Курсове за деца Close Up, B1

Най – интересните статии от списаниe National Geographic са пригодени и включени към системата на обучение. Чрез тях учениците могат да упражняват усвоената до момента граматика и лексика като дискутират различни теми. Системата разширява кръгозора на учениците и спомага за интелектуалното им развитие.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Лексика: семейство. Сегашно просто и продължително време. Статични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Бройни и небройни съществителни имена.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модификатори. Писане на имейл.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Лексика: храна. Минало просто и продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "used to", "would", "be used to", "get used to".
   90 мин.
  • Лекция 3
   Ред на прил. имена. Въпроси с избор от няколко отговора.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 1, 2
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Лексика: околна среда. Сегашно перфектно просто време.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно перфектно продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Определителни и неопределителни членове. Писане на статия.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Лексика: връзки. Подчинени изречения.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Словообразуване. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Предлози за време. Писане на история.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 3, 4
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Лексика: дом. Бъдеще просто време.
   90 мин.
  • Лекция 2
   "Be going to", бъдеще продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Бъдеще перфектно време. Писане на имейл.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Лексика: спорт. Условни изречения.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Конструкции: "wish", ïf only". Словообразуване.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Свързващи думи и фрази. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 5, 6
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор на уроци 1-6
   90 мин.
  • Тест 2
   Междинен тест
   90 мин.
  • Лекция 3
   Преразказ на книга.
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Лексика: екстремни ситуации. Предлози. Колокации и изрази.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Минало перфектно просто и продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Въпроси с "нали". Отрицателни въпроси. Писане на история.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Лексика: свободно време. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Модални и полу-модални глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модални глаголи при перфектните времена.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 7, 8
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Лексика: технологии. Предлози.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Страдателен залог: времена, "by", "with".
   90 мин.
  • Лекция 3
   Герундий, инфинитив и модални глаголи. Писане на есе.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Лексика: забавление. Словообразуване.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Непряка реч: твърдения, въпроси, заповеди и молби.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Изречения за цел. Писане на официално писмо.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 9, 10
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Лексика: образование. Колокации и изрази.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Причинен/каузативен залог. Писане на доклад.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Герундий, инфинитив. "Both", "either", "neither".
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Лексика: тяло. Ред на прил. имена.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Прилагателни имена с наставки: "-ing", "-ed". Наречия.
   90 мин.
  • Лекция 3
   "So", "such". Степенуване на прил. имена и наречия. Писане на неофициално писмо.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 11, 12
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 12
   90 мин.
  • Лекция 6
   Преразказ на книга.
   90 мин.
 • Годишен преговор

  • Лекция 1
   Практически упражнения
   90 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   90 мин.
 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 01.10.2018

 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 01.10.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 01.10.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 02.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? Чете и разбира текстове с обем от около 600 думи;Борави относително добре с всички прости, продължителни, перфектни и перфектни продължителни времена;Използва добре условни изречения от нулев, първи, втори и трети тип, модални и полу-модални глаголи и др.;Говори сравнително свободно на теми, засягащи взаимоотношения, екстремни ситуации, екология, технология и др.Пише e-mai-иl, статии, истории, есета, официални и неофицилни писма, като се съобразява с жанра и разказните времена;Слуша и лесно извлича съществената информация в потока на речта;Разбира лесно темата и съдържанието на учебни филми и с лекота отговаря на въпроси по тях. <