Курсове за възрастни Английски език, C1

New English File Advanced ще Ви пренесе в света на английските идиоматични изрази, фразеологични глаголи, по-особени изрази и колокации. Интригуващите текстове в това ниво не само ще Ви обогатят лексикално, но и ще породят вълнуващи за съвремието теми за разговор. Ще се сблъскате с интересни извадки от книги и статии и ще придобиете нови умения за писане на английски език в официален и неофициален стил.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Свързващи думи в текста; Фразеологични глаголи
   180 мин.
  • Лекция 2
   Специфични изрази с глагола have. Колокации. Видове местоимения.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Разказвателни времена (минало перфектно просто и продължително)
   160 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на used to и would. Изключение.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Фразеологичният глагол get. Свързващи думи при писането на статия. Практика.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2.
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Изрази за спекулация и заключения. Употреба.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Добавяне на емфаза в изречението и инверсия.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на миналите времена за нереални ситуации.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Изразяване на мнение. Лексика за описание.
   180 мин.
  • Тест 5
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Практически упражнения.
   160 мин.
  • Тест 2
   Междинен тест /урок 1-4/
   180 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Видове наречия и употребата им в изречението.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на инфинитив и герундий. Изключения.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Условни наклонения от смесен тип.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Модални глаголи за разрешение, задължение и необходимост.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на глаголи за изразяване на чувства.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Преговоро на инфинитив и герундий. Инфинитив без to.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Бъдеще време. Изразяване на планове и ангажименти.
   180 мин.
  • Тест 5
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Броими и неброими същ.имена. Have something done.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Бъдеще време. Изразяване на планове и ангажименти.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Съкращения и заместване в английското изречение.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Сложно-съставни думи. Притежателни форми.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на so и such.Изразяване на сравнение и контраст. Английски хумор.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
  • Лекция 4
   Практически упражнения.
   160 мин.
  • Лекция 5
   Основен преговор.
   180 мин.
  • Тест 6
   Междинен тест /урок 5-7/
   180 мин.
  • Тест 7
   Финален тест.
   180 мин.
 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 11.09.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 08.10.2018

 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 01.10.2018

 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 06.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? Използвате лексика, изключително богата на идиоматични изрази и фразеологични глаголи;Използвате езика свободно, почти без усилие, с точни и ясни препратки към даден текст или разговор;Изразявате себе си на високо издържано граматично ниво, грешките Ви са трудно доловими;Говорите с правилна за случая интонация и ритъм в изречението и долавяте най-фините нюанси на значение;Работите с дълги и сложни текстове на теми, както от позната, така и непозната сфераСлушате на живо и разбирате с известна лекота лекции, дискусии, дебати; проследявате сложни разговори и можете да възпроизведете детайли от тяхПишете есе или доклад като систематично развивате последователни и обосновани аргументи. <