Системата включва материали, статии и снимки, подбрани от National Geographic, които провокират любознателността на тийнейджърите и ги подтикват към нови знания във всяка една сфера, като едновременно с това обогатяват речника им и разширяват познанията им. Сблъсквайки се с нови теми и обществено значими проблеми, учениците развиват не само езиковия си усет, но и формират тези и позиции по важни въпроси.

Какво ще можете след завършване на курса?

 

След приключване на курса Close-Up C1, Вашето дете ще може да:

-          – Чете гладко и разбира без проблем текстове със сложна структура и съдържание от всички сфери на общуване;

-          – Говори свободно на теми, засягащи емоциите, културата, екологията, урбанизацията, кариерата, образованието и др.;

-          – Умее да дава мнение, да води дискусии и дебати, да защитава тези и на участва в разговори от всякакъв тип с лекота.

-          – Използва отлично всички съществуващи в английския език времена във различни по състав изречения;

-          – Употребява модални, полу-модални  и перфектни модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения от всички типове , пряка и непряка реч, както в писмен вид, така и в устна реч.;

-          – Слуша и с лекота разбира и улавя съществената и детайлна информация в потока на речта и в учебни филми;

-          – Пише без затруднения писма, статии, мейли, есета и истории, като се съобразява с жанра и зададената тема;

Учебни материали

Помагала за курса, които се използват по време на обучението по Close Up, C1.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

60 посещения Брой посещения
14 теста Брой тестове
118 минути Ед. посещение
10 участници Брой участници
График на курсовете по английски език

Скоро започващи обучения