World Wonders 2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Чете и разбира адаптирани текстове с обем от около 200 думи;
  • Използва усвоения речников запас от думи, свързани с образование, природа, опазване на околната среда, градска инфраструктура и др.;
  • Структурира изречения от различен тип, използвайки различни лични и притежателни местоимения, броими и неброими съществителни, герундий и модални глаголи;
  • Говори за събития от настоящето, миналото и бъдещето, използвайки прости, перфектни и продължителни времена;
  • Произнася правилно сложни буквосъчетания;
  • Отделя интонационно различните части на изречението и спазва ударенията;
  • Пише писмо, e-mail, пощенска картичка, плакат, доклат, както и съчинения с обем от 90 до 110 думи ( с помощта на опорни въпроси);
  • Чете адаптирана художествена литература и прави писмени преразкази на прочетеното.


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Въведение и преговор
Местоимения. Притежателни прилагателни имена. 90 мин.
Употреба на "There is/There are" 90 мин.
Въпросителни думи. Предлози за място 90 мин.

Урок 1
Сегашно просто време; наречия за честота; Видео урок 1 90 мин.
Сегашно продължително и сегашно просто време; Статични глаголи 90 мин.
Предлози и изрази за време; Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 1 90 мин.

Урок 2
Минало просто време: правилни глаголи; Видео урок 2 90 мин.
Неправилни глаголи; Лексика: обзавеждане; учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 2 90 мин.

Урок 3
Фразеологични глаголи; минало продължително време; Видео урок 3 90 мин.
Окончания на прилагателни имена; Употреба на "used to" 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 3 90 мин.

Урок 4
Употреба на "much/many"; "a lot of/lots of"; "a few/a little"; Видео урок 4 90 мин.
Oтносителни местоимения 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 4 90 мин.

Урок 5
Сегашно перфектно време - образуване; Видео урок 5 90 мин.
Сегашно перфектно време - наречия; Употреба на "How long?" 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 5 90 мин.

Урок 6
Разлика между сегашно перфектно и минало просто време; Видео урок 6 90 мин.
Притежателни местоимения; Лексика: здраве 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор 90 мин.
Междинен тест. 90 мин.

Урок 7
Бъдеще просто време и "be going to"; Герундий (-ing окончание); Видео урок 7 90 мин.
Въпросителни частици; лексика: Природа 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 7 90 мин.

Урок 8
Условни изречения от 1-ви тип; Видео урок 8 90 мин.
Условни изречения от 2-ри тип 90 мин.
Лексика: Околна среда 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 8 90 мин.

Урок 9
Модални глаголи: "have to", "must"; Видео урок 9 90 мин.
Модални глаголи: can/could 90 мин.
Модални глаголи: "might", "should"; лексика: Посоки в града 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 9 90 мин.

Урок 10
Страдателен залог при сегашно просто време; Видео урок 10 90 мин.
Страдателен залог при минало просто време 90 мин.
Лексика: Телевизия и радио 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 10 90 мин.

Урок 11
Сравнителна и превъзходна степен; Видео урок 11; 90 мин.
Употреба на "both","either","neither" 90 мин.
Употреба на "too" и "enough"; Лексика: транспорт 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 11 90 мин.

Урок 12
Наречия за начин; Видео урок 12 90 мин.
Подчинени изречения 90 мин.
Лексика: Професии; 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 12 90 мин.

Преговор
Годишен преговор 90 мин.
Годишен преговор 90 мин.
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Десислава А.

Десислава А.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е много добре организиран. Предимство е и това, че се подготвят допълнителни материали, които се получават по електронен път. Доволна съм от цялостния процес.

Диана Р.

Диана Р.
Оценка: 5 / 5
Стартирах онлайн курсовете на езикови училища Интелект и съм изключително доволна. Впечатлена съм от професионалното отношение на учителите. Намерих голяма разлика с предишните ми обучения. Курсът и преподавателят са мотивиращи, имам по-голяма увереност с езика. Това са и причините за следващото ниво на обучение да ги избера пак. Продължавайте да сте все така иновативни, добри и мотивиращи!

Зорница П.

Зорница П.
Оценка: 5 / 5
Курсът ми с Бойка Велева премина повече от страхотно. Не съм вярвала, че мога да науча немски с такава лекота!

Калоян А.

Калоян А.
Оценка: 5 / 5
Много ми харесва това, че провеждате онлайн курс по немски език за възрастни. Доволен съм от структурата и цялостното провеждане на курса. Благодаря Ви!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283