World Wonders 3

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Системата надгражда сложните граматически и лексикални структури в езика с помощта на истински интересни истории и факти, както и на удивителни снимки, получили награди в National Geographic . Темите за слушане и разговор обогатяват комуникативните умения на учениците, както и развиват способностите за писане и разсъждение на определени теми. Песните и пъзелите внасят разнообразие и забавление. Всичко това умело подпомага всестранното развитие на децата.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Чете текстове с обем от около 300 думи;
  • Използва усвоения речников запас от думи, свързани с наука, технология, космос, околна среда, здраве, спорт и др.;
  • Структурира изречения в перфектни и в перфектни продълителни времена;
  • Използва в речта си герундий и инфинитив, модални глаголи, деятелен и страдателен залог, условни изречения, възвратни местоимения и пряка и непряка реч;
  • Пише e-mail, писмо, статия,  разказ и доклад;
  • Пише съчинения с обем от 90 до 110 думи с помощта на опорни въпроси;
  • Чете адаптирана литература и прави писмени преразкази на прочетеното.


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Въведение и преговор
Наречия за честота. Употреба на "much/many"; "too/enough" 90 мин.
Употреба на "both/either/neither"; 90 мин.
Употреба на "some/any/every/no", "a lot of/a few/a little" 90 мин.
Въпросителни частици; Наречия за начин 90 мин.

Урок 1
Сегашно просто и сегашно продължително време; Видео урок 1 90 мин.
Статични глаголи; употреба на "see" и "think" 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 1 90 мин.

Урок 2
Минало просто време и Минало продължително време; Видео урок 2 90 мин.
Минало просто време и Сегашно перфектно време 90 мин.
Лексика: изобретения и технологии 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 2 90 мин.

Урок 3
Сегашно перфектно продължително време; Видео урок 3 90 мин.
Сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време 90 мин.
Сравнителна и превъзходна степен; лексика: опазване на околната среда 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 3 90 мин.

Урок 4
Минало перфектно време; Видео урок 4 90 мин.
Минало просто и минало перфектно време; Лексика: митове и легенди 90 мин.
Писане на история. Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 4 90 мин.

Урок 5
Бъдеще просто време и "be going to"; Видео урок 5 90 мин.
Бъдеще продължително време и бъдеще перфектно време; 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 5 90 мин.

Урок 6
Герундий и инфинитив; Лексика: професии; Видео урок 6; 90 мин.
Писане на мейл. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор 90 мин.
Междинен тест 90 мин.

Урок 7
"can","could","be able to" - употреба; Видео урок 7 90 мин.
Модални глаголи: "may","might","must","can't", "have to", "should","ought to" 90 мин.
Лексика: здраве; Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 7 90 мин.

Урок 8
Страдателен залог на сегашно перфектно и минало просто време; Видео урок 8 90 мин.
Страдателен залог на модални глаголи; Писане на отзив. Лексика: изкуство 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 8 90 мин.

Урок 9
Условни изречения от нулев тип и първи тип; Видео урок 9 90 мин.
Условни изречения от втори и трети тип; Лексика: спортове 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 9 90 мин.

Урок 10
Изразяване на желания; Видео урок 10 90 мин.
Изразяване на мнение; Подреждане на събития в история или разказ 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 10 90 мин.

Урок 11
Непряка реч. Видео урок 11 90 мин.
Изразяване на команди, молби и образуване на въпроси в непряка реч 90 мин.
Промяна на изрази за време при образуване на непряка реч. 90 мин.
Писане на статия. Лексика: комуникации 90 мин.
Тест 11 90 мин.

Урок 12
Конструкцията "to have something done" - употреба; Видео урок 12 90 мин.
Употреба на "in order to", "so that" - подчинени изречения за цел 90 мин.
Употреба на "although", "in spite of", "despite" 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 12 90 мин.

Преговор
Годишен преговор 90 мин.
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Иван Г.

Иван Г.
Оценка: 5 / 5
Ценен курс, поднесен по адекватен и удобен начин. Преподавателят беше на ниво. Заложени са всички необходими части за изучаването на езика, подпомогнати с допълнителни материали, които са от полза. Бих го препоръчал.

Цветелина З.

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.

Цветелина П.

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Ева К.

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283