World Wonders 3

Общи курсове

За кого е подходящ?

Системата надгражда сложните граматически и лексикални структури в езика с помощта на истински интересни истории и факти, както и на удивителни снимки, получили награди в National Geographic . Темите за слушане и разговор обогатяват комуникативните умения на учениците, както и развиват способностите за писане и разсъждение на определени теми. Песните и пъзелите внасят разнообразие и забавление. Всичко това умело подпомага всестранното развитие на децата.

Какво ще можеш след завършването на курса?
 • Чете текстове с обем от около 300 думи;
 • Използва усвоения речников запас от думи, свързани с наука, технология, космос, околна среда, здраве, спорт и др.;
 • Структурира изречения в перфектни и в перфектни продълителни времена;
 • Използва в речта си герундий и инфинитив, модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения, възвратни местоимения и пряка и непряка реч;
 • Пише e-mail, писмо, статия,  разказ и доклад;
 • Пише съчинения с обем от 90 до 110 думи с помощта на опорни въпроси;
 • Чете адаптирана литература и прави писмени преразкази на прочетеното.
Въведение и преговор
Наречия за честота. Употреба на "much/many"; "too/enough" 90 мин.
Употреба на "both/either/neither"; 90 мин.
Употреба на "some/any/every/no", "a lot of/a few/a little" 90 мин.
Въпросителни частици; Наречия за начин 90 мин.
Урок 1
Сегашно просто и сегашно продължително време; Видео урок 1 90 мин.
Статични глаголи; употреба на "see" и "think" 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 1 90 мин.
Урок 2
Минало просто време и Минало продължително време; Видео урок 2 90 мин.
Минало просто време и Сегашно перфектно време 90 мин.
Лексика: изобретения и технологии 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 2 90 мин.
Урок 3
Сегашно перфектно продължително време; Видео урок 3 90 мин.
Сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време 90 мин.
Сравнителна и превъзходна степен; лексика: опазване на околната среда 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 3 90 мин.
Урок 4
Минало перфектно време; Видео урок 4 90 мин.
Минало просто и минало перфектно време; Лексика: митове и легенди 90 мин.
Писане на история. Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 4 90 мин.
Урок 5
Бъдеще просто време и "be going to"; Видео урок 5 90 мин.
Бъдеще продължително време и бъдеще перфектно време; 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 5 90 мин.
Урок 6
Герундий и инфинитив; Лексика: професии; Видео урок 6; 90 мин.
Писане на мейл. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 6 90 мин.
Преговор
Преговор 90 мин.
Междинен тест 90 мин.
Урок 7
"can","could","be able to" - употреба; Видео урок 7 90 мин.
Модални глаголи: "may","might","must","can't", "have to", "should","ought to" 90 мин.
Лексика: здраве; Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 7 90 мин.
Урок 8
Страдателен залог на сегашно перфектно и минало просто време; Видео урок 8 90 мин.
Страдателен залог на модални глаголи; Писане на отзив. Лексика: изкуство 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 8 90 мин.
Урок 9
Условни изречения от нулев тип и първи тип; Видео урок 9 90 мин.
Условни изречения от втори и трети тип; Лексика: спортове 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 9 90 мин.
Урок 10
Изразяване на желания; Видео урок 10 90 мин.
Изразяване на мнение; Подреждане на събития в история или разказ 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 10 90 мин.
Урок 11
Непряка реч. Видео урок 11 90 мин.
Изразяване на команди, молби и образуване на въпроси в непряка реч 90 мин.
Промяна на изрази за време при образуване на непряка реч. 90 мин.
Писане на статия. Лексика: комуникации 90 мин.
Тест 11 90 мин.
Урок 12
Конструкцията "to have something done" - употреба; Видео урок 12 90 мин.
Употреба на "in order to", "so that" - подчинени изречения за цел 90 мин.
Употреба на "although", "in spite of", "despite" 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 12 90 мин.
Преговор
Годишен преговор 90 мин.
Финален тест 90 мин.
Направи безплатен тест

Ако не си сигурен в езиковото си ниво, направи безплатен тест в нашата платформа.

 • Лесно и бързо
 • Тест за всеки език
 • Преглед на грешките
 • Безплатни консултации
Направи безплатен тест
Често задавани въпроси
Курсовете в Интелект обичайно продължават между 2 и 3 месеца, като за това време се покрива едно езиково ниво. В тези часове имате включен освен часове на живо, така и работа в нашата интелигентна платформа Intellect Modus.
Обичайно занятията се провеждат два пъти седмично по 3 астрономически часа. Възможно е курсът да е с различен интензитет, ако това е необходимо за по-бързото Ви навлизане в материала.
Да, предлагаме както присъствени, така и онлайн курсове, в специално разработена платформа на езикови училища Интелект. В случай, че искате да разгледате и нашите онлайн курсове, заповядайте на www.intellectica.online
Преподавателите ни са квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на преподаването на чужд език. Можете да разгледате профилите им на нашия уебсайт или да попитате наш администратор.
Всеки урок включва граматика, лексика, слушане, говорене и писане, за да можете да развивате адекватно всички свои сетива. Програмата е добре балансирана и постепенно Ви води през дебрите на езика.
Всички учебни материали се закупуват допълнително. Интелект може да Ви осигури материали, като имате възможност и Вие да си ги осигурите, в случай, че вече имате учебника или желаете да си го набавите сами.
Да, предлагаме безплатен входящ тест, който с голяма точност определя езиковото Ви ниво. В повечето случаи ще Ви помолим да попълните този тест, за да сме сигурни, че това наистина е Вашето ниво и групата, в която сте включен е за Вас.
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е твоят личен електронен дневник, който ти помага бързо и лесно да следиш всички свои активности, както и да решаваш тестове, за по-бърз напредък в езиковото си обучение.

Персонализирано обучение

Това приложение е направено изцяло за теб. Ще имаш напомняния за всяко домашно или тест и никога няма да пропускаш новостите.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация

Учи думи с лекота и Word by Intellect

Intellect Word! е авторска програма за лингвистично развитие, основана на принципите на space repetition модела SuperMemo+, в симбиоза с трудовете на Тони Бюзан и Pimsleur, разработена и построена в златното сечение на Фибоначи. Проучванията, изработката и реализацията на Intellect Word! проекта са резултат от дългогодишна работа на RND отдела на Училища Интелект.

Запаметявай по-лесно, методично и бързо.

Ние ще запомним и проследим твоите знания, позволявайки на думите в паметта ти да бъдат преговорени в точния момент.

Избери straight или reverse метод за учене.

За нашата практика от над 23+ години, установихме, че има два типа хора: такива, които учат от по-добре познатия за тях език и такива, които учат от новия за тях език.

Започни да учиш думи сега

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше полезно - разясненията на правилата, граматическите упражнения, четенето с разбиране на тестове.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, А2

Най-полезно беше това, че общувахме основно на английски език, имахме възможност да слушаме и да се упражняваме да говорим.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, C1

Към момента съм много доволен от обучението и от преподавателя. В момента сме група от 6 човека и смятам, че е оптимална, ако бяхме повече щеше да е трудно на всички да взимат активно участие.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А1

Много добър преподавател с разчупен подход на преподаване, което отговори на моите очаквания. Бих продължила обучението си на по-късен етап.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А1.2

Най-полезни за мен бяха презентациите и допълнителните материали направени от преподавателя ми. Единственият учител, който някога съм имала и наистина се съобрази с индивидуалните ми нужди и не преподаваше шаблонно.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А1.1

Курсът беше пълноценен и най-важното, че научих нови неща и си припомних стари. :) Благодаря Ви за всичко, желая Ви здраве и успехи!!

Запази своето място сега

Побързай да заявиш своето място, курсовете ни са с ограничен брой участници и местата свършват бързо.

Направи запитване