Френски език, А1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

В него те успяват да се запознаят с основите на езика. След приключване му, курсистите ще умеят да водят елементарен разговор, научават се да разказват за себе си., да обясняват за предпочитанията си. . В края му те ще могат да четат кратки и лесни текстове, Ще имат достатъчен набор от думи, за да изразяват своите ежедневни потребности.

Какво ще можеш след завършването на курса?

  • Можете да се запознавате, представяте и поздравявате с други хора, да кажете няколко думи за вкусовете и интересите си
  • Можете да благодарите и да се извинявате
  • Можете да искате сведения и да давате информация за името, професията, семейното си положение, адрес и т.н.
  • Можете да разбирате когато Ви предлагат да направите нещо, когато Ви определят среща за посочени място, дата и час
  • Можете да разкажете с кратки и прости изречения какво сте правили, къде сте били и какво сте видели.
  • Можете да прочетете прост текст с упътвания за посока, работно време, кратко съобщение и елементарни рубрики от вестник или списание
  • Можете да попълвате формуляри (напр. бланка в хотел или молба за издаване на виза.
  • Можете да пишете кратки съобщения за определяне на среща, да приемете или отправите покана


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Френската азбука; Произношение (гласни, съгласни); Спрежение на глаголите (представяне) – глаголи avoir (имам) и être (съм); 180 мин.
Въпросителна форма (интонация); Отрицателна форма на глагола – образуване 180 мин.

Урок 2
Сегашно време - спрежение на глаголите от прва група (окончание -er); Съгласуване на прилагателно със съществително име 180 мин.
Определителен и неопределителен член; Слят член; Въпросителна форма ( Est-ce que; Qu’est-ce que; Qu’est-ce que c’est; Où) 180 мин.

Урок 3
Спрежение на глаголите faire (правя), aller (отивам), venir (идвам); Глаголите pouvoir (мога), vouloir (искам), devoir (трябва);Близко бъдеще време 180 мин.
Самостоятелни лични местоимения (moi, toi, lui, elle, ...) след предлог; Употреба на неопределеното местоимение on; 180 мин.

Урок 4
Образуване на миналото свършено време; Съгласуване на миналото причастие; Въпросителна и отрицателна форма; 180 мин.
Дата и час - Как да попитаме колко е часът?; Дни от седмицата и месеци на годината; Поздравления; Употреба на изрази moi aussi и moi non plus 180 мин.
Междинен тест / уроци 1-4/ 30 мин.

Урок 5
Показателни и притежателни прилагателни; Глаголите prendre (възема) и mettre (слагам) 150 мин.
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия; Описание на пътуване 1 180 мин.

Урок 6
Частичен член за мъжки род, женски род и множествено число; Количество, глаголът manger (ям) и boire (пия) 180 мин.
Въпросителна и отрицателна форма (инверсия); Si при отговор на отрицателни въпроси; Притежателна форма - предлог à; 180 мин.

Урок 7
Възвратни глаголи, глаголите se lever (ставам), s’habiller (обличам се); Отрицателна форма и миналото свършено време на възвратните глаголи; 180 мин.
Заповедна форма; Изразяване на количество; Получаване и даване на информация за цени на стоки 180 мин.

Урок 8
Предлози и наречия за място; Упътвания за посока 180 мин.
Глаголи за движение aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, и др.; 2; Изразяване на необходимост, задължение (Il faut, avoir besoin de, devoir) 180 мин.
Междинен тест / уроци 5-8/ 30 мин.

Урок 9
Минало несвършено време; Употреба на миналото свършено и несвършено време; Разказване на минали събития 150 мин.
Изразяване на продължителност във времето; Логически връзки (alors, donc, mais); Възвратни глаголи с реципрочно значение; 180 мин.

Урок 10
Преки допълнения, въпросителна и отрицателна форма; Глаголи за комуникация; Непреки допълнения, въпросителна и отрицателна форма 180 мин.
Изразяване на честотата и повторение (toujours, souvent, quelquefois, de temps en temps, jamais); Изразяване на мнение 180 мин.

Урок 11
Близкото минало, сегашно продължително и близко бъдеще време; Завършено и незавършенo действие; Занимания през свободното време 180 мин.
Пряка и непряка реч; Части на тялото, здравето и болестта 180 мин.

Урок 12
Място на прилагателни имена; Подчинено относително изречение (qui); Описание на външния вид на хората, качества и недостатъци на характера 180 мин.
Императив на глаголи с местоимения, положителна и отрицателна форма; Словообразуване; Изразяване на съвет 180 мин.
Междинен тест / уроци 9- 12/ 30 мин.
Финален тест 150 мин.

Клиентите за нас

Емилия Б.

Емилия Б.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът по италиански е много полезен и приятен. Научавам много нови неща, с които обогатявам познанията си по езика. Препоръчвам онлайн обучението на Интелект като удобен и спестяващ времето начин за учене на езици с отлични преподаватели.

Цветелина П.

Цветелина П.
Оценка: 5 / 5
Отлично оценявам курсовете, работата на преподавателя и цялостния процес на обучение. Радвам се, че ви избрах.

Петър Я.

Петър Я.
Оценка: 5 / 5
Отзивчивост и професионално отношение, квалифицирани и отдадени преподаватели, удобно и качествено поднесен курс. Бих препоръчал курса на всички приятели и познати, които искат да подобрят нивото си на чужд език. Благодаря ти, Intellect!

Антоанета К.

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283