Close Up, C1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Системата включва материали, статии и снимки, подбрани от National Geographic, които провокират любознателността на тийнейджърите и ги подтикват към нови знания във всяка една сфера, като едновременно с това обогатяват речника им и разширяват познанията им. Сблъсквайки се с нови теми и обществено значими проблеми, учениците развиват не само езиковия си усет, но и формират тези и позиции по важни въпроси.

Какво ще можеш след завършването на курса?

 

След приключване на курса Close-Up C1, Вашето дете ще може да:

-          – Чете гладко и разбира без проблем текстове със сложна структура и съдържание от всички сфери на общуване;

-          – Говори свободно на теми, засягащи емоциите, културата, екологията, урбанизацията, кариерата, образованието и др.;

-          – Умее да дава мнение, да води дискусии и дебати, да защитава тези и на участва в разговори от всякакъв тип с лекота.

-          – Използва отлично всички съществуващи в английския език времена във различни по състав изречения;

-          – Употребява модални, полу-модални  и перфектни модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения от всички типове , пряка и непряка реч, както в писмен вид, така и в устна реч.;

-          – Слуша и с лекота разбира и улавя съществената и детайлна информация в потока на речта и в учебни филми;

-          – Пише без затруднения писма, статии, мейли, есета и истории, като се съобразява с жанра и зададената тема;Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Лексика: успех. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Преговор на сегашни и минали времена. 90 мин.
Употреба на "used to", "would". Писане на препоръка. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 1 90 мин.

Урок 2
Лексика: социални медии. Идиоми. 90 мин.
Бъдещи форми. Бъдеще време в миналото. 90 мин.
Вземане на решение. Писане на есе. Точен регистър. 90 мин.
Преговор на уроци 1, 2 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 2 90 мин.

Урок 3
Лексика: здраве и медицина. Словообразуване. 90 мин.
Показателни, възвратни, неопределителни, реципрочни местоимения. 90 мин.
Наречия за начин, количесто и степен. Даване на съвет. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 3 90 мин.

Урок 4
Лексика: филм и театър. Съставни същ. имена. 90 мин.
Герундий, инфинитив. Изразяване на мнение. 90 мин.
Дискурсни маркери. Описателен език. 90 мин.
Преговор на уроци 3, 4 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 4 90 мин.

Урок 5
Лексика: храна. Колокации и изрази. 90 мин.
Преходни и непреходни фразеологични глаголи. 90 мин.
Въпроси с "нали". Изразяване на съгласие и несъгласие. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 5 90 мин.

Урок 6
Лексика: околна среда и време. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Предлози. Модални глаголи. 90 мин.
Модални глаголи при перфектните времена. Организиране на информация. 90 мин.
Преговор на уроци 5, 6 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор на уроци 1-6 90 мин.
Междинен тест 90 мин.
Преразказ на книга. 90 мин.

Урок 7
Лексика: технологии и изобретения. Идиоми. 90 мин.
Условни изречения. 90 мин.
Инверсия. Заявяване на избор. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 7 90 мин.

Урок 8
Лексика: пари. Колокации и изрази. 90 мин.
Подчинени определителни изречения. Причастни изрази и конструкции. 90 мин.
"Cleft"(разцепени) изречения. Точен регистър. 90 мин.
Преговор на уроци 7, 8 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 8 90 мин.

Урок 9
Лексика: музика и изкуство. Предлози. 90 мин.
Степенуване на прил. имена и наречия. Други начини за сравняване. 90 мин.
Модификатори. Употреба на "so", "such", "too", "enough". 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 9 90 мин.

Урок 10
Лексика: работа и начин на живот. Словообразуване. 90 мин.
Страдателен залог. Употреба на "seem", "appear". 90 мин.
Страдателен причинен/каузативен залог. Писане на резюме. 90 мин.
Преговор на уроци 9, 10 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 10 90 мин.

Урок 11
Лексика: спорт. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Непряка реч. Употреба на глаголите при непряка реч. 90 мин.
Непряка реч: въпроси. Писане на писмо. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 11 90 мин.

Урок 12
Лексика: космос, наука, технически прогрес и бъдеще. Съставни същ. имена. 90 мин.
Изречения за причина, цел и резултат, съпоставяне. 90 мин.
Употреба на "neither…nor", "either…or". Писане на есе. 90 мин.
Преговор на уроци 11, 12 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 12 90 мин.

Годишен преговор
Преразказ на книга. 90 мин.
Практически упражнения 90 мин.
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Антоанета К.

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Евгени М.

Евгени М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за професионално поднесените уроци, определно не съжалявам, че избрах онлайн курсовете.

Христо Б.

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Цветелина П.

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283