Френски език, B1.1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Насочен към тези, които притежават основни знания и умения,. В края на курса ще успявате да разговаряте по теми за отдих, спорт и др.подобни. Затвърждават се навиците за говорене и писане в минало време.

Какво ще можеш след завършването на курса?

 • Можете да говорите в минало време
 • Можете да разговаряте на теми за почивка и спорт
 • Можете да разговаряте за различни празници
 • Можете да разбирате същественото по познати теми от личен и професионален характер
 • Можете да разбирате текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика
 • Можете да разбирате описания на чувства, събития и желания в лична кореспонденция
 • Можете да участвате без предварителна подготовка  в разговори на позната тематика (напр. хоби, работа)
 • Можете да описвате своите преживявания, надежди и цели
 • Можете кратко да изразявате и аргументирате мнението си
 • Можете да съставяте несложен текст на теми, които са Ви познати или Ви интересуват
 • Можете да водите лична кореспонденция като описвате събития и впечатления


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Използване на пасивни конструкции (пасивна и възвратна форма); 180 мин.
Лексика, свързана със събития, последствия, катастрофи, престъплени я, инциденти; 180 мин.

Урок 2
Изразяване на продължителност на действието  във времето; Изразяване на интерес, възхищение,безразличие, отхвърляне 180 мин.
Безлични конструкции; Изразяване на сигурност и съмнение; 180 мин.

Урок 3
Изразяване на възможност и невъзможност  на действието; Относително местоимение dont 180 мин.
Минало предварително време – образуване и употреба; Разказване на минали събития; 180 мин.

Урок 4
Миналото просто време; Глаголи в минало простo и отдавна минало време 180 мин.
Минало време на условното наклонение (conditionnel passé); Лексика, свързана с изразяване на различни чувства 180 мин.
Междинен тест / 1-4/ 30 мин.

Урок 5
Бъдеще предварително време; Продължителност в бъдеще; 150 мин.
Изразяване на условия и ограничения; Лексика, свързана с изменението на климата 180 мин.

Урок 6
Логически връзки. Причина. Следствие. 180 мин.
Минало време на подчинителното наклонение; 180 мин.

Урок 7
Последователността на идеи (poutant, quand même, au lieu de, or, etc.); Изразяване на забрана и разрешение 180 мин.
Относителни местоимения изменяеми (auquel, lequel, duquel); 180 мин.

Урок 8
 Двойна прономинализация - мястото на личните местоимения за пряко и непряко допълнение;    180 мин.
Лексика, свързана с описание на селища   180 мин.
Междинен тест /5-8/ 30 мин.

Урок 9
Употреба на членовете в представянето и идентификация (разграничението c'est / il est); 150 мин.
Място на прилагателното име 180 мин.

Урок 10
Преговор на изучените до тук минали времена на изявително наклонение (passé composé, imparfait, plus-que-parfait); 180 мин.
Локализацията на действието във миналото; 180 мин.

Урок 11
Подчинително наклонение в изречения изразяващи мнението 180 мин.
Изразяване на необходимост и задължение; 180 мин.

Урок 12
Подчинително наклонение в изречения изразяващи воля и необходимост; 180 мин.
Начини за изразяване на цел 180 мин.
Междинен тест /9-12/ 30 мин.
Финален тест 150 мин.

Клиентите за нас

Десислава А.

Десислава А.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е много добре организиран. Предимство е и това, че се подготвят допълнителни материали, които се получават по електронен път. Доволна съм от цялостния процес.

Цветелина З.

Цветелина З.
Оценка: 5 / 5
Хареса ми програмата и методът на преподаване. Със сигурност ще продължа обучението си онлайн.

Тодор В.

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!

Марин Тр.

Марин Тр.
Оценка: 5 / 5
Всичко е на ниво! Благодаря на целия екип на Интелект, за създадената възможност да изучавам италиански език по такъв удобен начин. За един писател е важно вдъхновението. Създадохте го :-)

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283