Курсове за възрастни Френски език, B1.2

Дава увереност при използване на езика за изразяване на лично мнение, четене на статии и текстове с по-сложна информация, възпроизвеждане на кратък разказ за минали събития.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Употреба на наречия, прилагателни и деепричастия за характеризиране на действието;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени изречения с причасти
   180 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Наречия и предлози за място; Глаголи за обмен на предмети.
   180 мин.
  • Лекция 2
   глаголи за преместване в пространството на лица и предмети; префикс - re
   180 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Kонструкции с относителните местоимения (dont, à qui, auquel, lequel, duquel); Определяне на думите и изрази
   180 мин.
  • Лекция 2
   Граматически форми на задължение; Безлични конструкции (il est nécessaire dе..) ; Форми за заместване-лексикални заместители, местоимения;
   180 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Изразяване на удовлетворение и разочарование; Аргументативни изрази на началото на изречението (en revanche, certes, or, etc.)
   180 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на бъдещето; Бъдеще предварително време; Подчинително и условно наклонение в изречения изразяващи чувствата;
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / уроци 1-4/
   30 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Лексика, свързана с описание на еволюция (еволюцията, промяна, подобряване, деградация);
   150 мин.
  • Лекция 2
   Начало, продължаване и приключване на дейността;
   180 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Хронология на събитията; Последователност и продължителност на минали събития;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Съставяне на автобиография и писмо, молба за наемане на работа
   180 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Опазване на природата, светът, който ни заобикаля, растения, животни, екология
   180 мин.
  • Лекция 2
   Хронология на събитията; Последователност и продължителност на минали събития;
   180 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Начало, продължаване и приключване на дейността; Съставяне на автобиография и писмо, молба за наемане на работа
   180 мин.
  • Лекция 2
   Изразяване на приликата и разликата; Изразяване на сравнение;
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / уроци 5-8/
   30 мин.
 • Урок 9

  • Лекция 1
   Изрази за описание на предмети, външния им вид и тяхното функциониране; Номинализация на действия и качества;
   150 мин.
  • Лекция 2
   Пасивни трансформации; Лексика от сферата на финанси и икономика
   180 мин.
 • Урок 10

  • Лекция 1
   Изразяване на възможност и невъзможност (изявително наклонение, неопределена форма на глагола, подчинително наклонение,
   180 мин.
  • Лекция 2
   Просто бъдеще време, бъдеще предварително време, условно наклонение); Употреба на условно наклонение;
   180 мин.
 • Урок 11

  • Лекция 1
   Изразяване на хипотеза с бъдеще в миналото, si фрази; Лексика, свързана с различни медии
   180 мин.
  • Лекция 2
   От общото към специфичното; Отрицателни конструкции; Конструкции с двойно допълнение
   180 мин.
 • Урок 12

  • Лекция 1
   Минало простo и отдавна минало време; Инверсия на подлога; Ситуацията във времето в сравнение с настоящия и миналия момент;
   180 мин.
  • Лекция 2
   Подчинени изречения с причастие; Последователността на идеи; Физически, интелектуални, социални и артистични качества;
   180 мин.
  • Тест 3
   Междинен тест / 9-12/
   30 мин.
  • Тест 4
   Финален тест
   150 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Можете да говорите в минало времеМожете да разговаряте на теми за почивка и спортМожете да разговаряте за различни празнициМожете да разбирате същественото по познати теми от личен и професионален характерМожете да разбирате текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексикаМожете да разбирате описания на чувства, събития и желания в лична кореспонденцияМожете да участвате без предварителна подготовка  в разговори на позната тематика (напр. хоби, работа)Можете да описвате своите преживявания, надежди и целиМожете кратко да изразявате и аргументирате мнението сиМожете да съставяте несложен текст на теми, които са Ви познати или Ви интересуватМожете да водите лична кореспонденция като описвате събития и впечатления <