World Wonders 1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Системата съчетава красиви снимки и статии и е изключително увлекателна. Помага на децата да опознаят света, който ги заобикаля, хората и техните обичаи. Същевременно обогатява речниковия им запас и дава основи на сложни структури и конструкции в английския език. Песните, игрите и пъзелите придават разнообразие и помагат на децата да се забавляват, докато поставят основите на езиковото си ниво.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Чете и разбира адаптирани текстове с обем до около 150 думи;
  • Използва основния речников запас от лексика, свързана със семейство, училище, храна, спорт, животни, транспортни средства и др.;
  • Структурира изречения от различен тип, свързани с настоящето, миналото и бъдещето;
  • Използва прилагателни имена в сравнителна и превъзходна степен и различава броими и неброими съществителни имена;
  • Слуша и избира правилния отговор, попълва липсващи думи и фрази, отграничава необходимата информация от общата такава;
  • Говори за себе си, за любими неща, специални дни, хобита и ваканции;
  • Описва картини и намира разлики между две сходни картини;
  • Произнася правилно базисни буквосъчетания при четене на познат текст;
  • Пише e-mail, писмо, пощенска картичка и обява.


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Въведение
Азбука 90 мин.
Дни на седмица, месеци; сезони; 90 мин.
Числа 90 мин.
Часовник 90 мин.
Определителен член - "a","an" 90 мин.
Множествено число - образуване 90 мин.
Лексика: животни, предмети 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.

Урок 1
Глаголът "to be"; Лексика: семейство; Видео урок 1 90 мин.
Прилагателни имена. Притежание. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 1 90 мин.

Урок 2
Глаголът "have got"; Лексика: играчки; Видео урок 2 90 мин.
Употреба на There is/There are; Предлози за място 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 2 90 мин.

Урок 3
Сегашно просто време - положителна форма. Видео урок 3 90 мин.
Сегашно просто време - отрицателна форма, образуване на въпроси. 90 мин.
Наречия за честота. Лексика: училище; 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 3 90 мин.

Урок 4
Въпросителни думи; Лексика: хобита и забавление; Видео урок 4 90 мин.
Глаголът "can" 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 4 90 мин.

Урок 5
Заповедни форми; лични местоимения; конструкцията "Let's"; Видео урок 5 90 мин.
Броими и неброими съществителни имена 180 мин.
Употреба на "some/any"; Лексика: парти 90 мин.
Тест 5 90 мин.

Урок 6
Употреба на "much/many" Видео урок 6 90 мин.
Употреба на "A lot of/Lots of/A little/A few"; Лексика: храни 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор 90 мин.
Междинен тест 90 мин.

Урок 7
Сегашно продължително време - положителна форма. Видео урок 7 90 мин.
Сегашно продължително време - отрицателна форма и образуване на въпроси 90 мин.
Глаголи за движение; Лексика: спорт 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 7 90 мин.

Урок 8
Употреба на сегашно просто и сегашно продължително време; Видео урок 8 90 мин.
Глаголът "must"; Лексика: професии, сгради 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 8 90 мин.

Урок 9
Минало просто време на глагола "be"; Видео урок 9 90 мин.
Минало просто време - образуване при правилни глаголи 90 мин.
Минало просто време - положителна форма на неправилни глаголи 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 9 90 мин.

Урок 10
Минало просто време - отрицателна форма на неправилни глаголи; Видео урок 10 90 мин.
Образуване на въпроси в минало време 90 мин.
Тест 10 90 мин.

Урок 11
Сравнителна степен на прил.имена; Превъзходна степен; Видео урок 11 90 мин.
Прилагателни имена за описание; Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 11 90 мин.

Урок 12
Употреба на "be going to"; Видео урок 12 90 мин.
Употреба на бъдеще просто време 90 мин.
Тест 12 90 мин.

Преговор
Годишен преговор 90 мин
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Емилия Б.

Емилия Б.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът по италиански е много полезен и приятен. Научавам много нови неща, с които обогатявам познанията си по езика. Препоръчвам онлайн обучението на Интелект като удобен и спестяващ времето начин за учене на езици с отлични преподаватели.

Георги Н.

Георги Н.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволен от обучението, изключително полезно и удобно.

Наталия Т.

Наталия Т.
Оценка: 5 / 5
Радвам се, че избрах онлайн курсовете ви. Курсът беше на ниво откъм обхват, систематизираност на знанията, но най-вече откъм метода на работа на преподавателя, който имаше чудесно отношение и сериозен подход към работата. Изключително удобна платформа за обучение, която пести време.

Велимира В.

Велимира В.
Оценка: 5 / 5
Естеството на работата ми не дава възможност за присъствени обучения. Благодаря на Интелект за чудесната възможност да изучавам италиански език онлайн!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283