Close Up, A2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Системата е разработена съвместно с National Geographic. Предложените текстове представляват адаптация на едни от най-интересните и успешни статии на списанието. Учениците се научават да говорят по разнообразни теми, използвайки умело всички граматически времена и сложни езикови структури. Обучението по езика върви паралелно с развиването на интелекта на учениците, обогатяването на общата им култура и хармоничното им изграждане като личности.

Какво ще можеш след завършването на курса?

След приключване на курса Close-Up A2, Вашето дете ще може да:

-          Чете и разбира текстове с обем от около 600 думи;

-          Използва прости и перфектни сегашни, минали и бъдещи времена;

-          Борави със сравнително богат речников запас от думи, свързани със заобикалящия го свят;

-          Борави относително добре с всички прости и продължителни времена, разпознава сегашно перфектно време.

-          Използва добре условни изречения от нулев и първи тип;

-          Говори сравнително свободно на теми, засягащи ежедневието, хобита, семейството, дома, пътувания и др.

-          Пише кратки разкази и писма, като се съобразява с жанра и разказните времена;

-          Слуша, разбира и лесно извлича основна информация в потока на речта;

 Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Сегашно просто време. Наречия за честота. Числа. Дати. 90 мин.
Въпросителни думи. Месеци. Националности. 90 мин.
Сегашно продължително време. Семейство. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 1 90 мин.

Урок 2
Минало просто време. Външен вид. Характер. 90 мин.
Употреба на "used to"; 90 мин.
Минало продължително време. Предлози, 90 мин.
Преговор на уроци 1, 2 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 2 90 мин.

Урок 3
Сегашно продължително време за бъдещи планове и уговорки. 90 мин.
Предлози за време, място, посока. 90 мин.
Парти и технология. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 3 90 мин.

Урок 4
Бъдеще просто време, "be going to". Професии. 90 мин.
Бройни и небройни същестшителни имена. Пазаруване. 90 мин.
Числителни имена. Пари и храна. 90 мин.
Преговор на уроци 3, 4 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 4 90 мин.

Урок 5
Сегашно перфектно просто време. Дом и стая. 90 мин.
Употрена на "for", "since". 90 мин.
Притежателни местоимения. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 5 90 мин.

Урок 6
Показателни местоимения. 90 мин.
Градове и държави. Сгради. 90 мин.
Определителни членове. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Преговор на уроци 5, 6 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор на уроци 1-6 90 мин.
Междинен тест 90 мин.
Преразказ на книга. 90 мин.

Урок 7
Условни изречения: нулев и първи тип. 90 мин.
Герундий, инфинитив. 90 мин.
Хобита. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 7 90 мин.

Урок 8
Модални глаголи за съвет, позволение. Спорт. 90 мин.
Модални глаголи за способност, намерение. Колокации. 90 мин.
Модални глаголи за необходимост, задължение. Фразеологични глаголи. 90 мин.
Преговор на уроци 7, 8 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 8 90 мин.

Урок 9
Относителни местоимения. Ваканции. 90 мин.
Наречия. Блог. 90 мин.
Положителни и отрицателни емоции. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 9 90 мин.

Урок 10
Страдателен залог: сегашно и минало просто време. 90 мин.
Пътуване и транспорт. Колокации. 90 мин.
Покана. Употреба на модални глаголи. 90 мин.
Преговор на уроци 9, 10 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 10 90 мин.

Урок 11
Сравнителна степен на прил. имена и наречия. 90 мин.
Превъзходна степен на прил. имена и наречия. Лекцика: време. 90 мин.
Изразяване на прилики и разлики. Писане на пощенска картичка. 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 11 90 мин.

Урок 12
Словоред на прилагателните имена. Околна среда и жишотни. 90 мин.
Прилагателни имена с наставки: "-ing", "-ed". "Wh-" въпроси. 90 мин.
Писане на доклад. Даване на препоръка. 90 мин.
Преговор на уроци 11, 12 90 мин.
Учебна тетрадка. Тест 12 90 мин.

Годишен преговор
Преразказ на книга. 90 мин.
Финален тест. 90 мин.

Клиентите за нас

Емилия Б.

Емилия Б.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът по италиански е много полезен и приятен. Научавам много нови неща, с които обогатявам познанията си по езика. Препоръчвам онлайн обучението на Интелект като удобен и спестяващ времето начин за учене на езици с отлични преподаватели.

Цветелина П.

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Христо Б.

Христо Б.
Оценка: 5 / 5
Добра организация и преподавател. Бих препоръчал онлайн курсовете на всеки .

Десислава И.

Десислава И.
Оценка: 5 / 5
Много съм доволна от системата на преподаване и вниманието към детайлите. С нетърпение очаквам да подобря още повече знанията си и нивото на владеене на езика. Страхотно и удобно обучение!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283