Курсове за деца Happy Trails 2

Вашите деца ще станат пътешественици и откриватели. Опознавайки света, те ще могат да споделят опита и преживяванията си, свързани с миналото, настоящето и бъдещето. Ще се запознаят с произношението на различните звукове и буквосъчетания. Опознавайки традициите на различните държави, те ще се учат както на английски език, така и на умението да бъдат граждани на света.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Въведение

  • Лекция 1
   Азбука - преговор
   90 мин
  • Лекция 2
   Цветове и числа - преговор
   90 мин
  • Лекция 3
   Дните на седмицата - преговор
   90 мин
  • Лекция 4
   Единствено число и множествено число - преговор
   90 мин
 • Хелоуин

  • Лекция 1
   Хелоуин: игри и лексика
   90 мин
 • Урок 1

  • Лекция 1
   Глаголът "to be" - положителна и отрицателна форма; Видео урок 1
   90 мин
  • Лекция 2
   Образуване на въпроси и кратки отговори;
   90 мин
  • Лекция 3
   Лексика: семейство
   90 мин
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Употреба на "have got" - положителна форма и образуване на въпроси и отговори
   90 мин
  • Лекция 2
   Лексика: предмети и животни; Видео урок 2
   90 мин
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Притежателни прилагателни; Видео урок 3
   90 мин
  • Лекция 2
   Конструкциите "There is/There are"; Определителен член "а/an"
   90 мин
  • Лекция 3
   Лексика:стаи, дрехи, предлози за място
   90 мин
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор: Урок 1 - Урок 3
   90 мин
  • Лекция 2
   Игри
   90 мин
  • Тест 3
   Междинен тест: Урок 1 - Урок 3
   90 мин
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Сегашно продължително време - положителна и отрицателна форма; Видео урок 4
   90 мин
  • Лекция 2
   Употреба на въпросите "Who?", "What?"
   90 мин
  • Лекция 3
   Лексика: спорт, лагери
   90 мин
 • Нова година

  • Лекция 1
   Лексика: Нова година
   90 мин
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Глаголът "can" - положителна, отрицателна форма и въпроси
   90 мин
  • Лекция 2
   Глаголът "must" - употреба
   90 мин
  • Лекция 3
   Наречия; Редни числителни имена от 1 до 10; Видео урок 5
   90 мин
  • Лекция 4
   Лексика: библиотека. Учебна тетрадка
   90 мин
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Употреба на "some/any"; Въпросите: "How much/many?"
   90 мин
  • Лекция 2
   Лични местоимения. Числата от 20 до 100; Видео урок 6
   90 мин
  • Лекция 3
   Лексика: Храни и напитки. Учебна тетрадка
   90 мин
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор: Урок 4 - Урок 6
   90 мин
  • Лекция 2
   Игри
   90 мин
  • Тест 3
   Междинен тест: Урок 4 - Урок 6
   90 мин
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Сегашно просто време - употреба. Предлози и изрази за време.
   90 мин
  • Лекция 2
   Лексика: професии; Видео урок 7
   90 мин
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Коледа

  • Лекция 1
   Лексика и упражнения: Коледа
   90 мин
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Наречия за честота (always, often, sometimes, never). Видео урок 8.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сравнителна и превъзходна степен. Лексика: време;
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Mинало просто време (Past Simple) на глагола "to be"; Видео урок 9
   90 мин.
  • Лекция 2
   Лексика: места, истории;
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор: Урок 7 - Урок 9
   90 мин.
  • Лекция 2
   Игри
   90 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест: Урок 7 - Урок 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Past Simple - правилни глаголи; Видео урок 10
   90 мин.
  • Лекция 2
   Past Simple - неправилни глаголи; Лексика: националности
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Конструкцията "be going to" - положителна и отрицателна форма. Видео урок 11
   90 мин.
  • Лекция 2
   Лексика: посоки, природа
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Конструкцията "be going to" - образуване на въпроси и отговори. Видео урок 12
   90 мин.
  • Лекция 2
   Future Simple - бъдеще просто време. Лексика: ваканция и пътувания
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор: Урок 10 - Урок 12
   90 мин.
  • Лекция 2
   Игри
   90 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест: Урок 10 - Урок 12
   90 мин.
 • Приказка 1

  • Лекция 1
   Пепеляшка
   90 мин.
 • Приказка 2

  • Лекция 1
   Аладин и вълшебната лампа
   90 мин.
 • Великден

  • Лекция 1
   Великден - лексика и упражнения
   90 мин.
  • Лекция 2
   Учебна тетрадка
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Годишен преговор
   90 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   90 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Разказва опростено за случки от настоящето, миналото и бъдещето;Чете с разбиране текстове, съобразени с нивото;Слуша и разбира кратки диалози;Разказва за своето семейство, дом, училище, навици и свободно време с помощта на прости по състав изречения;Пише съчинения с обем от 60 до 80 думи с помощта на опорни въпроси;Чете адаптирана художествена литература и прави писмени преразкази на прочетеното. <