Курсове за възрастни Подготвителен курс за CAE

Ако сте решили да се явите на изпит за CAE, ние с удоволствие ще Ви помогнем за Вашата подготовка. Ще имате възможност да попаднете в реална изпитна среда и да упражните четирите компонента в необходимото за това време.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Преглед на основните времена в английския език. Формиране на думи с помоща на представки и надставки. Трансформация на думи.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Избиране на заглавия за отделни абзаци. Фразеологизми със съществителни имена. Писане на официялно писмо след дискусия.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 1
   30 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Герундийна и инфинитива форма на глаголи. Сложни съставни изречения. Слушане и допълване на текст.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Думи, които често се бъркат. Формиране на нови фрази. Писане на официално предложение.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 2
   30 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Форми за изразяване на действие в бъдеще време и тяхната употреба. Работа с тематични текстове.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Изрази свързани с възраст/век. Фразеологични глаголи с противоположни предлози. Писане на официално писмо след дискусия.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3
   30 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Пълен преговор на миналите времена и тяхната употреба. Изрази и фразеологизми с думи от фауната.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Избиране на подходяща дума за запълване на текст (предлог, фразеологичен израз или колокация). Писане на благодарствено писмо.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 4
   30 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Употреба на непреки въпроси и преразказно наклонение в английския език. Прякя реч. Дискусия.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Формиране на нови думи и изрази. Слушане на кратки откъси и свързването им с определени словосъщетания. Писане на кореспонденция.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 5
   30 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Употреба на сложни модални глаголи. Изразяване на намерения и възможности. Глаголи свързани с движение и гледане.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Изрази свързани с опозиция. Множествен избор от затворен тип. Писане на есе след предварително обсъждане на темата.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 6
   30 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Използване на фрази свързани с сегашни и минали причастия. Определяне на тематиката на текст. Слушане и допълване на изречения.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Предлозите off и in във фразеологични глаголи. Писане на заявление за участие в различен тип събития.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 7
   30 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Втори и трети тип условни наклонения. Смесване на различни типове условности в минало време.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Изрази с думата end. Дискутиране на глобални проблеми. Писане на статия за списание базирана на обсъждането.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 8
   30 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Страдателен залог в различните му форми и времена. Упражнение и трансформации свързани със страдетелният залог.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Фразеологични глаголи с различни противоположни представки. Множествен избор от затворен тип. Писане на доклад.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 9
   30 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Изразяване на желания и условност чрез смесен тип наклонение. Слушане с правене на избор от множество отговори.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Фрази и словосъчетания свързани с бизнес и пазаруване. Приучаване към моделите с множествен избор. Писане на доклад.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 10
   30 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Употреба на сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и числителни имена. Речев запас свързан с изкуство и забавление.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Фразеологични глаголи с три и повече части. Множествен избор от затворен тип. Писане на мнение за събитие или художествено произведение.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 11
   30 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Упражнение върху емфатични изречения, инверсия и смяна на словоред. Наречия и техните значения.
   150 мин.
  • Лекция 2
   Изрази свързани със земя, почва и свят. Употреба на моделите с множествен избор. Писане на официално предложение.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 12
   30 мин.
  • Тест 4
   Финален тест
   150 мин.

Детайли за курса