Курсове за деца World Wonders 2

Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Въведение и преговор

  • Лекция 1
   Местоимения. Притежателни прилагателни имена.
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "There is/There are"
   90 мин.
  • Лекция 3
   Въпросителни думи. Предлози за място
   90 мин.
 • Урок 1

  • Лекция 1
   Сегашно просто време; наречия за честота; Видео урок 1
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно продължително и сегашно просто време; Статични глаголи
   90 мин.
  • Лекция 3
   Предлози и изрази за време; Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 1
   90 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Минало просто време: правилни глаголи; Видео урок 2
   90 мин.
  • Лекция 2
   Неправилни глаголи; Лексика: обзавеждане; учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 3
   Тест 2
   90 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Фразеологични глаголи; минало продължително време; Видео урок 3
   90 мин.
  • Лекция 2
   Окончания на прилагателни имена; Употреба на "used to"
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 3
   90 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Употреба на "much/many"; "a lot of/lots of"; "a few/a little"; Видео урок 4
   90 мин.
  • Лекция 2
   Oтносителни местоимения
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 4
   90 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Сегашно перфектно време - образуване; Видео урок 5
   90 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно перфектно време - наречия; Употреба на "How long?"
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 5
   90 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Разлика между сегашно перфектно и минало просто време; Видео урок 6
   90 мин.
  • Лекция 2
   Притежателни местоимения; Лексика: здраве
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 6
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор
   90 мин.
  • Лекция 2
   Междинен тест.
   90 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Бъдеще просто време и "be going to"; Герундий (-ing окончание); Видео урок 7
   90 мин.
  • Лекция 2
   Въпросителни частици; лексика: Природа
   90 мин.
  • Лекция 3
   Учебна тетрадка.
   90 мин.
  • Тест 4
   Тест 7
   90 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Условни изречения от 1-ви тип; Видео урок 8
   90 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения от 2-ри тип
   90 мин.
  • Лекция 3
   Лексика: Околна среда
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 8
   90 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Модални глаголи: "have to", "must"; Видео урок 9
   90 мин.
  • Лекция 2
   Модални глаголи: can/could
   90 мин.
  • Лекция 3
   Модални глаголи: "might", "should"; лексика: Посоки в града
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 9
   90 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Страдателен залог при сегашно просто време; Видео урок 10
   90 мин.
  • Лекция 2
   Страдателен залог при минало просто време
   90 мин.
  • Лекция 3
   Лексика: Телевизия и радио
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 10
   90 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Сравнителна и превъзходна степен; Видео урок 11;
   90 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "both","either","neither"
   90 мин.
  • Лекция 3
   Употреба на "too" и "enough"; Лексика: транспорт
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 11
   90 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Наречия за начин; Видео урок 12
   90 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени изречения
   90 мин.
  • Лекция 3
   Лексика: Професии;
   90 мин.
  • Лекция 4
   Учебна тетрадка
   90 мин.
  • Тест 5
   Тест 12
   90 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Годишен преговор
   90 мин.
  • Лекция 2
   Годишен преговор
   90 мин.
  • Тест 3
   Финален тест
   90 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Чете и разбира адаптирани текстове с обем от около 200 думи;Използва усвоения речников запас от думи, свързани с образование, природа, опазване на околната среда, градска инфраструктура и др.;Структурира изречения от различен тип, използвайки различни лични и притежателни местоимения, броими и неброими съществителни, герундий и модални глаголи;Говори за събития от настоящето, миналото и бъдещето, използвайки прости, перфектни и продължителни времена;Произнася правилно сложни буквосъчетания;Отделя интонационно различните части на изречението и спазва ударенията;Пише писмо, e-mail, пощенска картичка, плакат, доклат, както и съчинения с обем от 90 до 110 думи ( с помощта на опорни въпроси);Чете адаптирана художествена литература и прави писмени преразкази на прочетеното. <