Close Up, C1

Общи курсове

За кого е подходящ?

Системата включва материали, статии и снимки, подбрани от National Geographic, които провокират любознателността на тийнейджърите и ги подтикват към нови знания във всяка една сфера, като едновременно с това обогатяват речника им и разширяват познанията им. Сблъсквайки се с нови теми и обществено значими проблеми, учениците развиват не само езиковия си усет, но и формират тези и позиции по важни въпроси.

Какво ще можеш след завършването на курса?

 

След приключване на курса Close-Up C1, Вашето дете ще може да:

-          – Чете гладко и разбира без проблем текстове със сложна структура и съдържание от всички сфери на общуване;

-          – Говори свободно на теми, засягащи емоциите, културата, екологията, урбанизацията, кариерата, образованието и др.;

-          – Умее да дава мнение, да води дискусии и дебати, да защитава тези и на участва в разговори от всякакъв тип с лекота.

-          – Използва отлично всички съществуващи в английския език времена във различни по състав изречения;

-          – Употребява модални, полу-модални  и перфектни модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения от всички типове, пряка и непряка реч, както в писмен вид, така и в устна реч.;

-          – Слуша и с лекота разбира и улавя съществената и детайлна информация в потока на речта и в учебни филми;

 

-          – Пише без затруднения писма, статии, мейли, есета и истории, като се съобразява с жанра и зададената тема;

Урок 1
Лексика: успех. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Преговор на сегашни и минали времена. 90 мин.
Употреба на "used to", "would". Писане на препоръка. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 1 90 мин.
Урок 2
Лексика: социални медии. Идиоми. 90 мин.
Бъдещи форми. Бъдеще време в миналото. 90 мин.
Вземане на решение. Писане на есе. Точен регистър. 90 мин.
Преговор на уроци 1, 2 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 2 90 мин.
Урок 3
Лексика: здраве и медицина. Словообразуване. 90 мин.
Показателни, възвратни, неопределителни, реципрочни местоимения. 90 мин.
Наречия за начин, количесто и степен. Даване на съвет. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 3 90 мин.
Урок 4
Лексика: филм и театър. Съставни същ. имена. 90 мин.
Герундий, инфинитив. Изразяване на мнение. 90 мин.
Дискурсни маркери. Описателен език. 90 мин.
Преговор на уроци 3, 4 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 4 90 мин.
Урок 5
Лексика: храна. Колокации и изрази. 90 мин.
Преходни и непреходни фразеологични глаголи. 90 мин.
Въпроси с "нали". Изразяване на съгласие и несъгласие. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 5 90 мин.
Урок 6
Лексика: околна среда и време. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Предлози. Модални глаголи. 90 мин.
Модални глаголи при перфектните времена. Организиране на информация. 90 мин.
Преговор на уроци 5, 6 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 6 90 мин.
Преговор
Преговор на уроци 1-6 90 мин.
Междинен тест 90 мин.
Преразказ на книга. 90 мин.
Урок 7
Лексика: технологии и изобретения. Идиоми. 90 мин.
Условни изречения. 90 мин.
Инверсия. Заявяване на избор. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 7 90 мин.
Урок 8
Лексика: пари. Колокации и изрази. 90 мин.
Подчинени определителни изречения. Причастни изрази и конструкции. 90 мин.
"Cleft"(разцепени) изречения. Точен регистър. 90 мин.
Преговор на уроци 7, 8 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 8 90 мин.
Урок 9
Лексика: музика и изкуство. Предлози. 90 мин.
Степенуване на прил. имена и наречия. Други начини за сравняване. 90 мин.
Модификатори. Употреба на "so", "such", "too", "enough". 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 9 90 мин.
Урок 10
Лексика: работа и начин на живот. Словообразуване. 90 мин.
Страдателен залог. Употреба на "seem", "appear". 90 мин.
Страдателен причинен/каузативен залог. Писане на резюме. 90 мин.
Преговор на уроци 9, 10 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 10 90 мин.
Урок 11
Лексика: спорт. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Непряка реч. Употреба на глаголите при непряка реч. 90 мин.
Непряка реч: въпроси. Писане на писмо. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 11 90 мин.
Урок 12
Лексика: космос, наука, технически прогрес и бъдеще. Съставни същ. имена. 90 мин.
Изречения за причина, цел и резултат, съпоставяне. 90 мин.
Употреба на "neither…nor", "either…or". Писане на есе. 90 мин.
Преговор на уроци 11, 12 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 12 90 мин.
Годишен преговор
Преразказ на книга. 90 мин.
Практически упражнения 90 мин.
Финален тест 90 мин.
Направи безплатен тест

Ако не си сигурен в езиковото си ниво, направи безплатен тест в нашата платформа.

  • Лесно и бързо
  • Тест за всеки език
  • Преглед на грешките
  • Безплатни консултации
Направи безплатен тест
Често задавани въпроси
Курсовете в Интелект обичайно продължават между 2 и 3 месеца, като за това време се покрива едно езиково ниво. В тези часове имате включен освен часове на живо, така и работа в нашата интелигентна платформа Intellect Modus.
Обичайно занятията се провеждат два пъти седмично по 3 астрономически часа. Възможно е курсът да е с различен интензитет, ако това е необходимо за по-бързото Ви навлизане в материала.
Да, предлагаме както присъствени, така и онлайн курсове, в специално разработена платформа на езикови училища Интелект. В случай, че искате да разгледате и нашите онлайн курсове, заповядайте на www.intellectica.online
Преподавателите ни са квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на преподаването на чужд език. Можете да разгледате профилите им на нашия уебсайт или да попитате наш администратор.
Всеки урок включва граматика, лексика, слушане, говорене и писане, за да можете да развивате адекватно всички свои сетива. Програмата е добре балансирана и постепенно Ви води през дебрите на езика.
Всички учебни материали се закупуват допълнително. Интелект може да Ви осигури материали, като имате възможност и Вие да си ги осигурите, в случай, че вече имате учебника или желаете да си го набавите сами.
Да, предлагаме безплатен входящ тест, който с голяма точност определя езиковото Ви ниво. В повечето случаи ще Ви помолим да попълните този тест, за да сме сигурни, че това наистина е Вашето ниво и групата, в която сте включен е за Вас.
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е твоят личен електронен дневник, който ти помага бързо и лесно да следиш всички свои активности, както и да решаваш тестове, за по-бърз напредък в езиковото си обучение.

Персонализирано обучение

Това приложение е направено изцяло за теб. Ще имаш напомняния за всяко домашно или тест и никога няма да пропускаш новостите.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация

Учи думи с лекота и Word by Intellect

Intellect Word! е авторска програма за лингвистично развитие, основана на принципите на space repetition модела SuperMemo+, в симбиоза с трудовете на Тони Бюзан и Pimsleur, разработена и построена в златното сечение на Фибоначи. Проучванията, изработката и реализацията на Intellect Word! проекта са резултат от дългогодишна работа на RND отдела на Училища Интелект.

Запаметявай по-лесно, методично и бързо.

Ние ще запомним и проследим твоите знания, позволявайки на думите в паметта ти да бъдат преговорени в точния момент.

Избери straight или reverse метод за учене.

За нашата практика от над 23+ години, установихме, че има два типа хора: такива, които учат от по-добре познатия за тях език и такива, които учат от новия за тях език.

Започни да учиш думи сега

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше полезно - разясненията на правилата, граматическите упражнения, четенето с разбиране на тестове.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, А1

Аз искам да благодаря на целия екип за възможността да уча английски език. Много коректни и любезни жени. Госпожата ми е на много високо ниво преподавател. Радвам се, че попаднах на нея и тя ме стимулира да продължавам да уча езика. Специални поздравления за организацията на заниманията и за учебната система. Приятни уроци, които ти дават необходимите знания.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А1

С благодарност за много високото и професионално равнище на преподаване - с отдаденост и едновременно - гъвкавост спрямо нивото на обучаемите, оптимално темпо, ясно и стегнато поднасяне на граматическите правила.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А1.2

Най-полезни за мен бяха презентациите и допълнителните материали направени от преподавателя ми. Единственият учител, който някога съм имала и наистина се съобрази с индивидуалните ми нужди и не преподаваше шаблонно.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А2.2

До момента съм впечатлена от търпението, отзивчивостта, старанието, усърдието и вниманието което получавам от нашата учителка. Изключителен преподавател, казвам го от позицията на учител с повече от 30 години стаж. Сърдечно благодаря! Не съм очаквала след двуседмично обучение да имам толкова познания и да развия умения за четене, говорене и писане на немски език.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше изключително полезно за мен! Успях да подобря нивото си, а работата с преподавателката ми беше повече от удоволствие!

Запази своето място сега

Побързай да заявиш своето място, курсовете ни са с ограничен брой участници и местата свършват бързо.

Направи запитване