Курсове за деца World Wonders 4

Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Въведение и преговор

  • Лекция 1
   Броими и неброими съществителни имена. Описание на количество.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Части на речта.
   90 мин.
 • Урок 1

  • Лекция 1
   Сегашно просто и сегашно продължително време. Видео урок 1
   90 мин.
  • Лекция 2
   Статични глаголи; словообразуване.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Преки и непреки допълнения. Словоред в изречението.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Лексика: Известност; Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Минало време и минало продължително време. Видео урок 2
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "used to" и "would";
   90 мин.
  • Лекция 3
   Разлика между "used to","get used to", "be used to";
   90 мин.
  • Лекция 4
   Лексика: История и журналистика; Писане на есе.
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време. Видео урок 3
   90 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени изречения. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "too" и "enough"
   90 мин.
  • Лекция 4
   Лексика: свободно време. Писане на интервю.
   90 мин.
  • Лекция 5
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Лекция 6
   Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Минало перфектно продължително време. Видео урок 4
   90 мин.
  • Лекция 2
   Предлози и словосъчетания.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на определителен член.Лексика: места и хора. Писане на история.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Бъдеще просто време, "be going to" и бъдеще продължително време. Видео урок 5
   90 мин.
  • Лекция 2
   Бъдеще просто и бъдеще перфектно време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Бъдещи времена - обобщение и упражнения.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Лексика: пътуване; Писане на покана.Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Лекция 5
   Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Модални глаголи. Видео урок 6
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на can, could, be able to, would, have to, must, needn't
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модални глаголи при перфектните времена. Лексика: здраве и начин на живот
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор
   90 мин.
  • Тест 2
   Междинен тест
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Условни изречения: нулев, първи и втори тип. Видео урок 7
   90 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения от трети тип. Изразяване на желания. Конструкцията "if only"
   90 мин.
  • Лекция 3
   Условни изречения и модални глаголи.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Герундий и инфинитив. Видео урок 8
   90 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени изречения за цел.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Непряка реч: твърдения. Видео урок 9
   90 мин.
  • Лекция 2
   Непряка реч: въпроси, заповеди и молби. Лексика: професии
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на глаголите при непряка реч. Писане на история.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Страдателен залог: Сегашно, минало и бъдеще време. Видео урок 10
   90 мин.
  • Лекция 2
   Страдателен залог: Герундий, инфинитив, модални глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Урок 3 - Употреба на "even though", "although", "despite", "in spite of". Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Наречия за начин, място, време и количество. Видео урок 11
   90 мин.
  • Лекция 2
   Окончания на прилагателни имена.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Неопределителни и притежателни местоимения. Видео урок 12.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Преговор на глаголните времена. Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 3
   Тест 12
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Годишен преговор
   90 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   90 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Борави без колебание с всички глаголни времена, модални глаголи, условни изречения, герундий, деятелен и страдателен залог и др.;Говори свободно за известни личности, обосновава избора си, отваря дискусии, говори за пътувания, начин на живот, екологични проблеми, технология, кариера, митове и легенди;Пише есе, e-mail, история, покана, статия, обява, като спазва съответния формат и разказните времена;Чете и разбира текстове с обем до около 350 думи;Спазва естествената интонация на езика при четене и говорене;Разбира и разграничава съществената от несъществената информация в потока на речта. <