Граматически курс по английски език, B1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Граматичният курс за ниво В1 е подходящ за всеки един курсист, който е преминал успешно нивата А1, А2 и В1 на английски език , желаещ да опресни, обогати и надгради граматичните си умения с по-сложни структури до едно по-високо ниво на владеене на езика. Изключително подходящ курс и за желаещите да усъвършенстват уменията си с цел по-свободна ежедневна и професионална употреба на езика.

Съдържание на курса:

Материалът за ниво Intermediate е разработен в 6 урока фокусирани върху разнообразните граматични структури, които предоставят на курсистите устойчива база за справяне в ежедневни ситуации. Всеки един от уроците разполага със секция за практически английски, в която се набляга на упражнения, упражняващи граматичните правила и техните особености с цел затвърждаване на придобитите знания. Целта на методa използван при разработването на граматичния курс за Intermediate (В1) е да активира пасивните знания по английски език натрупани до момента и да даде увереността да се използва езика с лекота. Граматиката заложена в курса e:

 • Сегашно просто и сегашно продължително време – Present simple and present continuous tense
 • Конструкции за изразяване на бъдеще – Future forms: present continuous, going to, will
 • Сегашно перфектно и минало просто време – Present perfect and past simple
 • Сегашно перфектно продължително време – Present perfect continuous
 • Сравнителна и превъзходна степен – Comparatives and superlatives
 • Определителен и неопределителен член - Articles
 • Модални глаголи – Modal verbs: can, could, be able to, must, have to, should
 • Минали времена: просто, продължително и перфектно – Past tenses: simple, continuous, perfect
 • Структура за изразяване на обичайни действия и състояния в миналотo – Used to
 • Страдателен залог – Passives
 • Първи, втори и трети тип условно наклонение – First, second and third conditional
 • Непряка реч – Reported speech
 • Герундий и инфинитив – Gerunds and infinitives
 • Изразяване на количество – Quantifiers
 • Подчинени изречения – Relative clauses
 • Опашати въпроси – Question tags

Какво ще можеш след завършването на курса?

След успешното завършване на граматичния курс ниво B1 ще умеете да използвате адекватно по-сложни граматични структури и разказвателни времена, което значително ще доведе до подобрение не само в устната, но и в писмената комуникация.


Скоро започващи групи

Клиентите за нас

Цветелина П.

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Тодор В.

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!

Росица М.

Росица М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за пълноценните уроци, качеството и удобството!

Иван Г.

Иван Г.
Оценка: 5 / 5
Ценен курс, поднесен по адекватен и удобен начин. Преподавателят беше на ниво. Заложени са всички необходими части за изучаването на езика, подпомогнати с допълнителни материали, които са от полза. Бих го препоръчал.

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283