Подготвителен курс за CAE

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Ако сте решили да се явите на изпит за CAE, ние с удоволствие ще Ви помогнем за Вашата подготовка. Ще имате възможност да попаднете в реална изпитна среда и да упражните четирите компонента в необходимото за това време.

Какво ще можеш след завършването на курса?

Какво ще можете след курса...


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Преглед на основните времена в английския език. Формиране на думи с помоща на представки и надставки. Трансформация на думи. 180 мин.
Избиране на заглавия за отделни абзаци. Фразеологизми със съществителни имена. Писане на официялно писмо след дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 1 30 мин.

Урок 2
Герундийна и инфинитива форма на глаголи. Сложни съставни изречения. Слушане и допълване на текст. 150 мин.
Думи, които често се бъркат. Формиране на нови фрази. Писане на официално предложение. 180 мин.
Текущ тест към урок 2 30 мин.

Урок 3
Форми за изразяване на действие в бъдеще време и тяхната употреба. Работа с тематични текстове. 150 мин.
Изрази свързани с възраст/век. Фразеологични глаголи с противоположни предлози. Писане на официално писмо след дискусия. 180 мин.
Текущ тест към урок 3 30 мин.

Урок 4
Пълен преговор на миналите времена и тяхната употреба. Изрази и фразеологизми с думи от фауната. 150 мин.
Избиране на подходяща дума за запълване на текст (предлог, фразеологичен израз или колокация). Писане на благодарствено писмо. 180 мин.
Текущ тест към урок 4 30 мин.

Урок 5
Употреба на непреки въпроси и преразказно наклонение в английския език. Прякя реч. Дискусия. 150 мин.
Формиране на нови думи и изрази. Слушане на кратки откъси и свързването им с определени словосъщетания. Писане на кореспонденция. 180 мин.
Текущ тест към урок 5 30 мин.

Урок 6
Употреба на сложни модални глаголи. Изразяване на намерения и възможности. Глаголи свързани с движение и гледане. 150 мин.
Изрази свързани с опозиция. Множествен избор от затворен тип. Писане на есе след предварително обсъждане на темата. 180 мин.
Текущ тест към урок 6 30 мин.

Урок 7
Използване на фрази свързани с сегашни и минали причастия. Определяне на тематиката на текст. Слушане и допълване на изречения. 150 мин.
Предлозите off и in във фразеологични глаголи. Писане на заявление за участие в различен тип събития. 180 мин.
Текущ тест към урок 7 30 мин.

Урок 8
Втори и трети тип условни наклонения. Смесване на различни типове условности в минало време. 150 мин.
Изрази с думата end. Дискутиране на глобални проблеми. Писане на статия за списание базирана на обсъждането. 180 мин.
Текущ тест към урок 8 30 мин.

Урок 9
Страдателен залог в различните му форми и времена. Упражнение и трансформации свързани със страдетелният залог. 150 мин.
Фразеологични глаголи с различни противоположни представки. Множествен избор от затворен тип. Писане на доклад. 180 мин.
Текущ тест към урок 9 30 мин.

Урок 10
Изразяване на желания и условност чрез смесен тип наклонение. Слушане с правене на избор от множество отговори. 150 мин.
Фрази и словосъчетания свързани с бизнес и пазаруване. Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на доклад. 180 мин.
Текущ тест към урок 10 30 мин.

Урок 11
Употреба на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и числителни имена. Речев запас свързан с изкуство и забавление. 150 мин.
Фразеологични глаголи с три и повече части. Множествен избор от затворен тип. Писане на мнение за събитие или художествено произведение. 180 мин.
Текущ тест към урок 11 30 мин.

Урок 12
Упражнение върху емфатични изречения, инверсия и смяна на словоред. Наречия и техните значения. 150 мин.
Изрази свързани със земя, почва и свят. Употреба на моделите с множествен избор. Писане на официално предложение. 180 мин.
Текущ тест към урок 12 30 мин.
Финален тест 150 мин.

Клиентите за нас

Христо Б.

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Ева К.

Ева К.
Оценка: 5 / 5
Курсовете, които езикови училища Интелект предлагат онлайн са една страхотна находка. Времето отделно за обучение е ценно и затова аз лично желая да е ползотворно. В тази връзка мога да кажа, че времето което отделих за онлайн курса беше изпълнено с много знания и определно беше ползотворно за мен. Със сигурност бих изкарала повече от един курс. Професионализмът е на високо ниво и това определно си личи. Специални благодарности на целия екип на езикови училища Интелект.

Цветелина П.

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Константин Ц.

Константин Ц.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от цялостния процес на обучението. Организацията е страхотна. Учебникът е компактно направен и има всичко необходимо.

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283