Системата надгражда сложните граматически и лексикални структури в езика с помощта на истински интересни истории и факти, както и на удивителни снимки, получили награди в National Geographic . Темите за слушане и разговор обогатяват комуникативните умения на учениците, както и развиват способностите за писане и разсъждение на определени теми. Песните и пъзелите внасят разнообразие и забавление. Всичко това умело подпомага всестранното развитие на децата.

Какво ще можете след завършване на курса?

  • Чете текстове с обем от около 300 думи;
  • Използва усвоения речников запас от думи, свързани с наука, технология, космос, околна среда, здраве, спорт и др.;
  • Структурира изречения в перфектни и в перфектни продълителни времена;
  • Използва в речта си герундий и инфинитив, модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения, възвратни местоимения и пряка и непряка реч;
  • Пише e-mail, писмо, статия,  разказ и доклад;
  • Пише съчинения с обем от 90 до 110 думи с помощта на опорни въпроси;
  • Чете адаптирана литература и прави писмени преразкази на прочетеното.

Учебни материали

Помагала за курса, които се използват по време на обучението по World Wonders 3.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

60 посещения Брой посещения
14 теста Брой тестове
120 минути Ед. посещение
10 участници Брой участници