.
Сегашно перфектно продължително време. 90 мин.
Определителни и неопределителни членове. Писане на статия. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 3 90 мин.

Урок 4
Лексика: връзки. Подчинени изречения. 90 мин.
Словообразуване. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Предлози за време. Писане на история. 90 мин.
Преговор на уроци 3, 4 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 4 90 мин.

Урок 5
Лексика: дом. Бъдеще просто време. 90 мин.
"Be going to", бъдеще продължително време. 90 мин.
Бъдеще перфектно време. Писане на имейл. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 5 90 мин.

Урок 6
Лексика: спорт. Условни изречения. 90 мин.
Конструкции: "wish", ïf only". Словообразуване. 90 мин.
Свързващи думи и фрази. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Преговор на уроци 5, 6 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор на уроци 1-6 90 мин.
Междинен тест 90 мин.
Преразказ на книга. 90 мин.

Урок 7
Лексика: екстремни ситуации. Предлози. Колокации и изрази. 90 мин.
Минало перфектно просто и продължително време. 90 мин.
Въпроси с "нали". Отрицателни въпроси. Писане на история. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 7 90 мин.

Урок 8
Лексика: свободно време. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Модални и полу-модални глаголи. 90 мин.
Модални глаголи при перфектните времена. 90 мин.
Преговор на уроци 7, 8 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 8 90 мин.

Урок 9
Лексика: технологии. Предлози. 90 мин.
Страдателен залог: времена, "by", "with". 90 мин.
Герундий, инфинитив и модални глаголи. Писане на есе. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 9 90 мин.

Урок 10
Лексика: забавление. Словообразуване. 90 мин.
Непряка реч: твърдения, въпроси, заповеди и молби. 90 мин.
Изречения за цел. Писане на официално писмо. 90 мин.
Преговор на уроци 9, 10 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 10 90 мин.

Урок 11
Лексика: образование. Колокации и изрази. 90 мин.
Причинен/каузативен залог. Писане на доклад. 90 мин.
Герундий, инфинитив. "Both", "either", "neither". 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 11 90 мин.

Урок 12
Лексика: тяло. Ред на прил. имена. 90 мин.
Прилагателни имена с наставки: "-ing", "-ed". Наречия. 90 мин.
"So", "such". Степенуване на прил. имена и наречия. Писане на неофициално писмо. 90 мин.
Преговор на уроци 11, 12 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 12 90 мин.
Преразказ на книга. 90 мин.

Годишен преговор
Практически упражнения 90 мин.
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Христо Б.

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Росица М.

Росица М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за пълноценните уроци, качеството и удобството!

Роза А.

Роза А.
Оценка: 5 / 5
Системата на преподаване е добре структурирана и адекватно поднесена. С удоволствие ще се запиша за следващото онлайн обучение, за да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно обучение!

Калоян А.

Калоян А.
Оценка: 5 / 5
Много ми харесва това, че провеждате онлайн курс по немски език за възрастни. Доволен съм от структурата и цялостното провеждане на курса. Благодаря Ви!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283