Курсове за възрастни Испански език B1 плюс

Ниво B1+ е с комуникативна насоченост, в него се набляга както на ежедневната употреба на модерния испански език, така и на обсъждането на сериозни теми от живота. Задълбочават се знанията за граматика и лексика.

Представеният конспект, описание и детайли за курсовете са съобразени с обучение в група във филиал на Езикови училища "Интелект". От 2000 година насам, успешно доказахме, че обучението в правилно разпределени групи от ограничен брой хора, е едновременно забавно и полезно, доказано повишавайки резултатите на нашите курсисти. Не на последно място, това Ви позволява да създадете контакти с хора, с близки до Вашите интереси.

За нашите клиенти, които имат желание да се обучават, ние можем да предложим и индивидуално разработена програма и часове, Вие и учител, съобразено с текущото Ви ниво и внимателно разработено, за да постигнете исканите резултати и много повече. Ако проявявате интерес, прегледайте нашите страници относно индивидуално и онлайн обучение.

Всички наши курсове са съобразени с нивата по Европейската езикова рамка. Повече за нея и детайли за отделните нива, можете да прочетете тук.

Проявявате интерес или имате въпроси? Свържете се с нас на националния телефон: 0700 13 002 или оставете своите данни за връзка и ние ще Ви се обадим, за наша сметка.

 • Урок 1

  • Лекция 1
   Образуване и употреба на превъзходна степен
   180 мин.
  • Лекция 2
   Сравнителна и превъзходна степен - неправилни форми
   180 мин.
  • Лекция 3
   Безлични конструкции. Изразяване на потвърждение и намерение.
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 1
   20 мин.
 • Урок 2

  • Лекция 1
   Образуванe на изречения с относителни местоимения.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на изразите "Qué raro … " и "Qué pena que… "
   180 мин.
  • Лекция 3
   "Pretérito perfecto" и подчинително наклонение;
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 2
   20 мин.
 • Урок 3

  • Лекция 1
   Изразяване на контраст. Употреба на непряка реч при изразяване на заповеди.
   160 мин.
  • Лекция 2
   "Pretérito perfecto" и подчинително наклонение
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 3
   20 мин.
 • Урок 4

  • Лекция 1
   Конструкциите "le/te/les/os importa + que" и подчинително наклонение
   160 мин.
  • Лекция 2
   Конструкциите "le/te/les/os importa + que" и изявително наклонение
   180 мин.
  • Лекция 3
   Преговор на лични местоимения. Употреба на конструкцията "para que…"
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 4
   20 мин.
 • Урок 5

  • Лекция 1
   Условни изречения от втори тип - образуване
   160 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на конструкцията "me gustaria" и "creo/no creo que…"
   180 мин.
  • Лекция 3
   "Pretérito imperfecto" и подчинително наклонение
   180 мин.
  • Тест 4
   Текущ тест към урок 5
   20 мин.
 • Урок 6

  • Лекция 1
   Конструкциите "querer + infinitivo" и "querer que + subjuntivo"
   160 мин.
  • Лекция 2
   Употреба на "pensar" и "acabar de"
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 6
   20 мин.
 • Урок 7

  • Лекция 1
   Свързващи думи - употреба; aргументиране и дебат.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Преговор на съчинени съставни изречения.
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 7
   20 мин.
 • Урок 8

  • Лекция 1
   Преговор на минали времена.
   160 мин.
  • Лекция 2
   Сравнение между Pretérito Imperfecto и Pretérito Indefinido
   180 мин.
  • Тест 3
   Текущ тест към урок 8
   20 мин.
 • Преговор

  • Лекция 1
   Преговор
   120 мин.
  • Тест 2
   Финален тест
   40 мин.

Детайли за курса

Какво ще научите? Можете да говорите и пишете в минало времеМожете да разговаряте на теми за почивка и спортМожете да разговаряте за различни празнициМожете да искате и давате информация относно ориентиране в града <