Френски език, А1

Общи курсове

За кого е подходящ?

В него курсистите успяват да се запознаят с основите на езика. След приключване му, те ще умеят да водят елементарен разговор, научават се да разказват за себе си, да обясняват за предпочитанията си.  В края му те ще могат да четат кратки и лесни текстове, ще имат достатъчен набор от думи, за да изразяват своите ежедневни потребности. 

Какво ще можеш след завършването на курса?
 • Можете да се запознавате, представяте и поздравявате с други хора, да кажете няколко думи за вкусовете и интересите си.
 • Можете да благодарите и да се извинявате.
 • Можете да искате сведения и да давате информация за името, професията, семейното си положение, адрес и т.н.
 • Можете да разбирате когато Ви предлагат да направите нещо, когато Ви определят среща за посочени място, дата и час.
 • Можете да разкажете с кратки и прости изречения какво сте правили, къде сте били и какво сте видели.
 • Можете да прочетете прост текст с упътвания за посока, работно време, кратко съобщение и елементарни рубрики от вестник или списание.
 • Можете да попълвате формуляри (напр. бланка в хотел или молба за издаване на виза.
 • Можете да пишете кратки съобщения за определяне на среща, да приемете или отправите покана.
Урок 1
Френската азбука; Произношение (гласни, съгласни); Спрежение на глаголите (представяне) – глаголи avoir (имам) и être (съм); 180 мин.
Въпросителна форма (интонация); Отрицателна форма на глагола – образуване 180 мин.
Урок 2
Сегашно време - спрежение на глаголите от прва група (окончание -er); Съгласуване на прилагателно със съществително име 180 мин.
Определителен и неопределителен член; Слят член; Въпросителна форма ( Est-ce que; Qu’est-ce que; Qu’est-ce que c’est; Où) 180 мин.
Урок 3
Спрежение на глаголите faire (правя), aller (отивам), venir (идвам); Глаголите pouvoir (мога), vouloir (искам), devoir (трябва);Близко бъдеще време 180 мин.
Самостоятелни лични местоимения (moi, toi, lui, elle, ...) след предлог; Употреба на неопределеното местоимение on; 180 мин.
Урок 4
Образуване на миналото свършено време; Съгласуване на миналото причастие; Въпросителна и отрицателна форма; 180 мин.
Дата и час - Как да попитаме колко е часът?; Дни от седмицата и месеци на годината; Поздравления; Употреба на изрази moi aussi и moi non plus 180 мин.
Междинен тест / уроци 1-4/ 30 мин.
Урок 5
Показателни и притежателни прилагателни; Глаголите prendre (възема) и mettre (слагам) 150 мин.
Сравнителна и превъзходна степен на прилагателни и наречия; Описание на пътуване 1 180 мин.
Урок 6
Частичен член за мъжки род, женски род и множествено число; Количество, глаголът manger (ям) и boire (пия) 180 мин.
Въпросителна и отрицателна форма (инверсия); Si при отговор на отрицателни въпроси; Притежателна форма - предлог à; 180 мин.
Урок 7
Възвратни глаголи, глаголите se lever (ставам), s’habiller (обличам се); Отрицателна форма и миналото свършено време на възвратните глаголи; 180 мин.
Заповедна форма; Изразяване на количество; Получаване и даване на информация за цени на стоки 180 мин.
Урок 8
Предлози и наречия за място; Упътвания за посока 180 мин.
Глаголи за движение aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, и др.; 2; Изразяване на необходимост, задължение (Il faut, avoir besoin de, devoir) 180 мин.
Междинен тест / уроци 5-8/ 30 мин.
Урок 9
Минало несвършено време; Употреба на миналото свършено и несвършено време; Разказване на минали събития 150 мин.
Изразяване на продължителност във времето; Логически връзки (alors, donc, mais); Възвратни глаголи с реципрочно значение; 180 мин.
Урок 10
Преки допълнения, въпросителна и отрицателна форма; Глаголи за комуникация; Непреки допълнения, въпросителна и отрицателна форма 180 мин.
Изразяване на честотата и повторение (toujours, souvent, quelquefois, de temps en temps, jamais); Изразяване на мнение 180 мин.
Урок 11
Близкото минало, сегашно продължително и близко бъдеще време; Завършено и незавършенo действие; Занимания през свободното време 180 мин.
Пряка и непряка реч; Части на тялото, здравето и болестта 180 мин.
Урок 12
Място на прилагателни имена; Подчинено относително изречение (qui); Описание на външния вид на хората, качества и недостатъци на характера 180 мин.
Императив на глаголи с местоимения, положителна и отрицателна форма; Словообразуване; Изразяване на съвет 180 мин.
Междинен тест / уроци 9- 12/ 30 мин.
Финален тест 150 мин.
Направи безплатен тест

Ако не си сигурен в езиковото си ниво, направи безплатен тест в нашата платформа.

 • Лесно и бързо
 • Тест за всеки език
 • Преглед на грешките
 • Безплатни консултации
Направи безплатен тест
Често задавани въпроси
Курсовете в Интелект обичайно продължават между 2 и 3 месеца, като за това време се покрива едно езиково ниво. В тези часове имате включен освен часове на живо, така и работа в нашата интелигентна платформа Intellect Modus.
Обичайно занятията се провеждат два пъти седмично по 3 астрономически часа. Възможно е курсът да е с различен интензитет, ако това е необходимо за по-бързото Ви навлизане в материала.
Да, предлагаме както присъствени, така и онлайн курсове, в специално разработена платформа на езикови училища Интелект. В случай, че искате да разгледате и нашите онлайн курсове, заповядайте на www.intellectica.online
Преподавателите ни са квалифицирани и с дългогодишен опит в областта на преподаването на чужд език. Можете да разгледате профилите им на нашия уебсайт или да попитате наш администратор.
Всеки урок включва граматика, лексика, слушане, говорене и писане, за да можете да развивате адекватно всички свои сетива. Програмата е добре балансирана и постепенно Ви води през дебрите на езика.
Всички учебни материали се закупуват допълнително. Интелект може да Ви осигури материали, като имате възможност и Вие да си ги осигурите, в случай, че вече имате учебника или желаете да си го набавите сами.
Да, предлагаме безплатен входящ тест, който с голяма точност определя езиковото Ви ниво. В повечето случаи ще Ви помолим да попълните този тест, за да сме сигурни, че това наистина е Вашето ниво и групата, в която сте включен е за Вас.
Личен дневник за всеки ученик на Интелект

My Intellect е твоят личен електронен дневник, който ти помага бързо и лесно да следиш всички свои активности, както и да решаваш тестове, за по-бърз напредък в езиковото си обучение.

Персонализирано обучение

Това приложение е направено изцяло за теб. Ще имаш напомняния за всяко домашно или тест и никога няма да пропускаш новостите.

Бъди винаги мотивиран и организиран

Следи всичките си задания и не пропускай възможност да покажеш какво си научил. Стараем се да ти даваме максимално много стойност и мотивация

Учи думи с лекота и Word by Intellect

Intellect Word! е авторска програма за лингвистично развитие, основана на принципите на space repetition модела SuperMemo+, в симбиоза с трудовете на Тони Бюзан и Pimsleur, разработена и построена в златното сечение на Фибоначи. Проучванията, изработката и реализацията на Intellect Word! проекта са резултат от дългогодишна работа на RND отдела на Училища Интелект.

Запаметявай по-лесно, методично и бързо.

Ние ще запомним и проследим твоите знания, позволявайки на думите в паметта ти да бъдат преговорени в точния момент.

Избери straight или reverse метод за учене.

За нашата практика от над 23+ години, установихме, че има два типа хора: такива, които учат от по-добре познатия за тях език и такива, които учат от новия за тях език.

Започни да учиш думи сега

Какво мислят хората за нас?

Нашите клиенти са нашето огледало. За нас е изключително важно да получим искрена обратна връзка за обучението при нас.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, B2

Всеки урок беше полезен и преподаден с интерес за мен.

Клиент, завършил обучение по

Италиански език, B1

Определено отношението на учителя играе роля, учителката ни даде всичко от себе си, за да ни помогне да научим основата. Беше доста разбрана, обясняваше подробно. Материята която взехме е много добра. Благодаря!

Клиент, завършил обучение по

Английски език, А2

Най-полезно беше това, че общувахме основно на английски език, имахме възможност да слушаме и да се упражняваме да говорим.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, А2

Моята преподавателка е уникален професионалист! Идея/Препоръка - при обучаване на IT хора ( каквато е нашата група), може да се вкара модул, който липсва в стандартния учебник и програма, но би бил полезен от самото начало - за допълнително писане на мейли и информация, насочена към IT.

Клиент, завършил обучение по

Английски език, C1

Към момента съм много доволен от обучението и от преподавателя. В момента сме група от 6 човека и смятам, че е оптимална, ако бяхме повече щеше да е трудно на всички да взимат активно участие.

Клиент, завършил обучение по

Немски език, А2.2

До момента съм впечатлена от търпението, отзивчивостта, старанието, усърдието и вниманието което получавам от нашата учителка. Изключителен преподавател, казвам го от позицията на учител с повече от 30 години стаж. Сърдечно благодаря! Не съм очаквала след двуседмично обучение да имам толкова познания и да развия умения за четене, говорене и писане на немски език.

Запази своето място сега

Побързай да заявиш своето място, курсовете ни са с ограничен брой участници и местата свършват бързо.

Направи запитване