Курсове за възрастни Немски език, B2.2

Sicher! B 2.2 е курс, който Ви дава истинската свобода, която Вие търсите при изучаването на чужд език. Той премахва границите в разбирането, изразяването и цялостната езикова реализация.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Обобщаващи подчинени относителни изречения;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Изречения за сравнение с колкото …, толкова …
   160 мин.
  • Лекция 3
   Неопределителни местоимения – форми, функция, употреба
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Субективно значение на модалния глагол трябва;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Словообразуване: отглаголни съществителни
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 2
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Подчинени условни изречения с ако, в случай, че и техните алтернативи; Подчинени изречения за отстъпка;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени обстоятелствени изречения за последици с така че, следователно, поради това и техните алтернативи
   160 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Съществителни имена с предлози – особености и употреба
   160 мин.
  • Лекция 2
   Устойчиви съчетания – идиоми; Словообразуване;
   180 мин.
  • Лекция 3
   Представки и наставки за образуване на прилагателни имена с отрицателно значение
   160 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Алтернативи на страдателен залог – прилагателни с наставки –bar, -lich, sein+ zu+ Infinitiv, sich lassen +Infinitiv; Безподложни изречения;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени обстоятелствени изречения за начин с благодарение на това че, като, без да, вместо да и техните алтернативи
   160 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Разширени причастия – функция и употреба;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени изречения за противоположност с докато, а, за разлика от това
   160 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Причастията като съществителни имена – образуване, склонение, функция; Словообразуване: свързващият елемент, s- при същест. имена
   180 мин.
  • Тест 2
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Практически упражнения.
   160 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   120 мин.
 • Офис Лозенец (бул. "Черни връх" 70-72, ет.1) Стартира на: 14.07.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? можете свободно и без ограничения да изразявате позицията си по актуални теми и проблеми, свързани с личния живот, професионалната сфера, обществото и природата средаможете безпроблемно да боравите с изразните средства от областта на обслужването, здравеопазването, образованието и др.можете да разбирате, свободно да си служите и прилагате в общуването си идиоматични изрази, характерни за немския езикможете да използвате още по-комплексни граматически структуриможете конкурентноспособно да използвате придобитите и сертифицирани знания по немски език за осъществяване на професионалните си амбицииможете свободно да общувате и да изразявате себе си на немски език <