Френски език, А1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

В него те успяват да се запознаят с основите на езика. След приключване му, курсистите ще умеят да водят елементарен разговор, научават се да разказват за себе си., да обясняват за предпочитанията си. . В края му те ще могат да четат кратки и лесни текстове, Ще имат достатъчен набор от думи, за да изразяват своите ежедневни потребности.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Можете да се запознавате, представяте и поздравявате с други хора, да кажете няколко думи за вкусовете и интересите си
  • Можете да благодарите и да се извинявате
  • Можете да искате сведения и да давате информация за името, професията, семейното си положение, адрес и т.н.
  • Можете да разбирате когато Ви предлагат да направите нещо, когато Ви определят среща за посочени място, дата и час
  • Можете да разкажете с кратки и прости изречения какво сте правили, къде сте били и какво сте видели.
  • Можете да прочетете прост текст с упътвания за посока, работно време, кратко съобщение и елементарни рубрики от вестник или списание
  • Можете да попълвате формуляри (напр. бланка в хотел или молба за издаване на виза.
  • Можете да пишете кратки съобщения за определяне на среща, да приемете или отправите покана


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Френската азбука; Произношение (гласни, съгласни); Спрежение на глаголите (представяне) – глаголи avoir (имам) и être (съм); 180 мин.
Въпросителна форма (интонация); Отрицателна форма на глагола – образуване 180 мин.

Урок 2
Сегашно време - спрежение на глаголите от прва група (окончание -er); Съгласуване на прилагателно със съществително име 180 мин.
Определителен и неопределителен член; Слят член; Въпросителна форма ( Est-ce que; Qu’est-ce que; Qu’est-ce que c’est; Où) 180 мин.

Урок 3
Спрежение на глаголите faire (правя), aller (отивам), venir (идвам); Глаголите pouvoir (мога), vouloir (искам), devoir (трябва);Близко бъдеще време 180 мин.
Самостоятелни лични местоимения (moi, toi, lui, elle, ...) след предлог; Употреба на неопределеното местоимение on; 180 мин.

Урок 4
Образуване на миналото свършено време; Съгласуване на миналото причастие; Въпросителна и отрицателна форма; 180 мин.
Дата и час - Как да попитаме колко е часът?; Дни от седмицата и месеци на годината; Поздравления; Употреба на изрази moi aussi и moi non plus 180 мин.
Междинен тест / уроци 1-4/ 30 мин.

Урок 5
Показателни и притежателни прилагателни; Глаголите prendre (възема) и mettre (слагам) 150 мин.
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия; Описание на пътуване 1 180 мин.

Урок 6
Частичен член за мъжки род, женски род и множествено число; Количество, глаголът manger (ям) и boire (пия) 180 мин.
Въпросителна и отрицателна форма (инверсия); Si при отговор на отрицателни въпроси; Притежателна форма - предлог à; 180 мин.

Урок 7
Възвратни глаголи, глаголите se lever (ставам), s’habiller (обличам се); Отрицателна форма и миналото свършено време на възвратните глаголи; 180 мин.
Заповедна форма; Изразяване на количество; Получаване и даване на информация за цени на стоки 180 мин.

Урок 8
Предлози и наречия за място; Упътвания за посока 180 мин.
Глаголи за движение aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, и др.; 2; Изразяване на необходимост, задължение (Il faut, avoir besoin de, devoir) 180 мин.
Междинен тест / уроци 5-8/ 30 мин.

Урок 9
Минало несвършено време; Употреба на миналото свършено и несвършено време; Разказване на минали събития 150 мин.
Изразяване на продължителност във времето; Логически връзки (alors, donc, mais); Възвратни глаголи с реципрочно значение; 180 мин.

Урок 10
Преки допълнения, въпросителна и отрицателна форма; Глаголи за комуникация; Непреки допълнения, въпросителна и отрицателна форма 180 мин.
Изразяване на честотата и повторение (toujours, souvent, quelquefois, de temps en temps, jamais); Изразяване на мнение 180 мин.

Урок 11
Близкото минало, сегашно продължително и близко бъдеще време; Завършено и незавършенo действие; Занимания през свободното време 180 мин.
Пряка и непряка реч; Части на тялото, здравето и болестта 180 мин.

Урок 12
Място на прилагателни имена; Подчинено относително изречение (qui); Описание на външния вид на хората, качества и недостатъци на характера 180 мин.
Императив на глаголи с местоимения, положителна и отрицателна форма; Словообразуване; Изразяване на съвет 180 мин.
Междинен тест / уроци 9- 12/ 30 мин.
Финален тест 150 мин.

Клиентите за нас

Цветелина З.

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.

Силвия Д.

Силвия Д.
Оценка: 5 / 5
Искам да поднеса благодарности към всички от екипа на "Интелект" за полезния и добре организиран онлайн курс. Доволна съм и бих го препоръчала на хора, които нямат възможността да посещават курсовете на място, защото живеят в друг град или в чужбина.

Цветелина П.

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Анелия С.

Анелия С.
Оценка: 5 / 5
Доволна съм, че се спрях на Вас, за да подобря английския си. Смятам, че език се учи по-добре в комфортна среда, каквато успявате да осигурите Вие чрез онлайн обучението, което ти позволява да си в приятна за самия теб среда. Преподавателят е чудесен професионалист и си пролича, че си „сверява часовника“ по отношение на методи на обучение и изучаване на чужд език, като лично за мен е важно и съм напълно удовлетворена. Благодаря ви!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283