Граматически курс по английски език, A1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ както за курсисти, които са преминали неотдавна курс на обучение ниво А1, желаещи да затвърдят основата от граматични познания, която в последствие ще надградят, така и за курсисти, които са стартирали обучението си по английски език преди години, разполагащи с познания, но желаещи да ги опреснят, за да стартират следващо ниво на обучение.

Съдържание на курса:

Благодарение на добре структурираното си съдържание фокусирано изцяло върху граматиката заложена във всеки един от шестте урока, курсът предоставя подробно разглеждане и практикуване чрез подходящи упражнения на всички граматични правила изучавани в ниво А1. Системата е структурирана така, че да се наблегне на всеки един компонент необходим за доброто усвояване на граматиката. Ниво Elementary (А1) се фокусира върху следната граматика:

 • Глаголът "съм" - Verb "to be"
 • Лични местоимения – Subject and Object Pronouns
 • Притежателни прилагателни - Pоssessive Adjectives
 • Определителен и неопределителен член – Definite and Indefinite Articles
 • Множествено число на съществителните – Plurals
 • Заповедни изречения - Imperatives
 • Сегашно просто време - Present Simple Tense
 • Словоред във въпросителните изречения – Word Order in Questions
 • Притежателен падеж - Possessive Case
 • Наречия за честота – Adverbs of Frequency
 • Модален глагол мога/не мога - Can/Can't
 • Сегашно продължително време - Present Continuous Tense
 • Минало просто време - Past Simple Tense
 • Правилни и неправилни глаголи – Regular and Irregular Verbs
 • Има, намира се /за наличие/ - There is/are; There was/were
 • Броими и неброими съществителни - Countable and Uncountable Nouns
 • Колко, няколко, николко - How many/much; some/any
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните – Comparative and superlative adjectives
 • Изразяване на бъдеще време – be going to
 • Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на курса ще придобиете увереността да използвате много по-свободно езика писмено, защото ще сте затвърдили граматичните си знания и умения на едно добро начално ниво.


Скоро започващи групи

Филиал Младост
0876 977 966

02.06.2021 г.

График на провеждане:

 • Сряда — 18:30
 • Петък — 18:30
Запази своето място

Клиентите за нас

Христо Б.

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Албена Т.

Албена Т.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от целия онлайн курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Харесват ми периодичните тестове за проверка на наученото до момента. Нямам забележки.

Силвия Д.

Силвия Д.
Оценка: 5 / 5
Искам да поднеса благодарности към всички от екипа на "Интелект" за полезния и добре организиран онлайн курс. Доволна съм и бих го препоръчала на хора, които нямат възможността да посещават курсовете на място, защото живеят в друг град или в чужбина.

Георги Н.

Георги Н.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволен от обучението, изключително полезно и удобно.

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283