Курсове за деца Close Up, B1 plus

Системата е разработена съвместно с National Geographic. Предложените текстове представляват адаптация на едни от най-интересните и успешни статии на списанието. Учениците се научават да говорят по разнообразни теми, използвайки умело всички граматически времена и сложни езикови структури. Обучението по езика върви паралелно с развиването на интелекта на учениците, обогатяването на общата им култура и хармоничното им изграждане като личности.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Лексика: хора. Колокации и изрази.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно просто и продължително време. Статични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Определителен и неопределителен член. Писане на неофициално писмо.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Лексика: мистерии. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Минало просто и продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "used to", "would", "be used to", "get used to". Писане на история.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 1, 2
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Лексика: здраве и фитнес. Предлози.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно перфектно просто и продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Бройни и небройни същ. имена. Модификатори.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Лексика: технологии. Словообразуване.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Бъдеще просто време. Употреба на "shall", "be going to".
   90 мин.
  • Лекция 3
   Бъдеще продължително и перфектно просто време. Предлози за време.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 3, 4
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Лексика: успех и амбиция. Колокации и изрази.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Модални и полу-модални глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модални глаголи при перфектните времена. Писане на есе.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Лексика: история. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Минало перфектно просто и продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Въпроси с "нали". Местоимения. Изразяване на мнение.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 5, 6
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор на уроци 1-6
   90 мин.
  • Тест 2
   Междинен тест
   90 мин.
  • Лекция 3
   Преразказ на книга.
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Лексика: природни бедствия. Герундий, инфинитив.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "make", "let". Степенуване на прил. имена и наречия.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "so", "such", "too", "enough". Писане на история.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Лексика: медия. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Страдателен залог: времена, герундий, инфинитив и модални глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Безлични и лични структури. Писане на есе.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 7, 8
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Лексика: работа. Предлози.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Непряка реч: твърдения, въпроси, заповеди и молби. Употреба на глаголите при непряка реч.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Сравняване на снимки. Писане на доклад.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Лексика: почивка и пътуване. Словообразуване.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения: нулев, първи, втрори, трети и смесен тип.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Условни изречения без "if". Употреба на "wish", ïf only".
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 9, 10
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Лексика: престъпление. Колокации и изрази.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Определителни и неопределителни подчинени изречения.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Причастни изрази. Разрешаване на проблем.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Лексика: мода и пазаруване. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Причинен/каузативен залог. Инверсия.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Подкрепящи аргументи.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 11, 12
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 12
   90 мин.
 • Годишен преговор

  • Лекция 1
   Преразказ на книга.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Практически упражнения
   90 мин.
  • Тест 3
   Финален тест
   90 мин.
 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 02.10.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 02.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? Чете и разбира текстове с обем около 600 думи;Разбира съдържанието на учебни филми с минимални затруднения;Пише официални и неофициални писма, истории, статии, e-mail-и, есета и доклади, спазвайки с точност изискванията на жанра;Употребява с лекота всички съществуващи глаголни времена в английския език, както и герундий, инфинитив, деятелен и страдателен залог, пряка и непряка реч, условни изречения от нулев, първи, втори, трети и смесен тип и др.;Слуша и с лекота разбира и отделя необходимата му информация в потока на речта;Говори свободно и без затруднения по теми, засягащи заобикалящия го свят, науката и техниката. <