Подготвителен курс за CAE

Сертификатни курсове

За кого е подходящ?

Ако сте решили да се явите на изпит за CAE, ние с удоволствие ще Ви помогнем за Вашата подготовка. Ще имате възможност да попаднете в реална изпитна среда и да упражните четирите компонента в необходимото за това време.

Какво ще можеш след завършването на курса?
Какво ще можете след курса...
Урок 1
Преглед на основните времена в английския език. Формиране на думи с помоща на представки и надставки. Трансформация на думи. 180 мин.
Избиране на заглавия за отделни абзаци. Фразеологизми със съществителни имена. Писане на официялно писмо след дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 1 30 мин.
Урок 2
Герундийна и инфинитива форма на глаголи. Сложни съставни изречения. Слушане и допълване на текст. 150 мин.
Думи, които често се бъркат. Формиране на нови фрази. Писане на официално предложение. 180 мин.
Текущ тест към урок 2 30 мин.
Урок 3
Форми за изразяване на действие в бъдеще време и тяхната употреба. Работа с тематични текстове. 150 мин.
Изрази свързани с възраст/век. Фразеологични глаголи с противоположни предлози. Писане на официално писмо след дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 3 30 мин.
Урок 4
Пълен преговор на миналите времена и тяхната употреба. Изрази и фразеологизми с думи от фауната. 150 мин.
Избиране на подходяща дума за запълване на текст (предлог, фразеологичен израз или колокация). Писане на благодарствено писмо. 180 мин.
Текущ тест към урок 4 30 мин.
Урок 5
Употреба на непреки въпроси и преразказно наклонение в английския език. Прякя реч. Дискусия. 150 мин.
Формиране на нови думи и изрази. Слушане на кратки откъси и свързването им с определени словосъщетания. Писане на кореспонденция. 180 мин.
Текущ тест към урок 5 30 мин.
Урок 6
Употреба на сложни модални глаголи. Изразяване на намерения и възможности. Глаголи свързани с движение и гледане. 150 мин.
Изрази свързани с опозиция. Множествен избор от затворен тип. Писане на есе след предварително обсъждане на темата. 180 мин.
Текущ тест към урок 6 30 мин.
Урок 7
Използване на фрази свързани с сегашни и минали причастия. Определяне на тематиката на текст. Слушане и допълване на изречения. 150 мин.
Предлозите off и in във фразеологични глаголи. Писане на заявление за участие в различен тип събития. 180 мин.
Текущ тест към урок 7 30 мин.
Урок 8
Втори и трети тип условни наклонения. Смесване на различни типове условности в минало време. 150 мин.
Изрази с думата end. Дискутиране на глобални проблеми. Писане на статия за списание базирана на обсъждането. 180 мин.
Текущ тест към урок 8 30 мин.
Урок 9
Страдателен залог в различните му форми и времена. Упражнение и трансформации свързани със страдетелният залог. 150 мин.
Фразеологични глаголи с различни противоположни представки. Множествен избор от затворен тип. Писане на доклад. 180 мин.
Текущ тест към урок 9 30 мин.
Урок 10
Изразяване на желания и условност чрез смесен тип наклонение. Слушане с правене на избор от множество отговори. 150 мин.
Фрази и словосъчетания свързани с бизнес и пазаруване. Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на доклад. 180 мин.
Текущ тест към урок 10 30 мин.
Урок 11
Употреба на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и числителни имена. Речев запас свързан с изкуство и забавление. 150 мин.
Фразеологични глаголи с три и повече части. Множествен избор от затворен тип. Писане на мнение за събитие или художествено произведение. 180 мин.
Текущ тест към урок 11 30 мин.
Урок 12
Упражнение върху емфатични изречения, инверсия и смяна на словоред. Наречия и техните значения. 150 мин.
Изрази свързани със земя, почва и свят. Употреба на моделите с множествен избор. Писане на официално предложение. 180 мин.
Текущ тест към урок 12 30 мин.
Финален тест 150 мин.
Направи безплатен тест

Ако не си сигурен в езиковото си ниво, направи безплатен тест в нашата платформа.

  • Лесно и бързо
  • Тест за всеки език
  • Преглед на грешките
  • Безплатни консултации
Направи безплатен тест
Често задавани въпроси
Курсовете в Интелект обичайно продължават между 2 и 3 месеца, като за това време се покрива едно езиково ниво. В тези часове имате включен освен часове на живо, така и работа в нашата интелигентна платформа Intellect Modus.
Обичайно занятията се провеждат два пъти седмично по 3 астрономически часа. Възможно е курсът да е с различен интензитет, ако това е необходимо за по-бързото Ви навлизане в материала.
Да, предлагаме както присъствени, така и онлайн курсове, в специално разработена платформа на езикови училища Интелект. В случай, че искате да разгледате и нашите онлайн курсове, заповядайте на www.intellectica.online
Преподавателите ни са квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на преподаването на чужд език. Можете да разгледате профилите им на нашия уебсайт или да попитате наш администратор.
Всеки урок включва граматика, лексика, слушане, говорене и писане, за да можете да развивате адекватно всички свои сетива. Програмата е добре балансирана и постепенно Ви води през дебрите на езика.
Всички учебни материали се закупуват допълнително. Интелект може да Ви осигури материали, като имате възможност и Вие да си ги осигурите, в случай, че вече имате учебника или желаете да си го набавите сами.
Да, предлагаме безплатен входящ тест, който с голяма точност определя езиковото Ви ниво. В повечето случаи ще Ви помолим да попълните този тест, за да сме сигурни, че това наистина е Вашето ниво и групата, в която сте включен е за Вас.
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е твоят личен електронен дневник, който ти помага бързо и лесно да следиш всички свои активности, както и да решаваш тестове, за по-бърз напредък в езиковото си обучение.

Персонализирано обучение

Това приложение е направено изцяло за теб. Ще имаш напомняния за всяко домашно или тест и никога няма да пропускаш новостите.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация

Учи думи с лекота и Word by Intellect

Intellect Word! е авторска програма за лингвистично развитие, основана на принципите на space repetition модела SuperMemo+, в симбиоза с трудовете на Тони Бюзан и Pimsleur, разработена и построена в златното сечение на Фибоначи. Проучванията, изработката и реализацията на Intellect Word! проекта са резултат от дългогодишна работа на RND отдела на Училища Интелект.

Запаметявай по-лесно, методично и бързо.

Ние ще запомним и проследим твоите знания, позволявайки на думите в паметта ти да бъдат преговорени в точния момент.

Избери straight или reverse метод за учене.

За нашата практика от над 23+ години, установихме, че има два типа хора: такива, които учат от по-добре познатия за тях език и такива, които учат от новия за тях език.

Започни да учиш думи сега

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, B1.2

Нямам препоръки, страхотни сте. Постигнали сте оптимално натоварване с две посещения седмично. Обема нов материал също е оптимален. За часа на приключване на занятията, ако имаме въпроси има удължение от няколко минути, което е положително. Съжалявам, че не ви намерих по-рано.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А2.2

До момента съм впечатлена от търпението, отзивчивостта, старанието, усърдието и вниманието което получавам от нашата учителка. Изключителен преподавател, казвам го от позицията на учител с повече от 30 години стаж. Сърдечно благодаря! Не съм очаквала след двуседмично обучение да имам толкова познания и да развия умения за четене, говорене и писане на немски език.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А1

Много добър преподавател с разчупен подход на преподаване, което отговори на моите очаквания. Бих продължила обучението си на по-късен етап.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А1

С благодарност за много високото и професионално равнище на преподаване - с отдаденост и едновременно - гъвкавост спрямо нивото на обучаемите, оптимално темпо, ясно и стегнато поднасяне на граматическите правила.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Искам да изкажа огромната си благодарност към моята преподавател, благодаря за професионалното отношение, търпението и спокойствието. През цялото време беше много приятно за мен, не изпитвах притеснение и нещата се случваха с лекота. Благодарна съм и за безценните съвети и съпорта и искам да кажа, че обучението беше много полезно за мен. Ще препоръчам Intellect на всеки, който се интересува от езиково обучение. Благодаря Ви още веднъж.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше изключително полезно за мен! Успях да подобря нивото си, а работата с преподавателката ми беше повече от удоволствие!

Запази своето място сега

Побързай да заявиш своето място, курсовете ни са с ограничен брой участници и местата свършват бързо.

Направи запитване