Френски език, А1

Общи курсове

За кого е подходящ?

В него курсистите успяват да се запознаят с основите на езика. След приключване му, те ще умеят да водят елементарен разговор, научават се да разказват за себе си, да обясняват за предпочитанията си.  В края му те ще могат да четат кратки и лесни текстове, ще имат достатъчен набор от думи, за да изразяват своите ежедневни потребности. 

Какво ще можеш след завършването на курса?
 • Можете да се запознавате, представяте и поздравявате с други хора, да кажете няколко думи за вкусовете и интересите си.
 • Можете да благодарите и да се извинявате.
 • Можете да искате сведения и да давате информация за името, професията, семейното си положение, адрес и т.н.
 • Можете да разбирате когато Ви предлагат да направите нещо, когато Ви определят среща за посочени място, дата и час.
 • Можете да разкажете с кратки и прости изречения какво сте правили, къде сте били и какво сте видели.
 • Можете да прочетете прост текст с упътвания за посока, работно време, кратко съобщение и елементарни рубрики от вестник или списание.
 • Можете да попълвате формуляри (напр. бланка в хотел или молба за издаване на виза.
 • Можете да пишете кратки съобщения за определяне на среща, да приемете или отправите покана.
Урок 1
Френската азбука; Произношение (гласни, съгласни); Спрежение на глаголите (представяне) – глаголи avoir (имам) и être (съм); 180 мин.
Въпросителна форма (интонация); Отрицателна форма на глагола – образуване 180 мин.
Урок 2
Сегашно време - спрежение на глаголите от прва група (окончание -er); Съгласуване на прилагателно със съществително име 180 мин.
Определителен и неопределителен член; Слят член; Въпросителна форма ( Est-ce que; Qu’est-ce que; Qu’est-ce que c’est; Où) 180 мин.
Урок 3
Спрежение на глаголите faire (правя), aller (отивам), venir (идвам); Глаголите pouvoir (мога), vouloir (искам), devoir (трябва);Близко бъдеще време 180 мин.
Самостоятелни лични местоимения (moi, toi, lui, elle, ...) след предлог; Употреба на неопределеното местоимение on; 180 мин.
Урок 4
Образуване на миналото свършено време; Съгласуване на миналото причастие; Въпросителна и отрицателна форма; 180 мин.
Дата и час - Как да попитаме колко е часът?; Дни от седмицата и месеци на годината; Поздравления; Употреба на изрази moi aussi и moi non plus 180 мин.
Междинен тест / уроци 1-4/ 30 мин.
Урок 5
Показателни и притежателни прилагателни; Глаголите prendre (възема) и mettre (слагам) 150 мин.
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия; Описание на пътуване 1 180 мин.
Урок 6
Частичен член за мъжки род, женски род и множествено число; Количество, глаголът manger (ям) и boire (пия) 180 мин.
Въпросителна и отрицателна форма (инверсия); Si при отговор на отрицателни въпроси; Притежателна форма - предлог à; 180 мин.
Урок 7
Възвратни глаголи, глаголите se lever (ставам), s’habiller (обличам се); Отрицателна форма и миналото свършено време на възвратните глаголи; 180 мин.
Заповедна форма; Изразяване на количество; Получаване и даване на информация за цени на стоки 180 мин.
Урок 8
Предлози и наречия за място; Упътвания за посока 180 мин.
Глаголи за движение aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, и др.; 2; Изразяване на необходимост, задължение (Il faut, avoir besoin de, devoir) 180 мин.
Междинен тест / уроци 5-8/ 30 мин.
Урок 9
Минало несвършено време; Употреба на миналото свършено и несвършено време; Разказване на минали събития 150 мин.
Изразяване на продължителност във времето; Логически връзки (alors, donc, mais); Възвратни глаголи с реципрочно значение; 180 мин.
Урок 10
Преки допълнения, въпросителна и отрицателна форма; Глаголи за комуникация; Непреки допълнения, въпросителна и отрицателна форма 180 мин.
Изразяване на честотата и повторение (toujours, souvent, quelquefois, de temps en temps, jamais); Изразяване на мнение 180 мин.
Урок 11
Близкото минало, сегашно продължително и близко бъдеще време; Завършено и незавършенo действие; Занимания през свободното време 180 мин.
Пряка и непряка реч; Части на тялото, здравето и болестта 180 мин.
Урок 12
Място на прилагателни имена; Подчинено относително изречение (qui); Описание на външния вид на хората, качества и недостатъци на характера 180 мин.
Императив на глаголи с местоимения, положителна и отрицателна форма; Словообразуване; Изразяване на съвет 180 мин.
Междинен тест / уроци 9- 12/ 30 мин.
Финален тест 150 мин.
Направи безплатен тест

Ако не си сигурен в езиковото си ниво, направи безплатен тест в нашата платформа.

 • Лесно и бързо
 • Тест за всеки език
 • Преглед на грешките
 • Безплатни консултации
Направи безплатен тест
Често задавани въпроси
Курсовете в Интелект обичайно продължават между 2 и 3 месеца, като за това време се покрива едно езиково ниво. В тези часове имате включен освен часове на живо, така и работа в нашата интелигентна платформа Intellect Modus.
Обичайно занятията се провеждат два пъти седмично по 3 астрономически часа. Възможно е курсът да е с различен интензитет, ако това е необходимо за по-бързото Ви навлизане в материала.
Да, предлагаме както присъствени, така и онлайн курсове, в специално разработена платформа на езикови училища Интелект. В случай, че искате да разгледате и нашите онлайн курсове, заповядайте на www.intellectica.online
Преподавателите ни са квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на преподаването на чужд език. Можете да разгледате профилите им на нашия уебсайт или да попитате наш администратор.
Всеки урок включва граматика, лексика, слушане, говорене и писане, за да можете да развивате адекватно всички свои сетива. Програмата е добре балансирана и постепенно Ви води през дебрите на езика.
Всички учебни материали се закупуват допълнително. Интелект може да Ви осигури материали, като имате възможност и Вие да си ги осигурите, в случай, че вече имате учебника или желаете да си го набавите сами.
Да, предлагаме безплатен входящ тест, който с голяма точност определя езиковото Ви ниво. В повечето случаи ще Ви помолим да попълните този тест, за да сме сигурни, че това наистина е Вашето ниво и групата, в която сте включен е за Вас.
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е твоят личен електронен дневник, който ти помага бързо и лесно да следиш всички свои активности, както и да решаваш тестове, за по-бърз напредък в езиковото си обучение.

Персонализирано обучение

Това приложение е направено изцяло за теб. Ще имаш напомняния за всяко домашно или тест и никога няма да пропускаш новостите.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация

Учи думи с лекота и Word by Intellect

Intellect Word! е авторска програма за лингвистично развитие, основана на принципите на space repetition модела SuperMemo+, в симбиоза с трудовете на Тони Бюзан и Pimsleur, разработена и построена в златното сечение на Фибоначи. Проучванията, изработката и реализацията на Intellect Word! проекта са резултат от дългогодишна работа на RND отдела на Училища Интелект.

Запаметявай по-лесно, методично и бързо.

Ние ще запомним и проследим твоите знания, позволявайки на думите в паметта ти да бъдат преговорени в точния момент.

Избери straight или reverse метод за учене.

За нашата практика от над 23+ години, установихме, че има два типа хора: такива, които учат от по-добре познатия за тях език и такива, които учат от новия за тях език.

Започни да учиш думи сега

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А2.1

Все още участвам в курса, но бих казала, че ми е изключително полезно: - Правилното отношение на преподавателят ни, ние сме в различни възрастови групи и цели и тя намира начина, и пътя да ни мотивира да се надграждаме .

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А2.2

До момента съм впечатлена от търпението, отзивчивостта, старанието, усърдието и вниманието което получавам от нашата учителка. Изключителен преподавател, казвам го от позицията на учител с повече от 30 години стаж. Сърдечно благодаря! Не съм очаквала след двуседмично обучение да имам толкова познания и да развия умения за четене, говорене и писане на немски език.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, B1.2

Нямам препоръки, страхотни сте. Постигнали сте оптимално натоварване с две посещения седмично. Обема нов материал също е оптимален. За часа на приключване на занятията, ако имаме въпроси има удължение от няколко минути, което е положително. Съжалявам, че не ви намерих по-рано.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, А1

Много добър преподавател с разчупен подход на преподаване, което отговори на моите очаквания. Бих продължила обучението си на по-късен етап.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, А2

Моята преподавателка е уникален професионалист! Идея/Препоръка - при обучаване на IT хора ( каквато е нашата група), може да се вкара модул, който липсва в стандартния учебник и програма, но би бил полезен от самото начало - за допълнително писане на мейли и информация, насочена към IT.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, B2.1

Здравейте, Курсът е наистина полезен и добре организиран. Благодаря!

Запази своето място сега

Побързай да заявиш своето място, курсовете ни са с ограничен брой участници и местата свършват бързо.

Направи запитване