Курсове за деца Happy Trails 1

За деца в начинаещ етап на образование ние в Интелект използваме системата Happy Trails. Учебникът е разделен на две части . Учениците опознават света чрез прекрасни снимки и текстове и се запознават с живота на своите връстници от много държави. Те разширяват хоризонтите си и развиват междукултурните си умения. Проекти, песни и игри гарантират, че тази система развива цялостно детето заедно с придобиването на знания по английски език. Учебникът проследява интересните приключения на леопарда Lеo, пандата Ty, суриката Mia и момченцето Trek, които пътуват в различни страни на света. Happy Trails е идеално въведение в анлийски език за първите две години от началното обучение. Широкото разнообразие от приключенски истории, комикси, проекти и игри обръщат внимание на силно визуалните нужди на учащите се на тази възраст, както и на тяхното чувство за приключения.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Въведение

  • Лекция 1
   Азбука (A-D)
   90 мин
  • Лекция 2
   Азбука (E-H)
   90 мин
  • Лекция 3
   Азбука (I-L)
   90 мин
  • Лекция 4
   Азбука (M-P)
   90 мин
  • Лекция 5
   Азбука (Q-T)
   90 мин
  • Лекция 6
   Азбука (U-Z)
   90 мин
  • Лекция 7
   Азбука - обобщение
   90 мин
  • Лекция 8
   Цветове
   90 мин
  • Лекция 9
   Числата от 1 до 10
   90 мин
 • Урок 1

  • Лекция 1
   Семейство; Определителен член a/an; Глаголът "to be" - положителна форма
   90 мин
  • Лекция 2
   Животни; Видео урок 1
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Прилагателни имена; Глаголът "to be" - отрицателна форма
   90 мин
  • Лекция 2
   Образуване на въпроси и отговори с глагола "to be" ; Видео урок 2
   90 мин
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Показателни местоимения "this/that","these/those"
   90 мин
  • Лекция 2
   Въпросителната дума "What";Видео урок 3
   90 мин
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор: Урок 1 - Урок 3
   90 мин
  • Лекция 2
   Игри
   90 мин
  • Тест 3
   Тест 1
   90 мин
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Конструкциите "Тhere is/isn't" и "There are/aren't"
   90 мин
  • Лекция 2
   Числата от 11 до 20; Употреба на въпроса "How many...?" ; Видео урок 4
   90 min
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Глаголът "have got" - положителна и отрицателна форма
   90 мин
  • Лекция 2
   Части на тялото, домашни любимци; Видео урок 5
   90 мин
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Въпроси и отговори с "have got" ; Притежателни прилагателни
   90 мин
  • Лекция 2
   Дрехи и предмети; Видео урок 6
   90 мин
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор: Урок 4 - Урок 6
   90 мин
  • Лекция 2
   Игри
   90 мин
  • Тест 3
   Междинен тест: Урок 1 - Урок 6
   90 мин
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Глаголът "can" - положителна и отрицателна форма и образуване на въпроси
   90 мин
  • Лекция 2
   Сегашно продължително време - положителна форма. Видео урок 7
   90 мин
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин
  • Лекция 4
   Коледа: лексика и упражнения
   90 мин
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Сегашно продължително време - отрицателна форма и образуване на въпроси
   90 мин
  • Лекция 2
   Лексика: спорт и активност; Видео урок 8
   90 мин
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Сегашно продължително време и въпроси, образувани с "What"
   90 мин
  • Лекция 2
   Заповедна форма. Конструкцията "Let's"; Лексика: музика и филми; Видео урок 9
   90 мин
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор: Урок 7 - Урок 9
   90 мин
  • Лекция 2
   Игри
   90 мин
  • Тест 3
   Тест 3
   90 мин
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Множествено число; Употреба на "some/any"; Лексика: обзавеждане, храна
   90 мин
  • Лекция 2
   Предлози; Образуване на въпроси: "Where is/are…?" ; Видео урок 10
   90 мин
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Сегашно просто време - продължителна и отрицателна форма.
   90 мин
  • Лекция 2
   Дните на седмицата. Видео урок 11
   90 мин
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Сегашно просто време - образуване на въпроси и отговори; "Wh-questions"
   90 мин
  • Лекция 2
   Лексика: природа и сезони; Видео урок 12
   90 мин
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор: Урок 10 - Урок 12
   90 мин
  • Лекция 2
   Игри
   90 мин
  • Тест 3
   Тест 4
   90 мин
 • Приказка 1

  • Лекция 1
   Червената шапчица
   90 мин
 • Приказка 2

  • Лекция 1
   Заекът и костенурката
   90 мин
 • Карнавал

  • Лекция 1
   Лексика: карнавал и празници
   90 мин
 • Великден

  • Лекция 1
   Великден: игри
   90 мин
  • Лекция 2
   Учебна тетрадка
   90 мин
 • Годишен преговор

  • Лекция 1
   Годишен преговор
   90 мин
  • Тест 2
   Финален тест
   90 мин

Детайли за курса

Какво ще научите? Разпознава буквите от английската азбука и умее да спелува думи;Чете и разбира кратки текстове на различни теми, съобразени с възрастта;Формира изречения от различен тип в основните времена Present Simple и Present Continuous;Пише съчинения с обем до 50 думи с помощта на насочващи въпроси;Прави кратки описания на своето семейство, приятели, заобикаляща среда;Слуша и разбира кратки диалози, съобразени с нивото;Чете адаптирана художествена литература и прави писмени преразкази на прочетеното;Прави описание на картина. <