Close Up, B1 plus

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Системата е разработена съвместно с National Geographic. Предложените текстове представляват адаптация на едни от най-интересните и успешни статии на списанието. Учениците се научават да говорят по разнообразни теми, използвайки умело всички граматически времена и сложни езикови структури. Обучението по езика върви паралелно с развиването на интелекта на учениците, обогатяването на общата им култура и хармоничното им изграждане като личности.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Чете и разбира текстове с обем около 600 думи;
  • Разбира съдържанието на учебни филми с минимални затруднения;
  • Пише официални и неофициални писма, истории, статии, e-mail-и, есета и доклади, спазвайки с точност изискванията на жанра;
  • Употребява с лекота всички съществуващи глаголни времена в английския език, както и герундий, инфинитив, деятелен и страдателен залог, пряка и непряка реч, условни изречения от нулев, първи, втори, трети и смесен тип и др.;
  • Слуша и с лекота разбира и отделя необходимата му информация в потока на речта;
  • Говори свободно и без затруднения по теми, засягащи заобикалящия го свят, науката и техниката.


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Лексика: хора. Колокации и изрази. 90 мин.
Сегашно просто и продължително време. Статични глаголи. 90 мин.
Определителен и неопределителен член. Писане на неофициално писмо. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 1 90 мин.

Урок 2
Лексика: мистерии. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Минало просто и продължително време. 90 мин.
Употреба на "used to", "would", "be used to", "get used to". Писане на история. 90 мин.
Преговор на уроци 1, 2 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 2 90 мин.

Урок 3
Лексика: здраве и фитнес. Предлози. 90 мин.
Сегашно перфектно просто и продължително време. 90 мин.
Бройни и небройни същ. имена. Модификатори. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 3 90 мин.

Урок 4
Лексика: технологии. Словообразуване. 90 мин.
Бъдеще просто време. Употреба на "shall", "be going to". 90 мин.
Бъдеще продължително и перфектно просто време. Предлози за време. 90 мин.
Преговор на уроци 3, 4 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 4 90 мин.

Урок 5
Лексика: успех и амбиция. Колокации и изрази. 90 мин.
Модални и полу-модални глаголи. 90 мин.
Модални глаголи при перфектните времена. Писане на есе. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 5 90 мин.

Урок 6
Лексика: история. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Минало перфектно просто и продължително време. 90 мин.
Въпроси с "нали". Местоимения. Изразяване на мнение. 90 мин.
Преговор на уроци 5, 6 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор на уроци 1-6 90 мин.
Междинен тест 90 мин.
Преразказ на книга. 90 мин.

Урок 7
Лексика: природни бедствия. Герундий, инфинитив. 90 мин.
Употреба на "make", "let". Степенуване на прил. имена и наречия. 90 мин.
Употреба на "so", "such", "too", "enough". Писане на история. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 7 90 мин.

Урок 8
Лексика: медия. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Страдателен залог: времена, герундий, инфинитив и модални глаголи. 90 мин.
Безлични и лични структури. Писане на есе. 90 мин.
Преговор на уроци 7, 8 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 8 90 мин.

Урок 9
Лексика: работа. Предлози. 90 мин.
Непряка реч: твърдения, въпроси, заповеди и молби. Употреба на глаголите при непряка реч. 90 мин.
Сравняване на снимки. Писане на доклад. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 9 90 мин.

Урок 10
Лексика: почивка и пътуване. Словообразуване. 90 мин.
Условни изречения: нулев, първи, втрори, трети и смесен тип. 90 мин.
Условни изречения без "if". Употреба на "wish", ïf only". 90 мин.
Преговор на уроци 9, 10 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 10 90 мин.

Урок 11
Лексика: престъпление. Колокации и изрази. 90 мин.
Определителни и неопределителни подчинени изречения. 90 мин.
Причастни изрази. Разрешаване на проблем. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 11 90 мин.

Урок 12
Лексика: мода и пазаруване. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Причинен/каузативен залог. Инверсия. 90 мин.
Подкрепящи аргументи. 90 мин.
Преговор на уроци 11, 12 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 12 90 мин.

Годишен преговор
Преразказ на книга. 90 мин.
Практически упражнения 90 мин.
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Росица М.

Росица М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за пълноценните уроци, качеството и удобството!

Тодор В.

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!

Емил Т.

Емил Т.
Оценка: 5 / 5
Изключително удобен начин за обучение, особено за заети хора, които нямат възможността да посещават филиалите. Доволен съм от преподаването и програмата. Мисля, че беше обърнато внимание на всеки детайл. Благодаря!

Диана Р.

Диана Р.
Оценка: 5 / 5
Стартирах онлайн курсовете на езикови училища Интелект и съм изключително доволна. Впечатлена съм от професионалното отношение на учителите. Намерих голяма разлика с предишните ми обучения. Курсът и преподавателят са мотивиращи, имам по-голяма увереност с езика. Това са и причините за следващото ниво на обучение да ги избера пак. Продължавайте да сте все така иновативни, добри и мотивиращи!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283