Курсове за деца World Wonders 1

Системата съчетава красиви снимки и статии и е изключително увлекателна. Помага на децата да опознаят света, който ги заобикаля, хората и техните обичаи. Същевременно обогатява речниковия им запас и дава основи на сложни структури и конструкции в английския език. Песните, игрите и пъзелите придават разнообразие и помагат на децата да се забавляват, докато поставят основите на езиковото си ниво.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Въведение

  • Лекция 1
   Азбука
   90 мин.
  • Лекция 2
   Дни на седмица, месеци; сезони;
   90 мин.
  • Лекция 3
   Числа
   90 мин.
  • Лекция 4
   Часовник
   90 мин.
  • Лекция 5
   Определителен член - "a","an"
   90 мин.
  • Лекция 6
   Множествено число - образуване
   90 мин.
  • Лекция 7
   Лексика: животни, предмети
   90 мин.
  • Лекция 8
   Учебна тетрадка
   90 мин.
 • Урок 1

  • Лекция 1
   Глаголът "to be"; Лексика: семейство; Видео урок 1
   90 мин.
  • Лекция 2
   Прилагателни имена. Притежание.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Глаголът "have got"; Лексика: играчки; Видео урок 2
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на There is/There are; Предлози за място
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Сегашно просто време - положителна форма. Видео урок 3
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно просто време - отрицателна форма, образуване на въпроси.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Наречия за честота. Лексика: училище;
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Въпросителни думи; Лексика: хобита и забавление; Видео урок 4
   90 мин.
  • Лекция 2
   Глаголът "can"
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Заповедни форми; лични местоимения; конструкцията "Let's"; Видео урок 5
   90 мин.
  • Лекция 2
   Броими и неброими съществителни имена
   180 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "some/any"; Лексика: парти
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Употреба на "much/many" Видео урок 6
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "A lot of/Lots of/A little/A few"; Лексика: храни
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор
   90 мин.
  • Тест 2
   Междинен тест
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Сегашно продължително време - положителна форма. Видео урок 7
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно продължително време - отрицателна форма и образуване на въпроси
   90 мин.
  • Лекция 3
   Глаголи за движение; Лексика: спорт
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Употреба на сегашно просто и сегашно продължително време; Видео урок 8
   90 мин.
  • Лекция 2
   Глаголът "must"; Лексика: професии, сгради
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Минало просто време на глагола "be"; Видео урок 9
   90 мин.
  • Лекция 2
   Минало просто време - образуване при правилни глаголи
   90 мин.
  • Лекция 3
   Минало просто време - положителна форма на неправилни глаголи
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Минало просто време - отрицателна форма на неправилни глаголи; Видео урок 10
   90 мин.
  • Лекция 2
   Образуване на въпроси в минало време
   90 мин.
  • Тест 3
   Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Сравнителна степен на прил.имена; Превъзходна степен; Видео урок 11
   90 мин.
  • Лекция 2
   Прилагателни имена за описание; Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 3
   Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Употреба на "be going to"; Видео урок 12
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на бъдеще просто време
   90 мин.
  • Тест 3
   Тест 12
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Годишен преговор
   90 мин
  • Тест 2
   Финален тест
   90 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Чете и разбира адаптирани текстове с обем до около 150 думи;Използва основния речников запас от лексика, свързана със семейство, училище, храна, спорт, животни, транспортни средства и др.;Структурира изречения от различен тип, свързани с настоящето, миналото и бъдещето;Използва прилагателни имена в сравнителна и превъзходна степен и различава броими и неброими съществителни имена;Слуша и избира правилния отговор, попълва липсващи думи и фрази, отграничава необходимата информация от общата такава;Говори за себе си, за любими неща, специални дни, хобита и ваканции;Описва картини и намира разлики между две сходни картини;Произнася правилно базисни буквосъчетания при четене на познат текст;Пише e-mail, писмо, пощенска картичка и обява. <