World Wonders 2

Общи курсове

За кого е подходящ?

Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Какво ще можеш след завършването на курса?
 • Чете и разбира адаптирани текстове с обем от около 200 думи;
 • Използва усвоения речников запас от думи, свързани с образование, природа, опазване на околната среда, градска инфраструктура и др.;
 • Структурира изречения от различен тип, използвайки различни лични и притежателни местоимения, броими и неброими съществителни, герундий и модални глаголи;
 • Говори за събития от настоящето, миналото и бъдещето, използвайки прости, перфектни и продължителни времена;
 • Произнася правилно сложни буквосъчетания;
 • Отделя интонационно различните части на изречението и спазва ударенията;
 • Пише писмо, e-mail, пощенска картичка, плакат, доклат, както и съчинения с обем от 90 до 110 думи ( с помощта на опорни въпроси);
 • Чете адаптирана художествена литература и прави писмени преразкази на прочетеното.
Въведение и преговор
Местоимения. Притежателни прилагателни имена. 90 мин.
Употреба на "There is/There are" 90 мин.
Въпросителни думи. Предлози за място 90 мин.
Урок 1
Сегашно просто време; наречия за честота; Видео урок 1 90 мин.
Сегашно продължително и сегашно просто време; Статични глаголи 90 мин.
Предлози и изрази за време; Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 1 90 мин.
Урок 2
Минало просто време: правилни глаголи; Видео урок 2 90 мин.
Неправилни глаголи; Лексика: обзавеждане; учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 2 90 мин.
Урок 3
Фразеологични глаголи; минало продължително време; Видео урок 3 90 мин.
Окончания на прилагателни имена; Употреба на "used to" 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 3 90 мин.
Урок 4
Употреба на "much/many"; "a lot of/lots of"; "a few/a little"; Видео урок 4 90 мин.
Oтносителни местоимения 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 4 90 мин.
Урок 5
Сегашно перфектно време - образуване; Видео урок 5 90 мин.
Сегашно перфектно време - наречия; Употреба на "How long?" 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 5 90 мин.
Урок 6
Разлика между сегашно перфектно и минало просто време; Видео урок 6 90 мин.
Притежателни местоимения; Лексика: здраве 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 6 90 мин.
Преговор
Преговор 90 мин.
Междинен тест. 90 мин.
Урок 7
Бъдеще просто време и "be going to"; Герундий (-ing окончание); Видео урок 7 90 мин.
Въпросителни частици; лексика: Природа 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 7 90 мин.
Урок 8
Условни изречения от 1-ви тип; Видео урок 8 90 мин.
Условни изречения от 2-ри тип 90 мин.
Лексика: Околна среда 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 8 90 мин.
Урок 9
Модални глаголи: "have to", "must"; Видео урок 9 90 мин.
Модални глаголи: can/could 90 мин.
Модални глаголи: "might", "should"; лексика: Посоки в града 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 9 90 мин.
Урок 10
Страдателен залог при сегашно просто време; Видео урок 10 90 мин.
Страдателен залог при минало просто време 90 мин.
Лексика: Телевизия и радио 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 10 90 мин.
Урок 11
Сравнителна и превъзходна степен; Видео урок 11; 90 мин.
Употреба на "both","either","neither" 90 мин.
Употреба на "too" и "enough"; Лексика: транспорт 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 11 90 мин.
Урок 12
Наречия за начин; Видео урок 12 90 мин.
Подчинени изречения 90 мин.
Лексика: Професии; 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 12 90 мин.
Преговор
Годишен преговор 90 мин.
Годишен преговор 90 мин.
Финален тест 90 мин.
Направи безплатен тест

Ако не си сигурен в езиковото си ниво, направи безплатен тест в нашата платформа.

 • Лесно и бързо
 • Тест за всеки език
 • Преглед на грешките
 • Безплатни консултации
Направи безплатен тест
Често задавани въпроси
Курсовете в Интелект обичайно продължават между 2 и 3 месеца, като за това време се покрива едно езиково ниво. В тези часове имате включен освен часове на живо, така и работа в нашата интелигентна платформа Intellect Modus.
Обичайно занятията се провеждат два пъти седмично по 3 астрономически часа. Възможно е курсът да е с различен интензитет, ако това е необходимо за по-бързото Ви навлизане в материала.
Да, предлагаме както присъствени, така и онлайн курсове, в специално разработена платформа на езикови училища Интелект. В случай, че искате да разгледате и нашите онлайн курсове, заповядайте на www.intellectica.online
Преподавателите ни са квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на преподаването на чужд език. Можете да разгледате профилите им на нашия уебсайт или да попитате наш администратор.
Всеки урок включва граматика, лексика, слушане, говорене и писане, за да можете да развивате адекватно всички свои сетива. Програмата е добре балансирана и постепенно Ви води през дебрите на езика.
Всички учебни материали се закупуват допълнително. Интелект може да Ви осигури материали, като имате възможност и Вие да си ги осигурите, в случай, че вече имате учебника или желаете да си го набавите сами.
Да, предлагаме безплатен входящ тест, който с голяма точност определя езиковото Ви ниво. В повечето случаи ще Ви помолим да попълните този тест, за да сме сигурни, че това наистина е Вашето ниво и групата, в която сте включен е за Вас.
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е твоят личен електронен дневник, който ти помага бързо и лесно да следиш всички свои активности, както и да решаваш тестове, за по-бърз напредък в езиковото си обучение.

Персонализирано обучение

Това приложение е направено изцяло за теб. Ще имаш напомняния за всяко домашно или тест и никога няма да пропускаш новостите.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация

Учи думи с лекота и Word by Intellect

Intellect Word! е авторска програма за лингвистично развитие, основана на принципите на space repetition модела SuperMemo+, в симбиоза с трудовете на Тони Бюзан и Pimsleur, разработена и построена в златното сечение на Фибоначи. Проучванията, изработката и реализацията на Intellect Word! проекта са резултат от дългогодишна работа на RND отдела на Училища Интелект.

Запаметявай по-лесно, методично и бързо.

Ние ще запомним и проследим твоите знания, позволявайки на думите в паметта ти да бъдат преговорени в точния момент.

Избери straight или reverse метод за учене.

За нашата практика от над 23+ години, установихме, че има два типа хора: такива, които учат от по-добре познатия за тях език и такива, които учат от новия за тях език.

Започни да учиш думи сега

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, А2

Най-полезно беше това, че общувахме основно на английски език, имахме възможност да слушаме и да се упражняваме да говорим.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B2

Много ми е полезна практическата насоченост, както и всички допълнителни материали, които ни предоставя преподавателят.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше полезно - разясненията на правилата, граматическите упражнения, четенето с разбиране на тестове.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А2

Нямам препоръки към школата. Доволна съм от курса и ще запиша следващо ниво.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А1

С благодарност за много високото и професионално равнище на преподаване - с отдаденост и едновременно - гъвкавост спрямо нивото на обучаемите, оптимално темпо, ясно и стегнато поднасяне на граматическите правила.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B1

Всичко беше изключително полезно за мен! Успях да подобря нивото си, а работата с преподавателката ми беше повече от удоволствие!

Запази своето място сега

Побързай да заявиш своето място, курсовете ни са с ограничен брой участници и местата свършват бързо.

Направи запитване