Курсове за възрастни Английски език, А2

New English File Elementary има ясно поставена цел да накара всеки един от Вас да говори на английски език. Независимо дали сте изучавали езика или не, тук ще можете с добро темпо да усвоите основните граматични структури и да си набавите необходимата лексика. Знанията Ви ще бъдат подкрепени с упражнения върху английското произношение, което е неразделна част от изучаването на един език. Ще можете адекватно да проведете разговор на английски на разнообразни теми от ежедневието.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Сегашно продълж. време. Употреба. 1ва част
   180 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Определителни и неопределителни подчинени изречения.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Минало просто време.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Правилни и неправилни глаголи – употреби, особености и изключения.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Минало продължително време – употреби, особености и изключения.
   180 мин.
  • Тест 5
   Текущ тест към урок 2
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Въпроси със и без спомагателен глагол. Употреба на свързващи думи.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Бъдещи времена – употреба на сегашно продължително и конструкцията going to.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Бъдещи времена – бъдеще просто и фразеологични глаголи
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Изразяване на обещания и решения. Неформално писмо.Преговор.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно перфектно време. Разлика между сегашно перфектно и минало просто време.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на just, yet и already със сегашо перфектно време.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Сравнителни и превъзходни степени на прил. имена и наречията. Конструкции as…as, less…than.
   160 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест /урок 1-4/
   180 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Инфинитив и герундий – употреби и особености.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Модални глаголи – have to, must.Употреби и особености. Предлози за място.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Условни наклонения от първи и втори тип – употреби и особености.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Модални глаголи – may, might и should. Употреби и особености.
   180 мин.
  • Тест 5
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Сегашно перфектно време. Употреба на for и since. Разлика между сегашно перфектно и мин. просто време.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на навици в миналото с used to. Страдателен залог - Употреби и особености.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Практически упражнения.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Неопределителни местоимения – something, anything, nothing и т.н. употреба на to и not enough.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Словоред на фразеологичните глаголи - употреба на so/ neither + спомагателен глагол.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 8
   20 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Минало перфектно време - употреби и особености.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Пряка и непряка реч. Основен преговор.
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест /урок 5-9/
   180 мин.
  • Тест 4
   Финален тест
   180 мин.
 • Офис Лозенец (бул. "Черни връх" 70-72, ет.1) Стартира на: 24.09.2018

 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 25.09.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 10.09.2018

 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 03.10.2018

 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 13.10.2018

 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 26.09.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? Използвате лексика от разнообразни семантични полета;Провеждате адекватен разговор на основни теми, както и да давате пълни отговори по зададен въпрос;Използвате основните граматични времена и правите разлика между простите и продължителните такива;Произнасяте отчетливо и ясно английска реч и ще се стремите да постигнете добър ритъм на говорене;Четете гладко адаптирани текстове за нивото и отговаряте на прилежащите към тях въпроси;Слушате и разбирате разговори на теми от ежедневието;Пишете имейли както лични, свързани със семейството, дома и образованието, така и служебни, които изразяват благодарност или поднасят извинения. <