Курсове за възрастни Френски език, B1.1

Насочен към тези, които притежават основни знания и умения,. В края на курса ще успявате да разговаряте по теми за отдих, спорт и др.подобни. Затвърждават се навиците за говорене и писане в минало време.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Използване на пасивни конструкции (пасивна и възвратна форма);
   180 мин.
  • Лекция 2
   Лексика, свързана със събития, последствия, катастрофи, престъплени я, инциденти;
   180 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Изразяване на продължителност на действието  във времето; Изразяване на интерес, възхищение,безразличие, отхвърляне
   180 мин.
  • Лекция 2
   Безлични конструкции; Изразяване на сигурност и съмнение;
   180 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Изразяване на възможност и невъзможност  на действието; Относително местоимение dont
   180 мин.
  • Лекция 2
   Минало предварително време – образуване и употреба; Разказване на минали събития;
   180 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Миналото просто време; Глаголи в минало простo и отдавна минало време
   180 мин.
  • Лекция 2
   Минало време на условното наклонение (conditionnel passé); Лексика, свързана с изразяване на различни чувства
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / 1-4/
   30 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Бъдеще предварително време; Продължителност в бъдеще;
   150 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на условия и ограничения; Лексика, свързана с изменението на климата
   180 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Логически връзки. Причина. Следствие.
   180 мин.
  • Лекция 2
   Минало време на подчинителното наклонение;
   180 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Последователността на идеи (poutant, quand même, au lieu de, or, etc.); Изразяване на забрана и разрешение
   180 мин.
  • Лекция 2
   Относителни местоимения изменяеми (auquel, lequel, duquel);
   180 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
    Двойна прономинализация - мястото на личните местоимения за пряко и непряко допълнение;   
   180 мин.
  • Лекция 2
   Лексика, свързана с описание на селища  
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест /5-8/
   30 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Употреба на членовете в представянето и идентификация (разграничението c'est / il est);
   150 мин.
  • Лекция 2
   Място на прилагателното име
   180 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Преговор на изучените до тук минали времена на изявително наклонение (passé composé, imparfait, plus-que-parfait);
   180 мин.
  • Лекция 2
   Локализацията на действието във миналото;
   180 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Подчинително наклонение в изречения изразяващи мнението
   180 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на необходимост и задължение;
   180 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Подчинително наклонение в изречения изразяващи воля и необходимост;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Начини за изразяване на цел
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест /9-12/
   30 мин.
  • Тест 4
   Финален тест
   150 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Можете да говорите в минало времеМожете да разговаряте на теми за почивка и спортМожете да разговаряте за различни празнициМожете да разбирате същественото по познати теми от личен и професионален характерМожете да разбирате текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексикаМожете да разбирате описания на чувства, събития и желания в лична кореспонденцияМожете да участвате без предварителна подготовка  в разговори на позната тематика (напр. хоби, работа)Можете да описвате своите преживявания, надежди и целиМожете кратко да изразявате и аргументирате мнението сиМожете да съставяте несложен текст на теми, които са Ви познати или Ви интересуватМожете да водите лична кореспонденция като описвате събития и впечатления <