Курсове за деца Close Up, C1

Системата включва материали, статии и снимки, подбрани от National Geographic, които провокират любознателността на тийнейджърите и ги подтикват към нови знания във всяка една сфера, като едновременно с това обогатяват речника им и разширяват познанията им. Сблъсквайки се с нови теми и обществено значими проблеми, учениците развиват не само езиковия си усет, но и формират тези и позиции по важни въпроси.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Лексика: успех. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Преговор на сегашни и минали времена.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "used to", "would". Писане на препоръка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Лексика: социални медии. Идиоми.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Бъдещи форми. Бъдеще време в миналото.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Вземане на решение. Писане на есе. Точен регистър.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 1, 2
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Лексика: здраве и медицина. Словообразуване.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Показателни, възвратни, неопределителни, реципрочни местоимения.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Наречия за начин, количесто и степен. Даване на съвет.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Лексика: филм и театър. Съставни същ. имена.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Герундий, инфинитив. Изразяване на мнение.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Дискурсни маркери. Описателен език.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 3, 4
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Лексика: храна. Колокации и изрази.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Преходни и непреходни фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Въпроси с "нали". Изразяване на съгласие и несъгласие.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Лексика: околна среда и време. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Предлози. Модални глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модални глаголи при перфектните времена. Организиране на информация.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 5, 6
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор на уроци 1-6
   90 мин.
  • Тест 2
   Междинен тест
   90 мин.
  • Лекция 3
   Преразказ на книга.
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Лексика: технологии и изобретения. Идиоми.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Инверсия. Заявяване на избор.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Лексика: пари. Колокации и изрази.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени определителни изречения. Причастни изрази и конструкции.
   90 мин.
  • Лекция 3
   "Cleft"(разцепени) изречения. Точен регистър.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 7, 8
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Лексика: музика и изкуство. Предлози.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Степенуване на прил. имена и наречия. Други начини за сравняване.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модификатори. Употреба на "so", "such", "too", "enough".
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Лексика: работа и начин на живот. Словообразуване.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Страдателен залог. Употреба на "seem", "appear".
   90 мин.
  • Лекция 3
   Страдателен причинен/каузативен залог. Писане на резюме.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 9, 10
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Лексика: спорт. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Непряка реч. Употреба на глаголите при непряка реч.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Непряка реч: въпроси. Писане на писмо.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Лексика: космос, наука, технически прогрес и бъдеще. Съставни същ. имена.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Изречения за причина, цел и резултат, съпоставяне.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "neither…nor", "either…or". Писане на есе.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 11, 12
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 12
   90 мин.
 • Годишен преговор

  • Лекция 1
   Преразказ на книга.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Практически упражнения
   90 мин.
  • Тест 3
   Финален тест
   90 мин.
 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 01.10.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 01.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите?  След приключване на курса Close-Up C1, Вашето дете ще може да:-          – Чете гладко и разбира без проблем текстове със сложна структура и съдържание от всички сфери на общуване;-          – Говори свободно на теми, засягащи емоциите, културата, екологията, урбанизацията, кариерата, образованието и др.; -          – Умее да дава мнение, да води дискусии и дебати, да защитава тези и на участва в разговори от всякакъв тип с лекота.-          – Използва отлично всички съществуващи в английския език времена във различни по състав изречения;-          – Употребява модални, полу-модални  и перфектни модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения от всички типове , пряка и непряка реч, както в писмен вид, така и в устна реч.;-          – Слуша и с лекота разбира и улавя съществената и детайлна информация в потока на речта и в учебни филми; -          – Пише без затруднения писма, статии, мейли, есета и истории, като се съобразява с жанра и зададената тема; <