Курсове за възрастни Английски език, B1

New English File Intermediate е нивото, което има за цел да активира пасивните Ви знания по английски език и да Ви даде увереността да използвате езика с лекота. Представените истории и ситуации ще Ви мотивират да участвате активно в дискусиите в часовете. Освен това ще можете по-задълбочено да се запознаете с английската граматика и лексика.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Преговор на сегашно просто. Употреба.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Преговор на сегашно продължително време. Употреба.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Минали времена – употреби, особености и различия.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Изрзяване на бъдеще време – going to, will/shall, сегашно продължително време.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно перфектно и минало просто време – съпоставка, особености и употреба.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Сегашно перфектно продължително време – употреби, особености и изключения.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Степенуване на прилагателни – едносрчни и много срични, изключения.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Модални глаголи за задължение. Модални глаголи за заключения.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
  • Лекция 4
   Практически упражнения
   180 мин.
  • Тест 5
   Междинен тест /урок 1-3/
   180 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Лексика за описание на хора. Глаголите look и look like.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Модални глаголи за способност и вероятност.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Условни изрчения от нулев и първи тип.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Условни изречения от втори тип.
   180 мин.
  • Тест 5
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Изразяване на навици в миналото. Употреба на usually и used to.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Видове местоимения – употреби и особености. Определителен и неопределителен член.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на инфинитив и герундий.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Пряка и непряка реч – съобщителни, въпросителни изрчения. Команди.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Страдателен залог – образуване, употреба и функции.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Определителни и неопределителни подчинени изречения – видове.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Условни изречения от трети тип – образуване и употреба.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Въпросителни и заповедни изречения в непряка реч. Фразеологични глаголи.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Словоред в изречението.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Основни фразеологични глаголи;
   180 мин.
  • Лекция 3
   Практически упражнения
   180 мин.
  • Тест 4
   Междинен тест /урок 4-7/
   180 мин.
  • Тест 5
   Финален тест.
   180 мин.
 • Офис Лозенец (бул. "Черни връх" 70-72, ет.1) Стартира на: 29.09.2018

 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 05.09.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 15.10.2018

 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 02.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? Използвате специфични думи и изрази на теми като спорт, образование, обзавеждане, транспорт и други;Разказвате подробно и последователно случка или събитие и правите коментар по темата или изразявате мнение;Използвате адекватно по-сложни граматични структури и разказвателните времена;Говорите с добро английско произношение, интонация и ритъм;Четете текстове и намирате най-необходимата и съществена информация;Слушате свободна английска реч и долавяте основните точки по разнообразни теми от ежедневието;Пишете безпроблемно имейли и сравнително дълги описателни текстове. <