Курсове за деца Close Up, A2

Системата е разработена съвместно с National Geographic. Предложените текстове представляват адаптация на едни от най-интересните и успешни статии на списанието. Учениците се научават да говорят по разнообразни теми, използвайки умело всички граматически времена и сложни езикови структури. Обучението по езика върви паралелно с развиването на интелекта на учениците, обогатяването на общата им култура и хармоничното им изграждане като личности.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Сегашно просто време. Наречия за честота. Числа. Дати.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Въпросителни думи. Месеци. Националности.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Сегашно продължително време. Семейство.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Минало просто време. Външен вид. Характер.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "used to";
   90 мин.
  • Лекция 3
   Минало продължително време. Предлози,
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 1, 2
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Сегашно продължително време за бъдещи планове и уговорки.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Предлози за време, място, посока.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Парти и технология. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Бъдеще просто време, "be going to". Професии.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Бройни и небройни същестшителни имена. Пазаруване.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Числителни имена. Пари и храна.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 3, 4
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Сегашно перфектно просто време. Дом и стая.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употрена на "for", "since".
   90 мин.
  • Лекция 3
   Притежателни местоимения.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Показателни местоимения.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Градове и държави. Сгради.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Определителни членове. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 5, 6
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор на уроци 1-6
   90 мин.
  • Лекция 2
   Междинен тест
   90 мин.
  • Лекция 3
   Преразказ на книга.
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Условни изречения: нулев и първи тип.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Герундий, инфинитив.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Хобита.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Модални глаголи за съвет, позволение. Спорт.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Модални глаголи за способност, намерение. Колокации.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модални глаголи за необходимост, задължение. Фразеологични глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 7, 8
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Относителни местоимения. Ваканции.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Наречия. Блог.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Положителни и отрицателни емоции.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Страдателен залог: сегашно и минало просто време.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Пътуване и транспорт. Колокации.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Покана. Употреба на модални глаголи.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 9, 10
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Сравнителна степен на прил. имена и наречия.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Превъзходна степен на прил. имена и наречия. Лекцика: време.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Изразяване на прилики и разлики. Писане на пощенска картичка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Учебна тетрадка. Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Словоред на прилагателните имена. Околна среда и жишотни.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Прилагателни имена с наставки: "-ing", "-ed". "Wh-" въпроси.
   90 мин.
  • Лекция 3
   Писане на доклад. Даване на препоръка.
   90 мин.
  • Лекция 4
   Преговор на уроци 11, 12
   90 мин.
  • Тест 5
   Учебна тетрадка. Тест 12
   90 мин.
 • Годишен преговор

  • Лекция 1
   Преразказ на книга.
   90 мин.
  • Тест 2
   Финален тест.
   90 мин.
 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 02.10.2018

 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 02.10.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 02.10.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 02.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? След приключване на курса Close-Up A2, Вашето дете ще може да: -          Чете и разбира текстове с обем от около 600 думи; -          Използва прости и перфектни сегашни, минали и бъдещи времена; -          Борави със сравнително богат речников запас от думи, свързани със заобикалящия го свят; -          Борави относително добре с всички прости и продължителни времена, разпознава сегашно перфектно време. -          Използва добре условни изречения от нулев и първи тип; -          Говори сравнително свободно на теми, засягащи ежедневието, хобита, семейството, дома, пътувания и др. -          Пише кратки разкази и писма, като се съобразява с жанра и разказните времена; -          Слуша, разбира и лесно извлича основна информация в потока на речта;   <