Курсове за възрастни Немски език, А1.1

Schritte International, ниво А1.1 е начален курс за изучаване на немски език, в който се започва от азбуката и буквосъчетанията. Той е подходящ за Вас, ако никога не сте изучавали езика и желаете да получите начални знания по граматика и произношение.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Въвеждане на азбука, на въпросителни имена; използване на глаголи в ед.ч;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Въвеждане на определителни членове за м.р, ж.р, ср.р и мн.ч;
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Въвеждане на лични местоимения; спрягaне на глаголи; въвеждане на предлога „от”
   160 мин.
  • Лекция 2
   Използване на притежателни местоимения, Въвеждане на личните местоимения в ед. Ч.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Спрягане на глагола „живея” и спом. глагол ”имам”. Въвеждане на предлога „в”
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Отговаряне на въпроси, въвеждане на мн.ч; използване на неопределителен член;
   160 мин.
  • Лекция 2
   Въвеждане на определителен член за отрицание. Мн. Ч.. На същ. Имена. Спрягане на глагола „храня се”.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Използване на определителните членове, въвеждане на локални прилагателни имена за място.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Въвеждане на прилагателни имена. Използване на отрицание във съобщителни изречения. Спрягане на глагола „харесвам”.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Въвеждане на глаголи с представка и тяхната употреба. Спрягане на глаголите „виждам” и „работя”.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Използване на глаголите в изречението и тяхната позиция. Въвеждане на предлозите „на”, „във”, „от-до”.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Въвеждане на именителен падеж. Отговаряне на въпроси с да и не.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Спрягане на глаголите чета, срещам се, спя, пътувам, взимам и модалния глагол бих искала.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Въвеждане на модалните глаголи мога и искам и употребата им в изречения.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Въвеждане на перфектно време със спомагателния глагол съм и имам.
   160 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Практически упражнения.
   180 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   120 мин.
 • Офис Лозенец (бул. "Черни връх" 70-72, ет.1) Стартира на: 24.09.2018

 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 03.09.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 18.09.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? можете да се представяте и да задавате въпроси на други при запознанстваможете  да попълвате лични данни във формуляриможете да броите на немски,  да се ориентирате в информация за цени и количества на продукти и да водите разговор в магазинаможете да разговаряте за хобитата симожете да питате за часа и да отговаряте ако вие сте запитаниможете да разказвате какво сте правили в минали моменти <