Курсове за деца Close Up, B2

Популярни статии от списание National Geographic са включени в учебната система, съответстващи на нивото в групата. Учениците се научават да използват граматиката и лексиката уверено, като разговарят на различни теми. Именно тези разнообразни теми подпомагат всестранното развитие на учениците.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Сегашно просто и продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно перфектно просто и продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Сравняване на снимки. Неофициален имейл.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Минало просто и продължително време. Лексика: култура.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "used to", "would". Държави.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Минало просто и сегашно перфектно време. Колокации и изрази. Писане на статия.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 1, 2
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Лексика: развлекателен бизнес и знаменитости.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Минало перфектно просто и продължително време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Минало просто и минало перфектно време (просто и продължително) време.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Лексика: град. Бъдещи форми.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Бройни и небройни същестшителни имена.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модификатори. Изразяване на съгласие и несъгласие.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 3, 4
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Лексика: технологии. Модални глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Полу-модални глаголи. Съставни същ. имена.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модални глаголи при перфектните времена. Писане на есе.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Лексика: свободно време и спорт. Герундий, инфинитив.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Непреки въпроси. Въпроси с "нали".
   90 мин.
  • Лекция 3
   Отрицателни въпроси. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 5, 6
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор на уроци 1-6
   90 мин.
  • Тест 2
   Междинен тест
   90 мин.
  • Лекция 3
   Преразказ на книга.
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Лексика: престъпления. Предлози.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Страдателен залог: времена, герундий, инфинитив и модални глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Причинен/каузативен залог. Официално писмо.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Лексика: Околна среда. Условни изречения: нулев, първи, втори и трети тип.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения: смесен тип.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Условни изречения: без "if". Писане на есе.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 7, 8
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Лексика: професии. Колокации и изрази.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени определителни изречения.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Причастни изрази и конструкции.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Лексика: образование. Непряка реч: твърдения.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Непряка реч: въпроси, заповеди и молби.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на глаголите при непряка реч. Официален имейл. Водене на бележки.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 9, 10
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Лексика: почивка и пътуване. Съставни същ. имена.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сравнителна и превъзходна степен на прил. имена и наречия.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Степенуващи се и нестепенуващи се прил. имена. Ред на прил. имена.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Лексика: храна и здраве. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Конструкции: "wish", "if only", "had better", "It`s (about/high) time",
   90 мин.
  • Лекция 3
   Конструкции: "be used to", "get used to". Инверсия.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 11, 12
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 12
   90 мин.
 • Годишен преговор

  • Лекция 1
   Преразказ на книга.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Практически упражнения
   90 мин.
  • Тест 3
   Финален тест
   90 мин.
 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 01.10.2018

 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 01.10.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 02.10.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 02.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? Чете и разбира текстове със сложна структура и съдържание;Говори свободно на теми, засягащи емоциите, културата, екологията, урбанизацията, кариерата, образованието и др.;Използва отлично всички съществуващи в английския език времена;Употребява модални, полу-модални  и перфектни модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения от всички типове и др., като с лекота ги включва в речта си;Слуша и с лекота разбира и улавя съществената информация в потока на речта и в учебни филми;Пише без затруднения писма, статии, e-mail-и,есета и истории, като се съобразява с формата на жанра. <