Курсове за деца World Wonders 3

Системата надгражда сложните граматически и лексикални структури в езика с помощта на истински интересни истории и факти, както и на удивителни снимки, получили награди в National Geographic . Темите за слушане и разговор обогатяват комуникативните умения на учениците, както и развиват способностите за писане и разсъждение на определени теми. Песните и пъзелите внасят разнообразие и забавление. Всичко това умело подпомага всестранното развитие на децата.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Въведение и преговор

  • Лекция 1
   Наречия за честота. Употреба на "much/many"; "too/enough"
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "both/either/neither";
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "some/any/every/no", "a lot of/a few/a little"
   90 мин.
  • Лекция 4
   Въпросителни частици; Наречия за начин
   90 мин.
 • Урок 1

  • Лекция 1
   Сегашно просто и сегашно продължително време; Видео урок 1
   90 мин.
  • Лекция 2
   Статични глаголи; употреба на "see" и "think"
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Минало просто време и Минало продължително време; Видео урок 2
   90 мин.
  • Лекция 2
   Минало просто време и Сегашно перфектно време
   90 мин.
  • Лекция 3
   Лексика: изобретения и технологии
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Сегашно перфектно продължително време; Видео урок 3
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време
   90 мин.
  • Лекция 3
   Сравнителна и превъзходна степен; лексика: опазване на околната среда
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Минало перфектно време; Видео урок 4
   90 мин.
  • Лекция 2
   Минало просто и минало перфектно време; Лексика: митове и легенди
   90 мин.
  • Лекция 3
   Писане на история. Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Бъдеще просто време и "be going to"; Видео урок 5
   90 мин.
  • Лекция 2
   Бъдеще продължително време и бъдеще перфектно време;
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Герундий и инфинитив; Лексика: професии; Видео урок 6;
   90 мин.
  • Лекция 2
   Писане на мейл.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор
   90 мин.
  • Лекция 2
   Междинен тест
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   "can","could","be able to" - употреба; Видео урок 7
   90 мин.
  • Лекция 2
   Модални глаголи: "may","might","must","can't", "have to", "should","ought to"
   90 мин.
  • Лекция 3
   Лексика: здраве; Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Страдателен залог на сегашно перфектно и минало просто време; Видео урок 8
   90 мин.
  • Лекция 2
   Страдателен залог на модални глаголи; Писане на отзив. Лексика: изкуство
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Условни изречения от нулев тип и първи тип; Видео урок 9
   90 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения от втори и трети тип; Лексика: спортове
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Лекция 4
   Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Изразяване на желания; Видео урок 10
   90 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на мнение; Подреждане на събития в история или разказ
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Непряка реч. Видео урок 11
   90 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на команди, молби и образуване на въпроси в непряка реч
   90 мин.
  • Лекция 3
   Промяна на изрази за време при образуване на непряка реч.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Писане на статия. Лексика: комуникации
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Конструкцията "to have something done" - употреба; Видео урок 12
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "in order to", "so that" - подчинени изречения за цел
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "although", "in spite of", "despite"
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 12
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Годишен преговор
   90 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   90 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Чете текстове с обем от около 300 думи;Използва усвоения речников запас от думи, свързани с наука, технология, космос, околна среда, здраве, спорт и др.;Структурира изречения в перфектни и в перфектни продълителни времена;Използва в речта си герундий и инфинитив, модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения, възвратни местоимения и пряка и непряка реч;Пише e-mail, писмо, статия,  разказ и доклад;Пише съчинения с обем от 90 до 110 думи с помощта на опорни въпроси;Чете адаптирана литература и прави писмени преразкази на прочетеното. <