Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Какво ще можете след завършване на курса?

  • Борави без колебание с всички глаголни времена, модални глаголи, условни изречения, герундий, деятелен и страдателен залог и др.;
  • Говори свободно за известни личности, обосновава избора си, отваря дискусии, говори за пътувания, начин на живот, екологични проблеми, технология, кариера, митове и легенди;
  • Пише есе, e-mail, история, покана, статия, обява, като спазва съответния формат и разказните времена;
  • Чете и разбира текстове с обем до около 350 думи;
  • Спазва естествената интонация на езика при четене и говорене;
  • Разбира и разграничава съществената от несъществената информация в потока на речта.

Учебни материали

Помагала за курса, които се използват по време на обучението по World Wonders 4.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

60 посещения Брой посещения
14 теста Брой тестове
120 минути Ед. посещение
10 участници Брой участници