Курсове за възрастни Немски език, B2.1

Sicher! B 2.1 е курс, който има за цел да автоматизира, надгради и доразвие придобитите от Вас знания и умения по немски език в ниво B1. Той ви предоставя възможност да дадете широта и простор на своята мисъл, облечена в изразните средства на чуждия език, да се ориентирате без проблем в глобалния свят и неговото многообразие.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Съставни съюзи.; Позиция на обстоятелствените пояснения и допълненията в главното изречение;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Словообразуване: наставки при съществителните имена
   160 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Страдателен залог на състоянието; от и чрез в изречения със страдателен залог.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Словообразуване: представки при съществителните имена.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Подчинени обстоятелствени изречения за причина и основание – защото, затова,
   160 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Предлози поради, въз основа на, благодарение на с родителен падеж, от и пред с дателен падеж;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно и минало причастие.; Препращане в текст – езикови средства;
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Словообразуване: наставки при прилагателните имена
   160 мин.
  • Лекция 2
   Глагол + инфинитив без zu – употреба в сегашно и минало време; Словообразуване
   160 мин.
  • Лекция 3
   Изречения с че и техните съответствия: инфинитив с zu; изречения с че като алтернатива на допълнение в изречението;
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Безсъюзни обстоятелствени изречения за условие
   160 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени обстоятелствени изречения за време; Предлози преди и след с дателен падеж; Словообразуване: наставка –weise
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Глаголът lassen – употреба с инфинитив и в минало време;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Futur II – бъдеще предварително време и наречия за изразяване на вероятности и предположения, отнасящи се за миналото;
   160 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Значения и употреба на условно наклонение – Konjunktiv II.; Прилагателни имена с предлози – особености и употреба
   180 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Практически упражнения.
   160 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   120 мин.
 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 25.09.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? можете да се ориентирате свободно и без проблеми в медийния святможете да разбирате административни информации и да си служите успешно с тяхможете успешно да прилагате придобитите навици и умения по отношение на професионалната комуникацияможете да разбирате и да си служите с информация, свързана с грижата за тялото и здраветоможете свободно да работите с информации за немскоговорящите страни, да планувате частни и служебни пътувания до отделни точки в тях, както и сами да се справяте без проблем, попадайки в немскоезична странаможете да се ориентирате добре във възможностите, които предлага немскоговорящия свят по отношение на образованието и професионалната реализацияможете да изразявате позицията си по актуални теми и проблеми, свързани с личния живот, работата, обществената среда и природатаможете да използвате още по-комплексни граматически структури <