Граматически курс по английски език, A1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Курсът е подходящ както за курсисти, които са преминали неотдавна курс на обучение ниво А1, желаещи да затвърдят основата от граматични познания, която в последствие ще надградят, така и за курсисти, които са стартирали обучението си по английски език преди години, разполагащи с познания, но желаещи да ги опреснят, за да стартират следващо ниво на обучение.

Съдържание на курса:

Благодарение на добре структурираното си съдържание фокусирано изцяло върху граматиката заложена във всеки един от шестте урока, курсът предоставя подробно разглеждане и практикуване чрез подходящи упражнения на всички граматични правила изучавани в ниво А1. Системата е структурирана така, че да се наблегне на всеки един компонент необходим за доброто усвояване на граматиката. Ниво Elementary (А1) се фокусира върху следната граматика:

 • Глаголът "съм" - Verb "to be"
 • Лични местоимения – Subject and Object Pronouns
 • Притежателни прилагателни - Pоssessive Adjectives
 • Определителен и неопределителен член – Definite and Indefinite Articles
 • Множествено число на съществителните – Plurals
 • Заповедни изречения - Imperatives
 • Сегашно просто време - Present Simple Tense
 • Словоред във въпросителните изречения – Word Order in Questions
 • Притежателен падеж - Possessive Case
 • Наречия за честота – Adverbs of Frequency
 • Модален глагол мога/не мога - Can/Can't
 • Сегашно продължително време - Present Continuous Tense
 • Минало просто време - Past Simple Tense
 • Правилни и неправилни глаголи – Regular and Irregular Verbs
 • Има, намира се /за наличие/ - There is/are; There was/were
 • Броими и неброими съществителни - Countable and Uncountable Nouns
 • Колко, няколко, николко - How many/much; some/any
 • Сравнителна и превъзходна степен на прилагателните – Comparative and superlative adjectives
 • Изразяване на бъдеще време – be going to
 • Сегашно перфектно време - Present Perfect Tense

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на курса ще придобиете увереността да използвате много по-свободно езика писмено, защото ще сте затвърдили граматичните си знания и умения на едно добро начално ниво.


Скоро започващи групи

Клиентите за нас

Цветелина П.

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Росица М.

Росица М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за пълноценните уроци, качеството и удобството!

Мария П.

Мария П.
Оценка: 5 / 5
Благодарности към екипа на Интелект за обучението! Иключително съм впечатлена и доволна от професионализма и желанието, което показвате чрез преподавателите си и обученията, които предлагате. Определено бих препоръчала и онлайн курсовете ви освен курсовете, които се провеждат на място във филиалите.

Марин Тр.

Марин Тр.
Оценка: 5 / 5
Всичко е на ниво! Благодаря на целия екип на Интелект, за създадената възможност да изучавам италиански език по такъв удобен начин. За един писател е важно вдъхновението. Създадохте го :-)

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283