Курсове за възрастни Английски език, B2

New English File Upper-intermediate поставя от самото начало на курса ясни цели по отношение на езиковите умения и точността в изказа. Нивото предлага много разнообразни възможности за усъвършенстване на езика в динамична среда. Забавлявайки се, ще постигате зададените по-високи цели откъм граматика и лексика. Ще Ви срещнем и с ново предизвикателство – интервюта на автентичен език от улицата, неадаптиран от авторите на учебника.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Преговор на образуването на въпроси с инверсия. Спомагателни глаголи.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Сегашно перфектно просто и сегашно перфектно продължително.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Използване на прилагателни като съществителни имена.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Разказвателни времена, мин. перфектно продължително, конструкции – so …, that/such… that
   180 мин.
  • Лекция 3
   Наречия за време, място и начин – употреби и изключения. Употреба на минали времена. Разказване на история.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2.
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Страдателен и деятелен залог - употреби, изключения и особености.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Бъдеще перфектно и бъдеще продължително време – употреби, особености и изключения
   180 мин.
  • Лекция 3
   Бъдеще време, конструкции със likely и probably.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Изразяване на мнение. Лексика за описание.
   180 мин.
  • Тест 5
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Практически упражнения.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Междинен тест /урок 1-4/
   180 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Условни изречения от нулев и първи тип – употреба, особености и изключения.Минали модални глаголи – употреби, особености и изключения.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Минали модални глаголи – употреби, особености и изключения.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Глаголи за осезание; Идиоматични изрази.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Глагол – употреба на инфинитив и герундий – употреба, особености и изключения.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Условни изречения от втори и трети тип – употреби, особености и употреби.
   180 мин.
  • Лекция 3
   Пряка и непряка реч – особености. Писане на официално писмо.
   180 мин.
  • Лекция 4
   Изразяване на навици в минало време. Употреба на used to, be used to, get used to.
   180 мин.
  • Тест 5
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Броими и неброими същ.имена. Have something done.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Определителен и неопределителен член.
   160 мин.
  • Лекция 3
   Видове местоимения.Неопределителни местоимения. Писане на доклад.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Конструкции след wish. Подчинени изречения за съпоставяне и цел.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени подложни изрчения. Есе на тема „за и против”. Основен преговор.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
  • Лекция 4
   Практически упражнения.
   160 мин.
  • Лекция 5
   Основен преговор.
   180 мин.
  • Тест 6
   Междинен тест /урок 5-7/
   180 мин.
  • Тест 7
   Финален тест.
   180 мин.
 • Офис Лозенец (бул. "Черни връх" 70-72, ет.1) Стартира на: 17.09.2018

 • Офис Младост (ж.к. Младост 2, бул. "А. Ляпчев" 261А, вх.2, ет.1) Стартира на: 03.09.2018

 • Офис Борово (ул. "Топли дол" 1а, ет.2, ап.3) Стартира на: 04.09.2018

 • Офис Витошка (бул. "Патриарх Евтимий" 45, ет.1, ап.1) Стартира на: 04.10.2018


Детайли за курса

Какво ще научите? Използвате разнообразие от лексикални единици, за да опишете необичайни ситуации или изразите причините и последиците на даден проблем;Подготвяте и правите презентации, представяте своите аргументи, отговаряте пълно и обосновано на зададените Ви въпроси и обсъждате абстрактни теми;Използвате по-специфични граматични времена и структури и общувате на езика без да правите съществени грешки;Говорите с ясно, естествено произношение и интонация, влагайки добър ритъм в изреченията;Четете статии и доклади на съвременни и актуални теми и да изваждате и преразказвате съществената информация;Слушате и разбирате в голяма степен разпространяваните в медиите репортажи, документални филми и интервюта;Пишете детайлни текстове, синтезирате информация от няколко различни източника и давате оценка на доклад. <