Курсове за възрастни Немски език, А2.1

Schritte International, ниво А2.1 е курс, който има за цел да надгражда граматическите познания, с включени до този момент трите от общо четири падежни форми и да обогатява Вашия речников запас от думи, което ще Ви подготви да изразявате личното си мнение, да разказвате за минали случки и да съставяте сложно-съставни изречения.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Минало време на глаголите с делими представки;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на съюза „защото”; предлози, изискващи дателен падеж;
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 1.
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Предлози, изискващи дателен или родителен падеж в зависимост от употребата,
   160 мин.
  • Лекция 2
   Глаголи, които се използват за предлози, изискващи дателен или родителен падеж
   180 мин.
  • Лекция 3
   Предлози за място, образуване на глаголи с посочените предлози.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2.
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Неопределитено местоимение в именителен падеж.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Неопределитено местоимение във винителен падеж.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3.
   20 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Употреба на съюза „ако” и структура на сложното изречение
   160 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 4.
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Възвратни глаголи, употреба
   160 мин.
  • Лекция 2
   Глаголи, изискващи определени предлози,
   180 мин.
  • Лекция 3
   Формулиране на въпросителни думи, включващи предлози.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 5.
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Претеритум /форма за минало време/ на модалните глаголи
   160 мин.
  • Лекция 2
   Съюз „че” : употреба и структура на изречението.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 6.
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Употреба на дателен падеж – пряко и непряко допълнение
   160 мин.
  • Лекция 2
   Притежателно местоимение в именителен и винителен падеж.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 7.
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Практически уоражнения.
   180 мин.
  • Тест 2
   Финален тест.
   120 мин.
 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 27.09.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? можете да участвате в по-задълбочен неофициален разговор на разнообразни теми, както и да провеждате основен делови разговорможете да оставяте и да прослушвате по-комплексни съобщения на телефонен секретар и да водите не само лична, но и основна служебна кореспонденцияможете да четете и разбирате статии и интервюта на основни темиможете да направите поръчка в заведение и сте запознати с основни фрази и етикет при гостуванеможете да съставяте кратки бележки, писма, пощенски картички <