Системата съчетава красиви снимки и статии и е изключително увлекателна. Помага на децата да опознаят света, който ги заобикаля, хората и техните обичаи. Същевременно обогатява речниковия им запас и дава основи на сложни структури и конструкции в английския език. Песните, игрите и пъзелите придават разнообразие и помагат на децата да се забавляват, докато поставят основите на езиковото си ниво.

Какво ще можете след завършване на курса?

  • Чете и разбира адаптирани текстове с обем до около 150 думи;
  • Използва основния речников запас от лексика, свързана със семейство, училище, храна, спорт, животни, транспортни средства и др.;
  • Структурира изречения от различен тип, свързани с настоящето, миналото и бъдещето;
  • Използва прилагателни имена в сравнителна и превъзходна степен и различава броими и неброими съществителни имена;
  • Слуша и избира правилния отговор, попълва липсващи думи и фрази, отграничава необходимата информация от общата такава;
  • Говори за себе си, за любими неща, специални дни, хобита и ваканции;
  • Описва картини и намира разлики между две сходни картини;
  • Произнася правилно базисни буквосъчетания при четене на познат текст;
  • Пише e-mail, писмо, пощенска картичка и обява.

Учебни материали

Помагала за курса, които се използват по време на обучението по World Wonders 1.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

60 посещения Брой посещения
14 теста Брой тестове
120 минути Ед. посещение
10 участници Брой участници