Close Up, B2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Популярни статии от списание National Geographic са включени в учебната система, съответстващи на нивото в групата. Учениците се научават да използват граматиката и лексиката уверено, като разговарят на различни теми. Именно тези разнообразни теми подпомагат всестранното развитие на учениците.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Чете и разбира текстове със сложна структура и съдържание;
  • Говори свободно на теми, засягащи емоциите, културата, екологията, урбанизацията, кариерата, образованието и др.;
  • Използва отлично всички съществуващи в английския език времена;
  • Употребява модални, полу-модални  и перфектни модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения от всички типове и др., като с лекота ги включва в речта си;
  • Слуша и с лекота разбира и улавя съществената информация в потока на речта и в учебни филми;
  • Пише без затруднения писма, статии, e-mail-и,есета и истории, като се съобразява с формата на жанра.


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Сегашно просто и продължително време. 90 мин.
Сегашно перфектно просто и продължително време. 90 мин.
Сравняване на снимки. Неофициален имейл. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 1 90 мин.

Урок 2
Минало просто и продължително време. Лексика: култура. 90 мин.
Употреба на "used to", "would". Държави. 90 мин.
Минало просто и сегашно перфектно време. Колокации и изрази. Писане на статия. 90 мин.
Преговор на уроци 1, 2 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 2 90 мин.

Урок 3
Лексика: развлекателен бизнес и знаменитости. 90 мин.
Минало перфектно просто и продължително време. 90 мин.
Минало просто и минало перфектно време (просто и продължително) време. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 3 90 мин.

Урок 4
Лексика: град. Бъдещи форми. 90 мин.
Бройни и небройни същестшителни имена. 90 мин.
Модификатори. Изразяване на съгласие и несъгласие. 90 мин.
Преговор на уроци 3, 4 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 4 90 мин.

Урок 5
Лексика: технологии. Модални глаголи. 90 мин.
Полу-модални глаголи. Съставни същ. имена. 90 мин.
Модални глаголи при перфектните времена. Писане на есе. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 5 90 мин.

Урок 6
Лексика: свободно време и спорт. Герундий, инфинитив. 90 мин.
Непреки въпроси. Въпроси с "нали". 90 мин.
Отрицателни въпроси. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Преговор на уроци 5, 6 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор на уроци 1-6 90 мин.
Междинен тест 90 мин.
Преразказ на книга. 90 мин.

Урок 7
Лексика: престъпления. Предлози. 90 мин.
Страдателен залог: времена, герундий, инфинитив и модални глаголи. 90 мин.
Причинен/каузативен залог. Официално писмо. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 7 90 мин.

Урок 8
Лексика: Околна среда. Условни изречения: нулев, първи, втори и трети тип. 90 мин.
Условни изречения: смесен тип. 90 мин.
Условни изречения: без "if". Писане на есе. 90 мин.
Преговор на уроци 7, 8 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 8 90 мин.

Урок 9
Лексика: професии. Колокации и изрази. 90 мин.
Подчинени определителни изречения. 90 мин.
Причастни изрази и конструкции. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 9 90 мин.

Урок 10
Лексика: образование. Непряка реч: твърдения. 90 мин.
Непряка реч: въпроси, заповеди и молби. 90 мин.
Употреба на глаголите при непряка реч. Официален имейл. Водене на бележки. 90 мин.
Преговор на уроци 9, 10 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 10 90 мин.

Урок 11
Лексика: почивка и пътуване. Съставни същ. имена. 90 мин.
Сравнителна и превъзходна степен на прил. имена и наречия. 90 мин.
Степенуващи се и нестепенуващи се прил. имена. Ред на прил. имена. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 11 90 мин.

Урок 12
Лексика: храна и здраве. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Конструкции: "wish", "if only", "had better", "It`s (about/high) time", 90 мин.
Конструкции: "be used to", "get used to". Инверсия. 90 мин.
Преговор на уроци 11, 12 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 12 90 мин.

Годишен преговор
Преразказ на книга. 90 мин.
Практически упражнения 90 мин.
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Цветелина З.

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.

Силвия Д.

Силвия Д.
Оценка: 5 / 5
Искам да поднеса благодарности към всички от екипа на "Интелект" за полезния и добре организиран онлайн курс. Доволна съм и бих го препоръчала на хора, които нямат възможността да посещават курсовете на място, защото живеят в друг град или в чужбина.

Албена Т.

Албена Т.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от целия онлайн курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Харесват ми периодичните тестове за проверка на наученото до момента. Нямам забележки.

Виолета В.

Виолета В.
Оценка: 5 / 5
Целият курс на обучение е на ниво. Доволна съм от преподавателя, учебната система и подхода. Определно бих препоръчала онлайн обучението на Интелект.

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283