Курсове за възрастни Немски език, B1.1

Schritte International, ниво B1.1 е първият курс от така нареченото средно ниво, което има за цел да Ви даде увереността да използвате езика с лекота като разказвате за минали събития , да съставяте съчинения и текстове в публицистичния жанр, както и активно да участвате в дискусии, да давате съвети и препоръки.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Преговор – образуване на сложни изречения, сегашно и минало време. Употреба на съюза „когато” с темпорално занчение.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Писане на съобщения във вестник, радиопредавания и репотражи
   180 мин.
  • Лекция 3
   Образуване на минали времена на силните глаголи – претеритум и плусквамперфект
   160 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 1.
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Употреба на съюза „макар че”, структура на сложното изречение..
   180 мин.
  • Лекция 2
   Относителни местоимения и относително изречение.
   160 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 2.
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Разговори, свързани с отпуската, разсъждения върху статистически данни.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Образуване и употреба на родителен падеж.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Сегашно време на страдателния залог
   160 мин.
  • Лекция 4
   Страдателен залог при модалните глаголи – употреба.
   160 мин.
  • Тест 5
   Текущ тест към урок 3.
   20 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Употреба на съюза „когато” с темпорално значение. Образуване на изречения
   180 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на предлога „заради”. Структура на изречението.
   160 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 4.
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Употреба на инфинитивна форма на глагола със съюза „да”.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Кандидатстване за работа, интервю. Разговори свързани с търговия
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 5.
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Обсъждане на работата в екип, идеи за развитие на фирма
   180 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Образуване на сложно изречение със съюзите „не само, но и „ с инфинитивна форма на глагола..
   180 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Практически упражнения.
   160 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   120 мин.
 • Офис Лозенец (бул. "Черни връх" 70-72, ет.1) Стартира на: 02.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? можете да разбирате и разказвате по-дълги истории в минало и бъдеще времеможете да слушате и коментирате радиоинтервюта на разнообразни актуални темиможете да разбирате и обсъждате писмени информации и статистики на комплексни теми, както и да формулирате и обсъждате аргументи за и противможете да правите предложения, да давате съвети, да критикувате и да реагирате на критикаможете да съставяте писмени кандидатури и запитвания <