Курсове за възрастни Немски език, А2.2

Schritte International, ниво А2.2 е курс завършващ така нареченото основно ниво в немския език. Вие ще можете да провеждате разговори във всяка ситуация от реалния живот.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Изразяване на несъгласие, желания, предложения. Планиране и изготвяне на графици.
   180 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 1.
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Подчинително наклонение на част от модалните глаголи
   160 мин.
  • Лекция 2
   Склонение на прилагателните имена, неопределителен член
   180 мин.
  • Лекция 3
   Образуване и употреба на сравнителна и превъзходна степен. Употреба на сравнителните частици.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2.
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Образуване и употреба на страдателен залог – сегашно време
   160 мин.
  • Лекция 2
   Склонение на прилагателните имена – пълен член,
   180 мин.
  • Лекция 3
   Образуване на прилагателни и съществителни имена и определени представки и настваки.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 3.
   20 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Предлози за място. Образуване на прилагателни имена с определени наставки
   160 мин.
  • Лекция 2
   Предлози за място – продължение, склонение на прилагателните имена при липса на пълен или кратък член.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 4.
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Изрази за посоки. Описание на места. Лексика за пътувания.
   160 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Употреба на предлози за време.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Образуване на непреки въпроси с въпросителни местоимения
   180 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на глагола „lassen” – функция и значение на изречението
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Образуване на умалителна форма.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Съставяне на сложни изречения.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Практически упражнения
   160 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   120 мин.
 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 26.09.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? можете да пишете и разбирате по-комплексни писма, имейли, съобщения и обявиможете да се справяте с по-сложни обяснения при ориентиране в населено мястоможете да си служите с по-усложнени граматични конструкции писмено и устноможете да откривате връзки между групи думи и сами да образувате сложни думи и изреченияможете да разговаряте на по-специализирани теми, като например банкови операции <