Системата включва материали, статии и снимки, подбрани от National Geographic, които провокират любознателността на тийнейджърите и ги подтикват към нови знания във всяка една сфера, като едновременно с това обогатяват речника им и разширяват познанията им. Сблъсквайки се с нови теми и обществено значими проблеми, учениците развиват не само езиковия си усет, но и формират тези и позиции по важни въпроси.

Какво ще можете след завършване на курса?

 

След приключване на курса Close-Up C1, Вашето дете ще може да:

-          – Чете гладко и разбира без проблем текстове със сложна структура и съдържание от всички сфери на общуване;

-          – Говори свободно на теми, засягащи емоциите, културата, екологията, урбанизацията, кариерата, образованието и др.;

-          – Умее да дава мнение, да води дискусии и дебати, да защитава тези и на участва в разговори от всякакъв тип с лекота.

-          – Използва отлично всички съществуващи в английския език времена във различни по състав изречения;

-          – Употребява модални, полу-модални  и перфектни модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения от всички типове , пряка и непряка реч, както в писмен вид, така и в устна реч.;

-          – Слуша и с лекота разбира и улавя съществената и детайлна информация в потока на речта и в учебни филми;

-          – Пише без затруднения писма, статии, мейли, есета и истории, като се съобразява с жанра и зададената тема;

Учебни материали

Помагала за курса, които се използват по време на обучението по Close Up, C1.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

60 посещения Брой посещения
14 теста Брой тестове
118 минути Ед. посещение
10 участници Брой участници