Курсове за възрастни Испански език, А2

Ниво A2 е много практични и изцяло насочени към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на реалния живот. Темите са избрани и обхващат най-често срещаните ежедневни ситуации.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Как да поканим, предложим или уговорим среща.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Конструкцията "tener +que +infinitivo" за изразяване на задължение. Лексика: месеци
   180 мин.
  • Лекция 3
   Правилни и неправилни деепричастия. Сегашно просто време на неправилни глаголи;
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 1.
   40 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Конструкцията ir а +infinitivo; Изразяване на бъдещи планове и намерения;
   160 мин.
  • Лекция 2
   Лични местоимения с функция на допълнение и възвратни местоимения. Лексика: разговор по телефона
   180 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на изрази за време.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2
   40 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Pretérito perfecto - употреба.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Причастия. Pretérito indefinidо - употреба; Изразяване на настроения - изрази и употреба
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3
   40 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Pretérito indefinidо - образуване при неправилни глаголи;
   160 мин.
  • Лекция 2
   Pretérito indefinidо - употреба с глаголите: estar, ir, tener, hacer, ver
   180 мин.
  • Лекция 3
   Неопределителни местоимения - употреба. Безлични глаголи.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 4
   40 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Показателни и притежателни местоимения.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Притежателни прилагателни. Лексика: климат
   180 мин.
  • Лекция 3
   Степенуване на прилагателни имена
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 5
   40 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Pretérito imperfecto - образуване при правилни глаголи; Лексика: части на тялото
   160 мин.
  • Лекция 2
   Pretérito imperfecto - образуване при неправилни глаголи. Изразяване на отрицание. Наречия за честота.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 6
   40 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Разлика между tener +que + infinitivo и hay + que + infinitivo.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения. Изразяване на задължение, възможност и забрана.
   180 мин.
  • Тест 3
   Tекущ тест към урок 7
   40 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Преговор на минали времена: действия, прекъснати от други действия.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Сравнителна и превъзходна степен.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 8.
   40 мин.
 • Преговор

  • Тест 1
   Финален тест
   40 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Може да водите разговори в различни видове заведенияМожете да общувате с хора в разлини видове магазиниМожете да изразявате предпочитанияМожете да обяснявате за различните части на тялотоМожете да давате указания, напътствия, съвети и оценки <