World Wonders 2

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Тази система има за цел да обогати речниковия запас на децата както с често срещани съществителни имена, така и с по-абстрактни понятия от заобикалящата ги действителност. Децата ще се запознаят с проблемите на околната среда и начините за опазването и, като едновременно с това ще се научат да използват едни от най-сложните структури в английския език. Умелото съчетаване на езиково обучение и екологично възпитание подпомага всестранното развитие на младите хора.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Чете и разбира адаптирани текстове с обем от около 200 думи;
  • Използва усвоения речников запас от думи, свързани с образование, природа, опазване на околната среда, градска инфраструктура и др.;
  • Структурира изречения от различен тип, използвайки различни лични и притежателни местоимения, броими и неброими съществителни, герундий и модални глаголи;
  • Говори за събития от настоящето, миналото и бъдещето, използвайки прости, перфектни и продължителни времена;
  • Произнася правилно сложни буквосъчетания;
  • Отделя интонационно различните части на изречението и спазва ударенията;
  • Пише писмо, e-mail, пощенска картичка, плакат, доклат, както и съчинения с обем от 90 до 110 думи ( с помощта на опорни въпроси);
  • Чете адаптирана художествена литература и прави писмени преразкази на прочетеното.


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Въведение и преговор
Местоимения. Притежателни прилагателни имена. 90 мин.
Употреба на "There is/There are" 90 мин.
Въпросителни думи. Предлози за място 90 мин.

Урок 1
Сегашно просто време; наречия за честота; Видео урок 1 90 мин.
Сегашно продължително и сегашно просто време; Статични глаголи 90 мин.
Предлози и изрази за време; Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 1 90 мин.

Урок 2
Минало просто време: правилни глаголи; Видео урок 2 90 мин.
Неправилни глаголи; Лексика: обзавеждане; учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 2 90 мин.

Урок 3
Фразеологични глаголи; минало продължително време; Видео урок 3 90 мин.
Окончания на прилагателни имена; Употреба на "used to" 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 3 90 мин.

Урок 4
Употреба на "much/many"; "a lot of/lots of"; "a few/a little"; Видео урок 4 90 мин.
Oтносителни местоимения 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 4 90 мин.

Урок 5
Сегашно перфектно време - образуване; Видео урок 5 90 мин.
Сегашно перфектно време - наречия; Употреба на "How long?" 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 5 90 мин.

Урок 6
Разлика между сегашно перфектно и минало просто време; Видео урок 6 90 мин.
Притежателни местоимения; Лексика: здраве 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 6 90 мин.

Преговор
Преговор 90 мин.
Междинен тест. 90 мин.

Урок 7
Бъдеще просто време и "be going to"; Герундий (-ing окончание); Видео урок 7 90 мин.
Въпросителни частици; лексика: Природа 90 мин.
Учебна тетрадка. 90 мин.
Тест 7 90 мин.

Урок 8
Условни изречения от 1-ви тип; Видео урок 8 90 мин.
Условни изречения от 2-ри тип 90 мин.
Лексика: Околна среда 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 8 90 мин.

Урок 9
Модални глаголи: "have to", "must"; Видео урок 9 90 мин.
Модални глаголи: can/could 90 мин.
Модални глаголи: "might", "should"; лексика: Посоки в града 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 9 90 мин.

Урок 10
Страдателен залог при сегашно просто време; Видео урок 10 90 мин.
Страдателен залог при минало просто време 90 мин.
Лексика: Телевизия и радио 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 10 90 мин.

Урок 11
Сравнителна и превъзходна степен; Видео урок 11; 90 мин.
Употреба на "both","either","neither" 90 мин.
Употреба на "too" и "enough"; Лексика: транспорт 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 11 90 мин.

Урок 12
Наречия за начин; Видео урок 12 90 мин.
Подчинени изречения 90 мин.
Лексика: Професии; 90 мин.
Учебна тетрадка 90 мин.
Тест 12 90 мин.

Преговор
Годишен преговор 90 мин.
Годишен преговор 90 мин.
Финален тест 90 мин.

Клиентите за нас

Антоанета К.

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Цветелина З.

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.

Петър Я.

Петър Я.
Оценка: 5 / 5
Отзивчивост и професионално отношение, квалифицирани и отдадени преподаватели, удобно и качествено поднесен курс. Бих препоръчал курса на всички приятели и познати, които искат да подобрят нивото си на чужд език. Благодаря ти, Intellect!

Сашо П.

Сашо П.
Оценка: 5 / 5
Доволен съм от целия курс на обучение, от начина на изготвяне и преподаване на материала. Нямам забележки!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283