Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Какво ще можете след завършване на курса?

  • Чете и разбира адаптирани текстове с обем от около 200 думи;
  • Използва усвоения речников запас от думи, свързани с образование, природа, опазване на околната среда, градска инфраструктура и др.;
  • Структурира изречения от различен тип, използвайки различни лични и притежателни местоимения, броими и неброими съществителни, герундий и модални глаголи;
  • Говори за събития от настоящето, миналото и бъдещето, използвайки прости, перфектни и продължителни времена;
  • Произнася правилно сложни буквосъчетания;
  • Отделя интонационно различните части на изречението и спазва ударенията;
  • Пише писмо, e-mail, пощенска картичка, плакат, доклат, както и съчинения с обем от 90 до 110 думи ( с помощта на опорни въпроси);
  • Чете адаптирана художествена литература и прави писмени преразкази на прочетеното.

Учебни материали

Помагала за курса, които се използват по време на обучението по World Wonders 2.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

60 посещения Брой посещения
14 теста Брой тестове
120 минути Ед. посещение
10 участници Брой участници