World Wonders 4

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Борави без колебание с всички глаголни времена, модални глаголи, условни изречения, герундий, деятелен и страдателен залог и др.;
  • Говори свободно за известни личности, обосновава избора си, отваря дискусии, говори за пътувания, начин на живот, екологични проблеми, технология, кариера, митове и легенди;
  • Пише есе, e-mail, история, покана, статия, обява, като спазва съответния формат и разказните времена;
  • Чете и разбира текстове с обем до около 350 думи;
  • Спазва естествената интонация на езика при четене и говорене;
  • Разбира и разграничава съществената от несъществената информация в потока на речта.


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Въведение и преговор
Броими и неброими съществителни имена. Описание на количество. 90 мин.
Части на речта. 90 мин.

Урок 1
Сегашно просто и сегашно продължително време. Видео урок 1 90 мин.
Статични глаголи; словообразуване. 90 мин.
Преки и непреки допълнения. Словоред в изречението. 90 мин.
Лексика: Известност; Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 1 90 мин.

Урок 2
Минало време и минало продължително време. Видео урок 2 90 мин.
Употреба на "used to" и "would"; 90 мин.
Разлика между "used to","get used to", "be used to"; 90 мин.
Лексика: История и журналистика; Писане на есе. 90 мин.
Тест 2 90 мин.

Урок 3
Сегашно перфектно и сегашно перфектно продължително време. Видео урок 3 90 мин.
Подчинени изречения. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Употреба на "too" и "enough" 90 мин.
Лексика: свободно време. Писане на интервю. 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 3 90 мин.

Урок 4
Минало перфектно продължително време. Видео урок 4 90 мин.
Предлози и словосъчетания. 90 мин.
Употреба на определителен член.Лексика: места и хора. Писане на история. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 4 90 мин.

Урок 5
Бъдеще просто време, "be going to" и бъдеще продължително време. Видео урок 5 90 мин.
Бъдеще просто и бъдеще перфектно време. 90 мин.
Бъдещи времена - обобщение и упражнения. 90 мин.
Лексика: пътуване; Писане на покана.Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 5 90 мин.

Урок 6
Модални глаголи. Видео урок 6 90 мин.
Употреба на can, could, be able to, would, have to, must, needn't 90 мин.
Модални глаголи при перфектните времена. Лексика: здраве и начин на живот 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор 90 мин.
Междинен тест 90 мин.

Урок 7
Условни изречения: нулев, първи и втори тип. Видео урок 7 90 мин.
Условни изречения от трети тип. Изразяване на желания. Конструкцията "if only" 90 мин.
Условни изречения и модални глаголи. 90 мин.
Тест 7 90 мин.

Урок 8
Герундий и инфинитив. Видео урок 8 90 мин.
Подчинени изречения за цел. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 8 90 мин.

Урок 9
Непряка реч: твърдения. Видео урок 9 90 мин.
Непряка реч: въпроси, заповеди и молби. Лексика: професии 90 мин.
Употреба на глаголите при непряка реч. Писане на история. 90 мин.
Тест 9 90 мин.

Урок 10
Страдателен залог: Сегашно, минало и бъдеще време. Видео урок 10 90 мин.
Страдателен залог: Герундий, инфинитив, модални глаголи. 90 мин.
Урок 3 - Употреба на "even though", "although", "despite", "in spite of". Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 10 90 мин.

Урок 11
Наречия за начин, място, време и количество. Видео урок 11 90 мин.
Окончания на прилагателни имена. 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 11 90 мин.

Урок 12
Неопределителни и притежателни местоимения. Видео урок 12. 90 мин.
Преговор на глаголните времена. Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 12 90 мин.

Преговор
Годишен преговор 90 мин.
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Константин Ц.

Константин Ц.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от цялостния процес на обучението. Организацията е страхотна. Учебникът е компактно направен и има всичко необходимо.

Христо Б.

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Петър Я.

Петър Я.
Оценка: 5 / 5
Отзивчивост и професионално отношение, квалифицирани и отдадени преподаватели, удобно и качествено поднесен курс. Бих препоръчал курса на всички приятели и познати, които искат да подобрят нивото си на чужд език. Благодаря ти, Intellect!

Десислава И.

Десислава И.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от системата на преподаване и вниманието към детайлите. С нетърпение очаквам да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно и удобно обучение!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283