Курсове за възрастни Английски език, А1

New English File Elementary има ясно поставена цел да накара всеки един от Вас да говори на английски език. Независимо дали сте изучавали езика или не, тук ще можете с добро темпо да усвоите основните граматични структури и да си набавите необходимата лексика. Знанията Ви ще бъдат подкрепени с упражнения върху английското произношение, което е неразделна част от изучаването на един език. Ще можете адекватно да проведете разговор на английски на разнообразни теми от ежедневието.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Спомагателен глагол съм( положителна, отрицателна и въпросителна форма);лични и притежателни местоимения.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Неопределителен член(a/an); показателни местоимения; множествено число.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест
   20 мин.
 • УРОК 2

  • Лекция 1
   Сегашно просто време(+, - и ? форма); професии.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Притежание; неофициално писмо/имейл.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Прилагателни; часовник; наречия за честота.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест
   20 мин.
 • УРОК 3

  • Лекция 1
   Предлози за време. Пазаруване.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Глаголът can(положителна и отрицателна форма); глаголът like + друг глагол.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на глаголите like, hate и love – ing форма
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест
   20 мин.
 • УРОК 4

  • Лекция 1
   Притежателни местоимения; пазаруване на дрехи; описание на външен вид на хора.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Минало просто време на глагола съм, правилни и неправилни глаголи.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Правилни и неправилни глаголи. Употреба
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест
   20 мин.
 • ПРЕГОВОР

  • Лекция 1
   Практически упражнения
   180 мин.
  • Тест 2
   Междинен тест / уроци 1-4/
   180 мин.
 • УРОК 5

  • Лекция 1
   Пазаруване на подаръци; описание на ваканция.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Конструкцията There is( ед. и мн. число, сегашно и минало просто време); Сегашно продълж. време.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест
   20 мин.
 • УРОК 6

  • Лекция 1
   Съвместна употреба на сегашно просто и сегашно продължително време; писане на картичка.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Броими и неброими съществителни. Определителен и неопределителн член.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест
   20 мин.
 • УРОК 7

  • Лекция 1
   Употреба на some и any, How much и How many. Количествени местоимения.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Конструкцията Be going to за планове и предвиждания.
   180 мин.
  • Лекция 3
   В ресторанта; Инструкции; сравнителна степен на прилагателните.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест
   20 мин.
 • УРОК 8

  • Лекция 1
   Превъзходна степен на прилагателните; Разлика в употребата на Would like to и like.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Наречия; Резервации.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест
   20 мин.
 • УРОК 9

  • Лекция 1
   Сегашно перфектно време; Съвместна употреба на сегашно перфектно и минало просто време.
   160 мин.
 • ПРЕГОВОР

  • Лекция 1
   Практически упражнения
   180 мин.
  • Тест 2
   Межднинен тест /уроци 5-9/
   180 мин.
  • Тест 3
   финален тест
   180 мин.
 • Офис Лозенец (бул. "Черни връх" 70-72, ет.1) Стартира на: 25.09.2018

 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 11.09.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 18.09.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? Разбирате и използвате основни думи и изрази и ще увеличите диапазона на най-често използваните фрази в езика;Представите себе си, да проведете елементарен разговор и да обмените лична или професионална информация;Използвате базисни граматически времена и структури;Разпознавате специфичните английски звуци и да ги произнасяте;Четете и разбирате кратки адаптирани текстове;Слушате и разбирате най-съществената информация от говоримия адаптиран английски;Пишете кратки текстове по даден модел. <