Френски език, B1.1

Най-продавани курсове 5.00

За кого е подходящ?

Насочен към тези, които притежават основни знания и умения,. В края на курса ще успявате да разговаряте по теми за отдих, спорт и др.подобни. Затвърждават се навиците за говорене и писане в минало време.

Какво ще можеш след завършването на курса?

 • Можете да говорите в минало време
 • Можете да разговаряте на теми за почивка и спорт
 • Можете да разговаряте за различни празници
 • Можете да разбирате същественото по познати теми от личен и професионален характер
 • Можете да разбирате текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика
 • Можете да разбирате описания на чувства, събития и желания в лична кореспонденция
 • Можете да участвате без предварителна подготовка  в разговори на позната тематика (напр. хоби, работа)
 • Можете да описвате своите преживявания, надежди и цели
 • Можете кратко да изразявате и аргументирате мнението си
 • Можете да съставяте несложен текст на теми, които са Ви познати или Ви интересуват
 • Можете да водите лична кореспонденция като описвате събития и впечатления


Скоро започващи групи

Съдържание и конспект


Урок 1
Използване на пасивни конструкции (пасивна и възвратна форма); 180 мин.
Лексика, свързана със събития, последствия, катастрофи, престъплени я, инциденти; 180 мин.

Урок 2
Изразяване на продължителност на действието  във времето; Изразяване на интерес, възхищение,безразличие, отхвърляне 180 мин.
Безлични конструкции; Изразяване на сигурност и съмнение; 180 мин.

Урок 3
Изразяване на възможност и невъзможност  на действието; Относително местоимение dont 180 мин.
Минало предварително време – образуване и употреба; Разказване на минали събития; 180 мин.

Урок 4
Миналото просто време; Глаголи в минало простo и отдавна минало време 180 мин.
Минало време на условното наклонение (conditionnel passé); Лексика, свързана с изразяване на различни чувства 180 мин.
Междинен тест / 1-4/ 30 мин.

Урок 5
Бъдеще предварително време; Продължителност в бъдеще; 150 мин.
Изразяване на условия и ограничения; Лексика, свързана с изменението на климата 180 мин.

Урок 6
Логически връзки. Причина. Следствие. 180 мин.
Минало време на подчинителното наклонение; 180 мин.

Урок 7
Последователността на идеи (poutant, quand même, au lieu de, or, etc.); Изразяване на забрана и разрешение 180 мин.
Относителни местоимения изменяеми (auquel, lequel, duquel); 180 мин.

Урок 8
 Двойна прономинализация - мястото на личните местоимения за пряко и непряко допълнение;    180 мин.
Лексика, свързана с описание на селища   180 мин.
Междинен тест /5-8/ 30 мин.

Урок 9
Употреба на членовете в представянето и идентификация (разграничението c'est / il est); 150 мин.
Място на прилагателното име 180 мин.

Урок 10
Преговор на изучените до тук минали времена на изявително наклонение (passé composé, imparfait, plus-que-parfait); 180 мин.
Локализацията на действието във миналото; 180 мин.

Урок 11
Подчинително наклонение в изречения изразяващи мнението 180 мин.
Изразяване на необходимост и задължение; 180 мин.

Урок 12
Подчинително наклонение в изречения изразяващи воля и необходимост; 180 мин.
Начини за изразяване на цел 180 мин.
Междинен тест /9-12/ 30 мин.
Финален тест 150 мин.

Клиентите за нас

Антоанета К.

Антоанета К.
Оценка: 5 / 5
Неусетно мина това ниво на обучение. Нямам търпение да започна следващото. Преподавателката се старае много. За пореден път мога да дам само положителни оценки за целия екип. Благодаря за помощта, която ми оказвате по пътя на изучаване на чужд език.

Евгени М.

Евгени М.
Оценка: 5 / 5
Благодаря за професионално поднесените уроци, определно не съжалявам, че избрах онлайн курсовете.

Иван Г.

Иван Г.
Оценка: 5 / 5
Ценен курс, поднесен по адекватен и удобен начин. Преподавателят беше на ниво. Заложени са всички необходими части за изучаването на езика, подпомогнати с допълнителни материали, които са от полза. Бих го препоръчал.

Тодор В.

Тодор В.
Оценка: 5 / 5
Онлайн курсът е полезен . Времето е разпределено фунционално и адекватно, набляга се на всеки един необходим за изучаването на чужд език компонент. Доволен съм, благодаря!

Свържете се с нас

Данни относно нашия адрес за контакт и физически офиси на Интнелект. Повече информация може да получите чрез някой от посочените за комуникация методи.

Електронна поща:
info[at]intellect.bg
Телефон за клиенти:
0700 13 002
Telegram за клиенти:
0879 336 283
Viber за клиенти:
0879 336 283