Испански език, А2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Ниво A2 е много практични и изцяло насочени към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на реалния живот. Темите са избрани и обхващат най-често срещаните ежедневни ситуации.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Може да водите разговори в различни видове заведения
  • Можете да общувате с хора в разлини видове магазини
  • Можете да изразявате предпочитания
  • Можете да обяснявате за различните части на тялото
  • Можете да давате указания, напътствия, съвети и оценки


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Как да поканим, предложим или уговорим среща. 180 мин.
Конструкцията "tener +que +infinitivo" за изразяване на задължение. Лексика: месеци 180 мин.
Правилни и неправилни деепричастия. Сегашно просто време на неправилни глаголи; 180 мин.
Текущ тест към урок 1. 40 мин.

Урок 2
Конструкцията ir а +infinitivo; Изразяване на бъдещи планове и намерения; 160 мин.
Лични местоимения с функция на допълнение и възвратни местоимения. Лексика: разговор по телефона 180 мин.
Употреба на изрази за време. 180 мин.
Текущ тест към урок 2 40 мин.

Урок 3
Pretérito perfecto - употреба. 160 мин.
Причастия. Pretérito indefinidо - употреба; Изразяване на настроения - изрази и употреба 180 мин.
Текущ тест към урок 3 40 мин.

Урок 4
Pretérito indefinidо - образуване при неправилни глаголи; 160 мин.
Pretérito indefinidо - употреба с глаголите: estar, ir, tener, hacer, ver 180 мин.
Неопределителни местоимения - употреба. Безлични глаголи. 180 мин.
Текущ тест към урок 4 40 мин.

Урок 5
Показателни и притежателни местоимения. 160 мин.
Притежателни прилагателни. Лексика: климат 180 мин.
Степенуване на прилагателни имена 180 мин.
Текущ тест към урок 5 40 мин.

Урок 6
Pretérito imperfecto - образуване при правилни глаголи; Лексика: части на тялото 160 мин.
Pretérito imperfecto - образуване при неправилни глаголи. Изразяване на отрицание. Наречия за честота. 180 мин.
Текущ тест към урок 6 40 мин.

Урок 7
Разлика между tener +que + infinitivo и hay + que + infinitivo. 160 мин.
Условни изречения. Изразяване на задължение, възможност и забрана. 180 мин.
Tекущ тест към урок 7 40 мин.

Урок 8
Преговор на минали времена: действия, прекъснати от други действия. 160 мин.
Сравнителна и превъзходна степен. 180 мин.
Текущ тест към урок 8. 40 мин.

Преговор
Финален тест 40 мин.

Клиентите за нас

Тодор В.

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!

Силвия Д.

Силвия Д.
Оценка: 5 / 5
Искам да поднеса благодарности към всички от екипа на "Интелект" за полезния и добре организиран онлайн курс. Доволна съм и бих го препоръчала на хора, които нямат възможността да посещават курсовете на място, защото живеят в друг град или в чужбина.

Роза А.

Роза А.
Оценка: 5 / 5
Системата на преподаване е добре структурирана и адекватно поднесена. С удоволствие ще се запиша за следващото онлайн обучение, за да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно обучение!

Велимира В.

Велимира В.
Оценка: 5 / 5
Естеството на работата ми не дава възможност за присъствени обучения. Благодаря на Интелект за чудесната възможност да изучавам италиански език онлайн!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283