World Wonders 4

Общи курсове

За кого е подходящ?

Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Какво ще можеш след завършването на курса?
  • Борави без колебание с всички глаголни времена, модални глаголи, условни изречения, герундий, деятелен и страдателен залог и др.;
  • Говори свободно за известни личности, обосновава избора си, отваря дискусии, говори за пътувания, начин на живот, екологични проблеми, технология, кариера, митове и легенди;
  • Пише есе, e-mail, история, покана, статия, обява, като спазва съответния формат и разказните времена;
  • Чете и разбира текстове с обем до около 350 думи;
  • Спазва естествената интонация на езика при четене и говорене;
  • Разбира и разграничава съществената от несъществената информация в потока на речта.
Въведение и преговор
Броими и неброими съществителни имена. Описание на количество. 90 мин.
Части на речта. 90 мин.
Урок 1
Сегашно просто и сегашно продължително време. Видео урок 1 90 мин.
Статични глаголи; словообразуване. 90 мин.
Преки и непреки допълнения. Словоред в изречението. 90 мин.
Лексика: Известност; Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 1 90 мин.
Урок 2
Минало време и минало продължително време. Видео урок 2 90 мин.
Употреба на "used to" и "would"; 90 мин.
Разлика между "used to","get used to", "be used to"; 90 мин.
Лексика: История и журналистика; Писане на есе. 90 мин.
Тест 2 90 мин.
Урок 3
Сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време. Видео урок 3 90 мин.
Подчинени изречения. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Употреба на "too" и "enough" 90 мин.
Лексика: свободно време. Писане на интервю. 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 3 90 мин.
Урок 4
Минало перфектно продължително време. Видео урок 4 90 мин.
Предлози и словосъчетания. 90 мин.
Употреба на определителен член.Лексика: места и хора. Писане на история. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 4 90 мин.
Урок 5
Бъдеще просто време, "be going to" и бъдеще продължително време. Видео урок 5 90 мин.
Бъдеще просто и бъдеще перфектно време. 90 мин.
Бъдещи времена - обобщение и упражнения. 90 мин.
Лексика: пътуване; Писане на покана.Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 5 90 мин.
Урок 6
Модални глаголи. Видео урок 6 90 мин.
Употреба на can, could, be able to, would, have to, must, needn't 90 мин.
Модални глаголи при перфектните времена. Лексика: здраве и начин на живот 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 6 90 мин.
Преговор
Преговор 90 мин.
Междинен тест 90 мин.
Урок 7
Условни изречения: нулев, първи и втори тип. Видео урок 7 90 мин.
Условни изречения от трети тип. Изразяване на желания. Конструкцията "if only" 90 мин.
Условни изречения и модални глаголи. 90 мин.
Тест 7 90 мин.
Урок 8
Герундий и инфинитив. Видео урок 8 90 мин.
Подчинени изречения за цел. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 8 90 мин.
Урок 9
Непряка реч: твърдения. Видео урок 9 90 мин.
Непряка реч: въпроси, заповеди и молби. Лексика: професии 90 мин.
Употреба на глаголите при непряка реч. Писане на история. 90 мин.
Тест 9 90 мин.
Урок 10
Страдателен залог: Сегашно, минало и бъдеще време. Видео урок 10 90 мин.
Страдателен залог: Герундий, инфинитив, модални глаголи. 90 мин.
Урок 3 - Употреба на "even though", "although", "despite", "in spite of". Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 10 90 мин.
Урок 11
Наречия за начин, място, време и количество. Видео урок 11 90 мин.
Окончания на прилагателни имена. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 11 90 мин.
Урок 12
Неопределителни и притежателни местоимения. Видео урок 12. 90 мин.
Преговор на глаголните времена. Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 12 90 мин.
Преговор
Годишен преговор 90 мин.
Финален тест 90 мин.
Направи безплатен тест

Ако не си сигурен в езиковото си ниво, направи безплатен тест в нашата платформа.

  • Лесно и бързо
  • Тест за всеки език
  • Преглед на грешките
  • Безплатни консултации
Направи безплатен тест
Често задавани въпроси
Курсовете в Интелект обичайно продължават между 2 и 3 месеца, като за това време се покрива едно езиково ниво. В тези часове имате включен освен часове на живо, така и работа в нашата интелигентна платформа Intellect Modus.
Обичайно занятията се провеждат два пъти седмично по 3 астрономически часа. Възможно е курсът да е с различен интензитет, ако това е необходимо за по-бързото Ви навлизане в материала.
Да, предлагаме както присъствени, така и онлайн курсове, в специално разработена платформа на езикови училища Интелект. В случай, че искате да разгледате и нашите онлайн курсове, заповядайте на www.intellectica.online
Преподавателите ни са квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на преподаването на чужд език. Можете да разгледате профилите им на нашия уебсайт или да попитате наш администратор.
Всеки урок включва граматика, лексика, слушане, говорене и писане, за да можете да развивате адекватно всички свои сетива. Програмата е добре балансирана и постепенно Ви води през дебрите на езика.
Всички учебни материали се закупуват допълнително. Интелект може да Ви осигури материали, като имате възможност и Вие да си ги осигурите, в случай, че вече имате учебника или желаете да си го набавите сами.
Да, предлагаме безплатен входящ тест, който с голяма точност определя езиковото Ви ниво. В повечето случаи ще Ви помолим да попълните този тест, за да сме сигурни, че това наистина е Вашето ниво и групата, в която сте включен е за Вас.
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е твоят личен електронен дневник, който ти помага бързо и лесно да следиш всички свои активности, както и да решаваш тестове, за по-бърз напредък в езиковото си обучение.

Персонализирано обучение

Това приложение е направено изцяло за теб. Ще имаш напомняния за всяко домашно или тест и никога няма да пропускаш новостите.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация

Учи думи с лекота и Word by Intellect

Intellect Word! е авторска програма за лингвистично развитие, основана на принципите на space repetition модела SuperMemo+, в симбиоза с трудовете на Тони Бюзан и Pimsleur, разработена и построена в златното сечение на Фибоначи. Проучванията, изработката и реализацията на Intellect Word! проекта са резултат от дългогодишна работа на RND отдела на Училища Интелект.

Запаметявай по-лесно, методично и бързо.

Ние ще запомним и проследим твоите знания, позволявайки на думите в паметта ти да бъдат преговорени в точния момент.

Избери straight или reverse метод за учене.

За нашата практика от над 23+ години, установихме, че има два типа хора: такива, които учат от по-добре познатия за тях език и такива, които учат от новия за тях език.

Започни да учиш думи сега

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А2.2

До момента съм впечатлена от търпението, отзивчивостта, старанието, усърдието и вниманието което получавам от нашата учителка. Изключителен преподавател, казвам го от позицията на учител с повече от 30 години стаж. Сърдечно благодаря! Не съм очаквала след двуседмично обучение да имам толкова познания и да развия умения за четене, говорене и писане на немски език.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А2

Нямам препоръки към школата. Доволна съм от курса и ще запиша следващо ниво.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, C1

Към момента съм много доволен от обучението и от преподавателя. В момента сме група от 6 човека и смятам, че е оптимална, ако бяхме повече щеше да е трудно на всички да взимат активно участие.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B2

Много ми е полезна практическата насоченост, както и всички допълнителни материали, които ни предоставя преподавателят.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, B1.2

Нямам препоръки, страхотни сте. Постигнали сте оптимално натоварване с две посещения седмично. Обема нов материал също е оптимален. За часа на приключване на занятията, ако имаме въпроси има удължение от няколко минути, което е положително. Съжалявам, че не ви намерих по-рано.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше изключително полезно за мен! Успях да подобря нивото си, а работата с преподавателката ми беше повече от удоволствие!

Запази своето място сега

Побързай да заявиш своето място, курсовете ни са с ограничен брой участници и местата свършват бързо.

Направи запитване