Галя Бендурска
Галя Бендурска

05.10.2022приблизително 7 минути

Ползите и предимствата на онлайн формата на обучение - част 2

Продължение на част 1

 

4. Спестявате на време за придвижване 

Следващо предимство произхождащо от предходното е спестяването на време от придвижване от точка А до точка В. При онлайн обучението не е необходимо физически да присъствате в класната стая на центъра за обучение, което ви спестява първо време и второ транспортни разходи. Онлайн обучението „скъсява“ дистанциите и предоставя равен достъп на всеки един курсист, независимо от местоположението му.

 
 

5. Финансова достъпност

Друго предимство на онлайн обучението са намалените финансови разходи. Онлайн обучението е далеч по-достъпно финансово в сравнение с присъственото обучение. Това е така, защото онлайн обучението елиминира разходите за транспорт, паркинг и други допълнителни разходи, които изисква присъственото обучение. 

6.Подхожда на разнообразни стилове на обучение и се адаптира спрямо нуждите на курсиста

Както знаем всеки един обучаващ се има различен стил на учене, някои учат визуално, докато други предпочитат да учат чрез аудио. По същия начин някои ученици са по-съсредоточени в групова форма на обучение, а други когато са самостоятелни. Системата за онлайн обучение предоставя и възможността за различни форми на обучение, които съответно са групова и индивидуална. Индивидуално онлайн обучение е обучение, което може да бъде персонализирано спрямо нуждите и изискванията на всеки курсист. Това е най-добрият начин да се създаде перфектна учебна среда, подходяща за нуждите на всеки конкретен човек.

7. Комуникация и контакт с преподаватели в реално време

Онлайн обучението предоставя и възможността за конферентен разговор, което прави обучението - диалог, а не монолог, както е при повечето онлайн курсове под формата на видеозаписи, които се предлагат на пазара. Ако искате да зададете въпрос или имате нужда от допълнително разяснение относно учебния материал, можете да го направите във всеки един момент по време на урока. Също така при директен контакт, преподавателят ще ви подкрепи по време на вашето обучение, като ви дава обратна връзка за задачите, които извършвате и дори ще може в конкретен момент да отстрани всякакви съмнения относно знанията ви, които могат да изникнат по време на обучението. Освен това след урока преподавателят е само на един имейл разстояние и винаги ще имате възможност да отговорите на питанките си, дори и те да са възникнали след като урокът е приключил, без да е необходимо да чакате до следващия такъв. 

 
 

8. Нови форми взаимодействие

Благодарение на новите технологии и осъществяването на онлайн комуникация вече е възможно да се видят резултатите от дейности, тестове или изпити, които сте направили, незабавно и по различен начин, било чрез имейл от преподавателя или от системното оценяване на онлайн платформата, в която се обучавате. Следователно, по този начин можете да имате конструктивна обратна връзка за дейностите и тестовете, които правите по време на обучението си почти веднага. Освен това, ако се наложи да се разшири информацията по определена тема само с един клик преподавателите имат възможността да ви предоставят допълнителни материали по всяко едно време. 

9. Ефективност

Онлайн обучението предоставя възможността и на преподавателите по по-ефективен начин да преподават уроци на учениците чрез редица инструменти като видеоклипове, PDF файлове, подкасти, дигитални книги и много други. Така, използвайки всички тези инструменти като част от своите планове за уроци, учителите разширяват уроците отвъд традиционните учебници. В резултат, на което включвайки онлайн ресурси, учителите стават по-ефективни и иновативни в начина на преподаване на материала, което води до повишаване на интереса на обучаващия се, тъй като всеки курсист възприема по различен начин материала. Затова при тази форма на обучение няма значение по какъв метод ученикът заучава новата информация, било то чрез визуален, акустичен или пък кинестетичен метод. Онлайн обучение улеснява достъпа на всеки един до информацията, благодарение на голямото разнообразие от методи за обучение и инструменти, които могат да се прилагат в подкрепа на обучаващия се.

10. Незабавна актуализация

Друго предимство на онлайн обучението е скоростта му да се актуализира за разлика от традиционното – офлайн обучение. Вземайки под внимание форматът, в който работи, онлайн формата на обучение може непрекъснато да се променя и подобрява, като допълнително улеснява както процеса на обучение, така и този на преподаване и всичко това благодарение на голямото разнообразие от инструменти и методологии. 

По този начин онлайн обучението позволи на нас да продължим процеса си на работа, а на хиляди курсисти да получат достъп до качествено обучение, което обучение бе приспособено спрямо нуждите на всеки един курсист. В резултат на посочените по-горе предимства и ползи, онлайн обучението е всъщност много удобен и гъвкав метод, който позволи и позволява на хиляди хора да преминат обучението си успешно като по нищо не отстъпва на традиционното обучение. Разбира се все още има много аспекти и идеи, по които ще продължим да работим, за да развием и увеличим още повече неговите ползи в процеса на преподаване и обучение.

Надяваме се статията да Ви е харесала. Благодарим за отделеното време!